M ᴀ ᴄ ᴀ ɴ 𐂂

M ᴀ ᴄ ᴀ ɴ 𐂂

08-11-2021

14:38

#ده_درس_مهم #تجربه #لطفا_بخوانید Nial Fuller معامله گر استرالیایی است که به مدت ۱۸ سال در بازار های مالی کار می کند او علاوه بر تکنیکال به مسائل روانشناسی و مدیریت سرمایه بسیار اهمیت می دهد مقاله حاضر خلاصه ای از مقاله اوست؛ ریتوییت لطفا🌹Follow us on Twitter

to be informed of the latest developments and updates!


You can easily use to @tivitikothread bot for create more readable thread!
Donate 💲

You can keep this app free of charge by supporting 😊

for server charges...