Murat Kökten

Murat Kökten

10-05-2022

18:36

Dinlerin ve dindar yaşamın sanıldığı gibi kötü olmadığını gösteren bir flood hazırladım. Gelin beraber bakalım: 1.) Dini motivasyonlu savaşlar insanlık tarihindeki tüm savaşların yalnızca %7'sini oluşturuyor. Kaynak: Alan axelrod, Charles philips - Encylopedia of wars

2.) Dindar toplumlarda intihar oranı seküler ve inançsız toplumlara kıyasla çok daha düşük. Özellikle müslümanlarda fark astronomik. kaynak: Hoven, C., Mandell, D., & Bertolote, J. (2010). Prevention of mental ill-health and suicide: Public health perspectives.

3.) Müslüman toplumlardaki cinayet oranı müslüman olmayan toplumlardaki cinayet oranından tam 3 kat daha düşük Kaynak: Are Muslims Distinctive?: A Look at the Evidence , M. Steven Fish

4.) Dindar insanlar hemen hemen tüm ülkelerde daha mutlu olduklarını rapor ediyorlar kaynak: Religion’s Relationship to Happiness, Civic Engagement and Health Around the World , PEW research

6.) Araştırmalar dindar olmanın boşanma riskini ciddi anlamda düşürdüğünü gösteriyor. Kaynak: +Müslüman ülkelerdeki boşanma oranları seküler ülkelerdeki boşanma oranlarından çok daha düşük.

8.) Aidse sebep olan HIV virüsünün en az görüldüğü yerler müslüman nüfusun çok olduğu yerlerdir (Bunun sebebi tahmin etdilebilceği gibi partner değişiminin çok daha az olmasıdır)

9.) Bilimsel çalışmalar inançlı olmanın anksiyite ve depresyon gibi insanın zihinsel sağlığını ilgilendiren şeylere yönelik birok avantajı olduğunu ortaya koymuştur. kaynak: Religion, spirituality, and health: a review and update, Harold G Koenig (2015)

10) Müslüman toplumlarda hırsızlık oranları genelde daha düşük oluyor:

11. Hristiyan ve müslümanlar dünyada bilim ve felsefenin oluşmasında ve gelişmesinde büyük rol oynamışlardır. Dinsiz bir dünyada insanlığın aynı noktada olacağını düşünmek birçok seküler tarihçinin bile katılmadığı bir iddiadır. örnek:

12.) Bilişsel bilim araştırmalarına göre insanların tanrı ve ahiret gibi inançları insanın doğasına en uygun olandır. insanlar sanılanın aksine inançsız değil, inanç egilimi ile doğuyor. Bunu açıkladığım videom:Follow us on Twitter

to be informed of the latest developments and updates!


You can easily use to @tivitikothread bot for create more readable thread!
Donate 💲

You can keep this app free of charge by supporting 😊

for server charges...