💫 | ia

💫 | ia

09-04-2021

06:44

I found you - #aruani filo au kung saan nakatakda na dapat ikasal si annie pero dahil ayaw niya ay tumakas siya sa bahay nila at si armin naman na hinahanap lang ang daan pauwi at muntik na niyang masagasaan si annie dahil hinahabol si annie ng mga tauhan ng kaniyang ama.Follow us on Twitter

to be informed of the latest developments and updates!


You can easily use to @tivitikothread bot for create more readable thread!
Donate 💲

You can keep this app free of charge by supporting 😊

for server charges...