Kutlu Altay Kocaova

Kutlu Altay Kocaova

14-07-2022

12:01

"Celâl Bayar, Atatürk'ün yanında yetişmesine, onun başbakanlığını yapmasına ve hattâ Hatay'ın alınması konusundaki en önemli adımları görmesine rağmen, Dış Türkler konusunda anlaşılmaz derecede müfrit bir kişiydi. Buhâra Halk Cumhûriyeti'nin kurucusu Osman Hoca (Kocaoğlu), >>>

>>>Türkiye'ye geldikten sonra Atatürk'ün tâlimâtıyla, örtülü ödenekten, milletvekîli maâşı tutarında bir maâş bağlanmıştı. Uzun süre devâm eden bu tutum, 6 Eylül 1938'de Osman Kocaoğlu'nun Türk vatandaşlığından çıkartılması ve sınır dışı edilmesiyle sona erdi. Dikkât edilirse,>>>

>>> Atatürk'ün ölümünden iki ay evvel, hastalığının en ileri seviyeye geldiği bir döneme denk getirilmiştir. Bu konuda elimde bir kanıt olmamakla birlikte, ben, bu uygulamanın bizzât Celâl Bayar'dan kaynaklandığını düşünüyorum. Türkiye'den ayrılmak zorunda kalan Osman Hoca, >>>

>>> Polonya, Almanya gibi ülkelerde bulundu. Daha sonra 1942 yılında, bizzât İsmet İnönü'nün tâlimâtıyla Türk vatandaşlığı geri verildi ve maâş yeniden bağlandı. Ancak Osman Hoca, savaş şartlarından ötürü, ancak 1944 yılında Türkiye'ye dönebildi. 1950 yılında yapılan >>>

>>>seçimlerle, Celâl Bayar'ın cumhûrbaşkanı, Demokrat Parti'nin de iktidâr olmasıyla birlikte, bu maâş, yeniden kesildi ve yaklaşık on yıl boyunca ödenmedi. Celâl Bayar'ın cumhûrbaşkanı, Adnan Menderes'in de başbakan olarak ilk yaptığı işlerden birinin bu olması, Osman Hoca'nın>>

>>>vatandaşlıktan çıkarılmasını açıklıyor, aslında. 27 Mayıs 1960 darbesinin hemen ardından, Başbakanlık Müsteşârlığı görevini üstlenerek, kısa süreliğine fiilen başbakanlık yaptığı günlerde Albay Alparslan Türkeş'in tâlimâtıyla, bu maâş, yeniden bağlandı. Ondan sonra hiçbir >>>

>>> şekilde kesintiye uğramadı. Öyle ki, Timur Kocaoğlu hocamın belirttiğine göre Osman Hoca'nın ardından, annesi Hâkime Kocaoğlu'nun öldüğü güne kadar Türkiye Cumhûriyeti, Atatürk tarafından bağlanan maâşı ödemeye devâm etmiştir. Dolayısıyla biraz evvel paylaştığım ve >>>

>>> Kerkük Türkmenlerine yönelik 14 Temmûz 1959 katliâmı ile ilgili haberlerin Türkiye'de yayınlanmasını yasaklayan Bakanlar Kurulu karârnâmesine şaşırmamak gerekir." Not: Bu konu hakkında detaylı bilgi isteyenler, Kutlu Yayınevi tarafından, Aleyna Malkoç'un editörlüğünde >>>

>>> yayınlanan "Türkbilimde Arayışlar, Timur Kocaoğlu Armağanı (1. Kitap)" adlı eserde yer alan "Osman Kocaoğlu: Türkiye Vatandaşlığından Çıkarılması ve Yeniden Alınması" başlıklı makâlemi okuyabilirler.


Follow us on Twitter

to be informed of the latest developments and updates!


You can easily use to @tivitikothread bot for create more readable thread!
Donate 💲

You can keep this app free of charge by supporting 😊

for server charges...