אמיר אורן - Amir Oren

אמיר אורן - Amir Oren

08-04-2022

04:44

1/ הרוצח חאזם, יליד כ״ט בנובמבר 1993, הוא תוצר של תהליך מדיני שסוכל ותיסכל, באחריות משותפת לשני הצדדים; על כן ראוי לכנות את חאזם, כקודמיו וכצפויים לבוא בעקבותיו, אוסלו אססין. בעניין אחד מסכימות שתי הקהילות, הישראלית והפלסטינית: הן מעדיפות לדמם ולא להכיר בכורח ויתורי סוף סיכסוך.

2/ משני צידי המיתרס הלאומי, ברוטב דתי חריף, תזוזה אל הקצה הימני הנוקשה. הפיכת שלום למילת גנאי וקידוש ההתנחלות מכאן והטרור מכאן מובילים להסלמה התלויה רק ברצון, כי היכולת נמצאת תמיד. אם מתוך שני מיליון יאחזו בנשק 20, 200 ואף 2000, זה עדיין יהיה רק פרומיל, אך הוא הקובע סדר-יום לכל.

3/ לא בנט מחליט, כמו שלא נתניהו (״הנחיתי את הכוחות…רעייתי ואני…) החליט, וגם לא אבו-מאזן; רק הראאד חזאמים, כי אצלם זה עניין של החלטה על מימוש היכולת המתמדת לבחור מועד ומקום - באר שבע, חדרה, בני ברק, תל אביב; כנראה לא ירושלים, זה שיגרתי ולא משפיע - ולרצוח, בהעצמת השידורים והרשת.

4/ והם גם אינם תוקפים אתרים בטחוניים, הנגישים לעוברי אורח, כי התכלית היא האוכלוסיה האזרחית ושלוותה. בכך הם מצליחים רק לרגע, כי הבהלה אינה מתורגמת לפעולה פוליטית, לא תחת רושם הפיגועים ולא ברגיעה שביניהם. החיים נעים בין חבל״ז לחזל״ש.

5/ לאסונו של סיכסוך ישראל-ערב, וזאת חדשה עתיקה מאד, הרוב המתון אינו מוכן לצאת ממתינותו כדי לכפות את מרותו על המיעוט הקנאי. לכן הקיצוניים מובילים והפשרנים נגררים. כשהסיר רותח, צריך לכבות את האש; הידוק המכסה לא יועיל, אבל שני הצדדים מעדיפים אש קטנה, רוב הזמן, עם התלקחויות תקופתיות.Follow us on Twitter

to be informed of the latest developments and updates!


You can easily use to @tivitikothread bot for create more readable thread!
Donate 💲

You can keep this app free of charge by supporting 😊

for server charges...