Hatime Kamilçelebi

Hatime Kamilçelebi

24-12-2020

10:45

1) COVID-19 mutasyonu ile ilgili yerli “uzmanların” Twitter’dan paylaştıklar bilgiler yabancı “uzmanların” paylaştıkları bilgilerden belirgin bir şekilde farklı mı? @BasbugGokce Hocayla beraber şöyle bir pilot çalışma yaptık. +

2) Mutasyon haberi çıktıktan sonraki 24 saat içinde konuyla ilgili zincir halinde ya da peş peşe en az 2 Türkçe tweet atan uzmanlardan oluşan bir örneklem oluşturduk. Toplamda 10 kişi belirledik.

3) İngilizce tweet atan uzmanlardan benzer bir örneklem oluşturmak için Forbes vb. prestijli sitelerin Twitter’da takip edilmesi gereken uzmanlar haberlerindeki isimlere sırayla bakarak aynı zaman aralığında mutasyonla ilgili tweet atıp atmadığına baktık.

4) Baktığımız kişi atmamışsa bir sonrakine geçerek 10 kişilik bir yabancı uzman listesi oluşturduk. Türkçe tweetleri ve İngilizce tweetleri içerik analizi yaparak verilen bilgileri şu 3 kategoride kodladık 1) mutasyonun aşıya etkisi, 2) yayılıma etkisi, 3) hastalığa etkisi.

5) Önce @BasbugGokce ve ben ayrı ayrı şu şekilde kodladık: 1=aşıdan bahsetmemiş, 2=mutasyon aşının etkinliğini etkilemez, 3=mutasyon aşının etkinliğini etkiler, 4=bilmiyoruz/veri yok.

6) Daha sonra birlikte kodlamalarımızın üzerinden geçerek farklı kodlamaları tartıştık, konsensüse vararak ortak kodlar belirledik. Örneklem hk. bilgi: Türkçe tweet atan grupta 9 erkek, 1 kadın; İngilizce tweet atan grupta 8 erkek, 2 kadın var.

7) İngilizce tweet atan grubun takipçi ortalaması (156,521) Türkçe tweet atan grubun takipçi ortalamasından anlamlı şekilde fazla (73,950).

8) Bulgular: Her 2 grup arasında mutasyonun hastalığın şiddetine yönelik etkisine dair paylaşılan bilgide belirgin bir farklılık yok. Türkçe grupta 8 kişi (%80) hastalığa olası etkisinden bahsediyor ve hepsi henüz bilmiyoruz diyor.

9) İngilizce grupta 4 kişi hastalığa etkisinden bahsediyor ve hepsi “bilmiyoruz” diyor.

10) Her iki grupta mutasyonun yayılıma etkisine dair belirgin bir farklılık var.

11) Türkçe grupta herkes (%100), yayılımı arttırdığına dair bir veri olmadığını ya da henüz bilinmediğini söylerken, İngilizce grupta 8 kişi (%80) yayılımı arttıracağını söylüyor. Geriye kalan 2 kişiden biri bilmiyoruz diyor, diğeri hiç bahsetmiyor.

12) Bir diğer farklılık aşılarla ilgili. Türkçe grubun yarısı (%50), mutasyonun aşıların etkinliğini etkilemeyeceğini düşünürken, 4 kişi (%40) henüz bilmiyoruz diyor.

13) İngilizce grupta ise mutasyonun aşıların etkinliğini etkilemeyeceğini söyleyen sadece bir kişi (%10), 3 kişi etkiler (%30), 3 kişi henüz bilmiyoruz diyor.

14) Yaptığımız içerik analizinde Türkçe grubun İngilizce gruba göre mutasyonu hafife alan bir tutum içinde oldukları göze çarpmakta.

15) Türkçe grup tweetlerinde “küçük mutasyon”, “önce de saptandı”, “sürpriz değil” vb. ifadeler kullanırken, İngilizce grubun “very troubling”. “concerning”, “worrisome” yani “çok can sıkıcı”, “endişe verici” gibi ifadeler kullandıklarını gördük.

16) Sonuç olarak, Türkçe tweet atan uzmanların tweetlerinin içeriğinin Ingilizce atan uzmanlardan belirgin bir şekilde farklılaştığını, Türkçe grubun mutasyonun yayılıma ve aşılara etkisine dair daha hafife alıcı bir tutum sergilediğini söyleyebiliriz.

17) Grafiğimiz aşağıdadır. 👇Follow us on Twitter

to be informed of the latest developments and updates!


You can easily use to @tivitikothread bot for create more readable thread!
Donate 💲

You can keep this app free of charge by supporting 😊

for server charges...