Yusuf Gökhan ÖZBAKIŞ

Yusuf Gökhan ÖZBAKIŞ

29-05-2020

19:13

(1/N) Son günlerdeki tartışmalardan da esinlenerek, Kemal Derviş ve sonrasında, Türkiye ekonomisinin son 20 yılını çalıştım. Biraz uzun ama grafikli... $ bazında GSYH: Farklı eğilimler, temel olarak üç döneme yansıyor; 2001-2008 2009-2013 2013 ve sonrası...

(2/N) Benzer durum, $ bazında kişi başına GSYH:

(3/N) $ bazında milli gelirdeki sıçramanın, çok büyük ölçüde TL'nin dolar kuru karşısında güçlü durmasıyla mümkün olduğu gözleniyor.

(4/N) Tabi bu noktada, enflasyon, faiz ve reel faizin seyrini merak edilebilir. Örneğin mevduat faizleri:

(5/N) Enflasyon:

(6/N) Ve onlarla hesaplanan reel faiz: Burada özellikle 2009 öncesinde ve sonrasında ayrışma söz konusu...

(7/N) 2009 öncesi ve sonrası reel faiz ikliminin etkilerini, reel efektif döviz kuruna da büyük ölçüde yansıyor.

(8/N) Milli gelirin, hacimsel anlamda, reel olarak daha doğru ölçüldüğü konusuna geri dönecek olursak... 2009 krizi toparlanması L tipi... Öncesi ve sonrası benzer eğilim korunmuş olsa da, iki çizgi aynı doğruda örtüşmüyor. Seviye farkıyla devam; başınızı hafif sola eğerseniz.

(9/N) Büyüme oranlarına, her zaman, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış şekilde bakma taraftarıyım. İki çeyrek üst üste daralmak, resesyon ise; Sizce 2001 ve sonrası kaç defa resesyon yaşamışız?

(10/N) Doğru cevap: 4 defa...

(11/N) Ekonominin genelinin enflasyonu; GSYH Deflatörü: 2004'ün ortasına kadar, artış eğilimi yani enflasyon azalıyor; daha sonrasında belirli bir trendi takip ediyor.

(12/N) Bu grafikten daha net anlaşılabilir. 2004 ortalarına kadar istikrarlı düşen enflasyon, 2009 kriz sonrasına, gayet volatil, inişli çıkışlı, sonrasında bir miktar stabilizasyon sağlanıyor. 15 Temmuz hain darbe girişiminden başlayarak enflasyonu tetiklenmiş gözüküyor.

(13/N) Milli gelirin kompozisyonuna bakmaya üretim tarafından başlayacak olursak: Sanayide son yıllarda farklılaşma söz konusu, payı artıyor.

(14/N) Son yıllarda sanayi payının artmasının nedeni, çok uzaklar da değil... 2003'ten itibaren (2009 ve 2010 haricinde) artış eğilimini sürdüren inşaatın, resmen çakılması....

(15/N) Diğer faaliyetlere göre geri kalan tarım: Umarım en kısa zamanda yukarı yönlü, sürdürülebilir bir ivme kazanır.

(16/N) Ekonomimizin yarısından fazlasını oluşturan hizmetler:

(17/N) Milli gelirin kompozisyonuna bakmaya harcama tarafından devam edelim... Amiral gemi, hanehalkı tüketimi, ağırlığını giderek kaybetse de hala ekonominin %57'si civarında...

(18/N) Kriz zamanlarının kurtarıcısı, devletin nihai tüketim harcamaları; önemini koruyor...

(19/N) Belki de kriz dönemlerinden en çok etkilenen harcama bileşeni, yatırımlar:

(20/N) Yatırımları iki ana bölümde incelersek, İnşaat yatırımları...

(21/N) Makine ve Teçhizat Yatırımları ile Diğer Aktifler:

(22/N) Umudumuz, Mal ve hizmet ihracatı:

(23/N) Azaltmayı hedeflediğimiz: Mal ve hizmet ithalatı...

(24/N) Fazlaya dönsün istediğimiz açığımız: Mal ve hizmet net ihracatı...

(25/N) Biraz da borçlar: Brüt dış borç stoku...

(26/N) Kamu sektörü brüt dış borç stoku...

(27/N) Özel sektör brüt dış borç stoku...

(28/N) TCMB brüt dış borç stoku...

(29/N) Vadesine göre borçlar: Kısa...

(30/N) Vadesine göre borçlar: Uzun...

(31/N) AB Tanımlı Genel Devlet Konsolide Brüt Borç Stoku... Sadece dış borç değil; hem iç, hem dış; toplam....

(32/N) AB Tanımlı Genel Devlet Konsolide İÇ Brüt Borç Stoku... Sadece iç...

(33/N) AB Tanımlı Genel Devlet Konsolide DIŞ Brüt Borç Stoku... Sadece dış...

(34/N) Meselemiz: İşsizlik...

(35/N) Hedefimiz: İstihdam...

(36/N) Son zamanlarda ümidi kırılan: İşgücü...

(37/N) Biraz da kamu maliyesi... Merkezi yönetim bütçe dengesi:

(38/N) Merkezi yönetim (faiz dışı) bütçe dengesi:

(39/N) (Program Tanımlı) Merkezi yönetim (faiz dışı) bütçe dengesi:

(40/40) Son olarak; Resmi rezervler... Böylece, son 20 yılında; milli gelir, enflasyon, kur, faiz, büyüme, iktisadi faaliyetler, tüketim/yatırım/dış ticaret, işsizlik/istihdam/iş gücü, borçlar, kamu maliyesi, borçlar,kamu maliyesi, rezervler konularını özetlemiş olduk...😊

@threadreaderapp unrollFollow us on Twitter

to be informed of the latest developments and updates!


You can easily use to @tivitikothread bot for create more readable thread!
Donate 💲

You can keep this app free of charge by supporting 😊

for server charges...