İkarus

İkarus

14-04-2021

06:12

8 köşeli yıldız nedir ? İslam dünyasında cennetin 8. Kapısı Selçuklularda kültür sanat adalet gibi kavramları taşıyor. Aslında 8 köşeli yıldızın gerçek adı İŞTAR YILDIZI dır. İslam dünyasına veya Selçuklulara ait bir sembol değildir.

İştar Yıldızı ya da İnanna Yıldızı, antik Sümer tanrıçası İnanna ve onun Doğu Semitik muadili olan tanrıça İştar'ın ( Aslandan sonra ) sembollerindendir. Yıldız aynı zamanda Venüs gezegeni ile ilişkili olduğu için (Venüs Yıldızı) olarak da biliniyor.

Eski sümerlerin gökyüzünde venüs’ün hareketlerini gözlemlemeleriyle oluşturulmuş bir semboldür ve aynı zamanda onun sekiz senelik döngüsünü tanımlamaktadır. bütün diğer anlamları oradan başlayan bir bağlantılar ağının noktalarıdır.

İştar’ın simgeleşmiş olarak çok yaygın kullanılan sembolleri; beş köşeli yıldız, kırmızı gül ki; İsis’in de simgesi olarak kullanılır, kalp sembolü, dikili tahta kazık, meşe ağacı ve meşe yaprağı (bol yapraklı ağaçlar) ve kırmızı rengi, 5 ve 50 sayılarıdır.

İştar’ın başkaca adları arasında Astarte, Aştoret, Artemis, İsis, Venüs, Kibele gibi çeşitli adlar bulunur. İştar ilk başta Semiramis adıyla Nimrod’un (Marduk-Baal) eşidir.

Daha sonra Semiramis dünyaya getirdiği oğlu Temmuz’un reenkarnasyon yoluyla ölen kocasının ruhunu aldığını iddia eder. Bu şekilde oğlu Temmuz’da en azından sembolik olarak kocası olmaktadır.Follow us on Twitter

to be informed of the latest developments and updates!


You can easily use to @tivitikothread bot for create more readable thread!
Donate 💲

You can keep this app free of charge by supporting 😊

for server charges...