Quique Badia Masoni

Quique Badia Masoni

18-07-2022

11:55

Normalment no em pronuncio sobre política, però com que tot allò associat al sorgiment d’@HoritzoS té un fort component filosòfic que sí segueixo amb interès, al marge d’estar-hi d’acord o no, crec que convé aclarir algunes coses:

Tot el que escric al fil es pot trobar en articles anteriors publicats a @catarsimagazin o en fils i converses a Twitter. Gratant una mica i sent honestos, no és difícil d'entendre on radiquen les discrepàncies que han culminat en l'escissió d'@Arran_jovent

Seguint l'estructura de l'article, un element clau per comprendre el perquè del sorgiment del nou espai és 1) l’assumpció de la Crítica a l’Economia Política (CEP) com a instrument teòric privilegiat per comprendre qui és el subjecte i estratègia més adequada per fer la revolució

Des d’aquest espai sostenen que “El Capital” és molt més que un tractat d’economia política: es tractaria, asseguren, d’una obra que ja conté de forma completa la proposta de transformació social de Marx. Font:

Consideren indissociables l’explicació marxiana de les forces que operen en la configuració de la societat capitalista i la teoria revolucionària. Així, afirmen, caldria estudiar el desenvolupament del capitalisme i la política revolucionària com un tot

Partint d’aquesta anàlisi, l’espai polític emergent objecte de controvèrsia entén que en l’obra de Marx s’estableix amb claredat qui és el subjecte revolucionari: els “desposseïts dels mitjans de producció i reproducció de la societat, el proletariat”

Això té implicacions molt profundes, ja que du al nou moviment al punt 2) del seu manifest: rebutjar qualsevol aliança interclassista en àmbits com l’independentisme, el feminisme i el moviment LGTB+

Ara bé, vol dir això que neguen la validesa d’aquestes lluites? No, no va per aquí la cosa: el que diuen és que, des del marc explicatiu de la CEP, tota opressió s’explica directament o indirecta per la necessitat de valorització del Capital

A banda, la lectura rigorista que fan de la CEP es tradueix en: 2.1) una nova ètica militant, o rebutjar les comoditats d’una carrera professional i acadèmica, i 2.2) la necessitat de construir organització i institucions sobre les mateixes lluites

2.1 i 2.2 impliquen un xoc evident amb determinades pràctiques associades a l’aposta parlamentària, tals com els alliberats, o amb l’emprenedoria de certs cooperativistes que, als seus ulls, viuen relativament bé seguint les regles del joc del sistema que diuen combatre

I la institucionalitat obrera associada a aquestes apostes els du al punt 3) de l'article: la intervenció política i l’organització no ha de venir determinada per la marca i la burocràcia del grup de torn, sinó per projectes polítics arrelats a les necessitats del proletariat

Això és, que entenen que l’activitat al Parlament o als ajuntaments és funcional als interessos de les classes dominants, i que l’aposta ha de ser per les anomenades estructures populars (sindicats d’habitatge, etc.)

És evident que tot plegat és una esmena a la totalitat a l’estratègia que fins ara havia assumit l’EI, però dir que @HoritzoS és l’equivalent funcional al Frente Obrero o una deriva antiindepe és, senzillament, faltar a la veritat. I fins aquí!


Follow us on Twitter

to be informed of the latest developments and updates!


You can easily use to @tivitikothread bot for create more readable thread!
Donate 💲

You can keep this app free of charge by supporting 😊

for server charges...