Doğu Akdeniz

Doğu Akdeniz

20-06-2020

06:35

BİLGİ: Barbaros Hayreddin Paşa, tahmini 1478 yılında Midilli'de doğdu. Aslen Vardar yenicesinden olan babası Yakup Ağa, bir Osmanlı askeriydi ve Midilli'nin fethi sırasında Fatih Sultan Mehmed ile birlikteydi. Barbaros, meşhur denizci Oruç Reis'in kardeşidir.

Asıl adı Hızır olduğu halde Barbaros Hayreddin lakabıyla tanınır. Batılılar kırmızı sakalından dolayı ağabeyi Oruç’a verdikleri “Barbarossa” adını daha sonra Hızır için de kullandıklarından Barbaros diye tanınmış, Hayreddin lakabını ise kendisine Yavuz Sultan Selim vermiştir.

Dört kardeşin en küçüğü olan Barbaros gençliğinde yaptırdığı bir gemiyle Midilli, Selânik ve Eğriboz arasında ticarete başladı. Oruç Reis, genç yaşta kardeşi İlyas Reis ile birlikte deniz ticareti yaparken, Ege Denizi'nde Rodos Şövalyelerine tutsak düştü.

Serbest kaldıktan sonra, yaşadığı olayın etkisiyle tüccar yerine korsan olmaya karar verdi. Bir süre sonra kardeşi Barbaros'ta ticareti bırakıp ona katıldı. Akdeniz kıyılarına akınlar düzenleyip, ganimetler elde ettiler.

Oruç Reis ve Barbaros'un, ağabeyleri İshak Reis'in de kendilerine katılmasından sonra korsanlıkla yetinmeyip Kuzey Afrika'da toprak edinmeye başladılar. 1516-1517'de İspanyollara karşı savaştılar ve Tenes, Tlemsen ve Oran kentlerini ele geçirerek Cezayir'i denetimlerine aldılar.

Kanuni Sultan Süleyman'ın Alman seferi sırasında Andrea Doria'nın Mora kıyılarına saldırması Osmanlıları güç duruma düşürdü. Bunun üzerine Kanuni, Barbaros'u İstanbul'a çağırdı ve 1533'te Barbaros Hayreddin Paşa'yı Osmanlı donanmasının başına Kaptan-ı Derya olarak atadı.

Onlarca deniz muharebesine giren Barbaros Hayrettin Paşa 1538'de Preveze Deniz Savaşı'nda Haçlı Donanmasını yendi. Bu deniz muharebesi sonucunda Akdeniz'de Osmanlı Donanması'na karşı koyabilecek bir donanma kalmamış ve Akdeniz, Türk gölü olmuştur.

Bir çok zafer kazanan Barbaros, Avrupa'da da nam saldı. Avrupalılar çocuklarını Barbaros geliyor diye korkutur hale geldiler. 5 Temmuz 1546 tarihinde vefat eden Barbaros Hayreddin Paşa, sağlığında Beşiktaş'ta yaptırdığı medresenin yanındaki türbesine defnedildi.

Onun ölümü için "Mate reisü'l-bahr" yani; "Denizin reisi öldü" denildi. Barbaros Hayreddin Paşa zamanında Osmanlı denizciliği gücünün zirvesine ulaşmış, onun mektebinde yetişen değerli denizciler ve teşkilatlı tersane sayesinde bu güç varlığını bir süre daha devam ettirmiştir.Follow us on Twitter

to be informed of the latest developments and updates!


You can easily use to @tivitikothread bot for create more readable thread!
Donate 💲

You can keep this app free of charge by supporting 😊

for server charges...