FatihKumas

FatihKumas

17-04-2020

00:22

1) Bu seride, güncel olarak tartışılan bazı meselelere dair internet ortamında okuyabileceğiniz akademik çalışmalar, veya dinlenebilecek videoları aktarmaya çalışacağım. Bazı çalışmalar oldukça kapsamlı olduğu için, mevzuları konu konu içlerinden seçebilirsiniz.

2) Sahabeye dair hemen hemen tartışılmış bütün konuların konuşulduğu Uluslararası Sahabe Sempozyumları kapsamlı akademik çalışmalara sahip. Bu çalışmaları vereceğim linkten farklı makaleler adı altında okuyabilirsiniz :

3) Toplu halde okumak isterseniz de bu linki kullanabilirsiniz: Ayrıca bu sempozyumlar devam ediyor. Bu sene IV.'nun yapılması planlanıyordu .

4) Ergün Çapan abinin "Kur'an'da Sahabe" adlı doktora tezi de, sahabenin dini konumuna dair okunması gereken bir çalışma:

5) Kerbela Vakası ile alakalı da şu sempozyum bildilerileri okunabilir: 1)

6) Uluslararası Yanlış Algılar ve Doğru İslam sempozyumunda da güzel çalışmalar ortaya konuldu: Mesela geleneği eleştirenler "Emevi İslamı" diye bir söylem türetiyorlar; bunun gerçekliği , Cihad kavramı, Hadis ve Sünnet gibi konular da ele alınıyor.

7) Bazen sanki İslam düşüncesinde insanlar hep birbirlerinin dediklerini kopyalamış ve hiç eleştiri olmamış gibi değişik sözler söyleniyor. İşte bu konuda önemli bir sempozyum düzenlendi: Buradan sempozyumun 4 saatlik bölümü izlenebilir:

8) Şuan sempozyum ile alakalı çalışmaların internet üzerinde icerikleri bulunmuyor. Islam Medeniyeti'ndeki eleştiri kültürüne dair olan bu sempozyumların ikincisinin de bu sene yapılması planlanıyordu ve ciddi konuları ele alacaklardı:

9) İslam Tarihi'ni Turkiye'de en objektif ve akademik hassasiyet ile anlatan isimlerden birisi bana kalırsa Prof. Dr Sabri Hizmetli'dir. Kendisinin İslam Tarihi kitabını buradan okuyabilirsiniz :

10) Hizmetli'nin İslam tarihçiliğine dair bir eseri de bulunmaktadır, bu eser günümüzde kullanılan kaynakların güvenirliliği adına okunabilir: Ama internet ortamında kitabi bulamadım.

11) Zaman Gazetesi'nin hediye olarak verdiği Doğuştan Günümüze Büyük İslam Tarihi de 14 cilt olarak bu adresten okunabilir : Tarih içindeki tartışmalı konulara bu eserde iyi analizler yapılıyor.

12) Hadisleri anlamak için, o hadisin neden ve ne zaman söylendiğine vakıf olmak önemlidir. Bu konuda yapılmış şu doktora tezi Turkiye'de yapılmış mevzuya dair kapsamlı çalışmalardan:

13) Imam-i Azam'in 17 tane hadise sahih dediği guya bazı ilahiyat profesörleri tarafından söylenirdi. Prof. Dr. Ismail Lutfi Cakan bu cehalete bazen eğlenerek bazen hiddetlenerek cevap veriyor : . Ayrıca hadislerle alakalı o sitede güzel konuşmaları var.


Follow us on Twitter

to be informed of the latest developments and updates!


You can easily use to @tivitikothread bot for create more readable thread!
Donate 💲

You can keep this app free of charge by supporting 😊

for server charges...