0minus_Prime

0minus_Prime

30-03-2022

21:59

🧵Η ανεπαρκής ικανότητα εξουδετέρωσης του ιού σε πληθυσμούς με υψηλό βαθμό εμβολιασμού για C-19 θα μπορούσε σύντομα να οδηγήσει σε μια κεραυνοβόλο εξάπλωση σούπερ παραλλαγών Sars-CoV-2 που είναι εξαιρετικά μολυσματικές, ενώ είναι πλήρως ανθεκτικές σε όλα τα υπάρχοντα και

μελλοντικά εμβόλια C-19 με βάση την ακίδα... *του Geert Vanden Bossche* ΒΑΣΙΚΟ ΜΗΝΥΜΑ "Αναμένω ΣΟΒΑΡΑ ότι μια σειρά από νέες εξαιρετικά λοιμώδεις και εξαιρετικά μολυσματικές παραλλαγές SARS-CoV-2 (SC-2) θα εμφανιστούν γρήγορα και ανεξάρτητα σε χώρες με υψηλό εμβολιασμό σε όλο

τον κόσμο και σύντομα θα εξαπλωθούν με υψηλούς ρυθμούς. Περιμένω το σημερινό μοτίβο των επαναλαμβανόμενων λοιμώξεων και σχετικά ήπιας ασθένειας στους εμβολιαζόμενους να επιδεινωθεί σύντομα και να αντικατασταθεί από σοβαρή ασθένεια και θάνατο. Δυστυχώς, δεν υπάρχει τρόπος να

βασιστούν οι εμβολιασμένοι στη βοήθεια από το έμφυτο ανοσοποιητικό τους σύστημα για την προστασία από κορωνοϊούς, καθώς τα σχετικά έμφυτα αντισώματά τους IgM ανταγωνίζονται όλο και περισσότερο από εμβολιαστικά αντισώματα που ενισχύουν τη μόλυνση, τα οποία ανακαλούνται συνεχώς

λόγω της κυκλοφορίας των εξαιρετικά μολυσματικών παραλλαγών της Omicron. Αντίθετα, η υψηλή μολυσματικότητα της Omicron θα επέτρεπε στους μη εμβολιασμένους να εκπαιδεύσουν την έμφυτη ανοσοποιητική τους άμυνα ενάντια στον SC-2, ενώ η μολυσματική και παθογόνος ικανότητα των νέων

παραλλαγών SC-2 θα εξασθενούσε στους μη εμβολιασμένους λόγω έλλειψης αντισωμάτων που ενισχύουν τη μόλυνση στο αίμα τους. Αν δεν εφαρμόσουμε αμέσως μεγάλης κλίμακας εκστρατείες αντιϊκής προφύλαξης στις υψηλά εμβολιασμένες χώρες, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η πανδημία θα τελειώσει

με τεράστιο τίμημα σε ανθρώπινες ζωές. ΕΙΣΑΓΩΓΗ "Πιο μολυσματικές" παραλλαγές έχει αναφερθεί ότι διαπερνούν την προστασία έναντι λοίμωξης που παρέχεται από εξουδετερωτικά αντισώματα που προκαλούνται από το εμβόλιο. Αν και οι εμβολιασθέντες έχουν γίνει πλέον πιο επιρρεπείς στη

μόλυνση, τα αντισώματα εμβολιασμού τους εξακολουθούν να τους προστατεύουν σε μεγάλο βαθμό από σοβαρή ασθένεια. Ωστόσο, περιπτώσεις νοσηλείας σε πλήρως εμβολιασμένα άτομα αναφέρονται πλέον όλο και περισσότερο σε ορισμένες χώρες με υψηλό βαθμό εμβολιασμού (π.χ. Η.Β., Ισραήλ, Νότια

Κορέα). Αυτό θα μπορούσε να υποδηλώνει ότι ορισμένες νέες παραλλαγές ξεπερνούν τώρα την προστασία (κατά της σοβαρής νόσου) που παρέχεται από τα εμβόλια C-19 και ότι μπορεί να είναι μόνο θέμα χρόνου να ενσωματωθούν πρόσθετες μεταλλάξεις που επιτρέπουν σε μια πιο λοιμώδη παραλλαγή

να αντικαταστήσει την Omicron. Η εξελικτική δυναμική αυτής της πανδημίας κάνει εξαιρετικά ύποπτο το ότι ο μαζικός εμβολιασμός αλλάζει την πορεία μιας φυσικής πανδημίας, προάγοντας την επέκταση του επιπολασμού περισσότερων μολυσματικών παραλλαγών διαφυγής του ανοσοποιητικού. Θα

ήταν σημαντικό να μπορούμε να επαληθεύσουμε εάν και πώς η ανοσολογική πίεση σε επίπεδο πληθυσμού που προκαλείται από αυτό το πρόγραμμα εμβολιασμού μεγάλης κλίμακας θα μπορούσε να εξηγήσει τις τρέχουσες κλινικές και επιδημιολογικές παρατηρήσεις, καθώς αυτή η γνώση θα μπορούσε στη

συνέχεια να χρησιμοποιηθεί για την πρόβλεψη των επικείμενων συνεπειών αυτής της ανθρώπινης παρέμβασης τόσο στην ατομική, όσο και στη δημόσια υγεία. Στόχος, λοιπόν, της παρούσας εργασίας είναι η πρόβλεψη των πιθανών βιολογικών επιπτώσεων του εν εξελίξει προγράμματος μαζικού

εμβολιασμού C-19 με όσο το δυνατόν υψηλότερο επίπεδο βεβαιότητας. Η παρούσα εργασία πιθανότατα αποτελεί την πρώτη αναφερόμενη προσπάθεια να αντιμετωπίσω τις δικές μου διεπιστημονικές γνώσεις με σχετικές αναφορές από τη βιβλιογραφία για να αναλύσω και να εξηγήσω επιστημονικά τους

υποτιθέμενους παθοφυσιολογικούς μηχανισμούς που κρύβονται πίσω από τη μυστηριώδη εξέλιξη της συνεχιζόμενης πανδημίας C19. Η επιστημονική προσέγγιση που χρησιμοποιήθηκε βασίζεται σε επαγωγικό συλλογισμό και πιθανώς δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος επικύρωσης των συμπερασμάτων αυτής

της εργασίας από την αναφορά του Sherlock-Holmes: "Πόσες φορές σου είπα ότι όταν έχεις εξαλείψει το αδύνατο, ό,τι απομένει, όσο απίθανο κι αν είναι, πρέπει να είναι η αλήθεια;" Ως αποτέλεσμα, αναπτύχθηκε μια θεωρία που όχι μόνο συνάδει με τις τρέχουσες κλινικές και

επιδημιολογικές παρατηρήσεις, αλλά υποστηρίζεται επίσης από πολλές επιστημονικά επικυρωμένες αρχές. Αυτή η θεωρία μεταφράζεται τώρα σε πολύ ανησυχητικές προβλέψεις σχετικά με τις πιθανές επιπτώσεις του συνεχιζόμενου προγράμματος μαζικού εμβολιασμού C-19 τόσο στην ατομική, όσο και

στη δημόσια υγεία. Καθώς τα συμπεράσματα έχουν τέλεια επιστημονική λογική, η προγνωστική τους αξία θα πρέπει να ληφθεί εξαιρετικά σοβαρά υπόψη. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Δεν μπορεί να αμφισβητηθεί ότι εμφανίστηκαν λοιμώξεις με περισσότερες μολυσματικές παραλλαγές, συμπεριλαμβανομένης της

Omicron, ως αποτέλεσμα της ανοσοποιητικής πίεσης σε επίπεδο πληθυσμού που προκαλείται από εμβόλια σε ειδικούς εξουδετερωτικούς επίτοπους πρωτεΐνης ακίδας (S). Έχει διαπιστωθεί ότι τα μη εξουδετερωτικά αντισώματα (Abs) που κατευθύνονται σε επιτόπους που περιλαμβάνονται στη

διατηρημένη θέση "ενίσχυσης" εντός του Ν-τερματικού τομέα (NTD) του S (S-NTD), όχι μόνο συμβάλλουν στην αυξημένη μολυσματικότητα της Omicron στους εμβολιασμένους, αλλά είναι επίσης πιθανό να μετριάσουν τη νόσο, καθώς η πορεία των λοιμώξεων από την Omicron είναι μάλλον ήπια. Καθώς

η Omicron είναι εξαιρετικά μολυσματική, τα άτομα διατρέχουν πλέον κίνδυνο ταχείας επανέκθεσης στον ιό. Ως εκ τούτου, οι υψηλά εμβολιασμένοι πληθυσμοί ασκούν τώρα όλο και περισσότερη ανοσολογική πίεση στην περιοχή ενίσχυσης της μόλυνσης εντός του S-NTD για να αποτρέψουν την

Omicron να προκαλέσει συστηματική νόσο. Υποθέτω ότι αυτή η ανοσολογική πίεση κινδυνεύει τώρα να οδηγήσει στη φυσική επιλογή νέων παραλλαγών SC-2 ("παραλλαγές Newco") που θα είναι προικισμένες με μία ή περισσότερες θέσεις Ο-γλυκοζυλίωσης που μπορούν να θωρακίσουν τη διατηρημένη

περιοχή NTD που αποτελεί τους μη εξουδετερωτικούς ενισχυτικούς επιτόπους και ως εκ τούτου διαφεύγουν της δράσης μετριασμού της νόσου που ασκείται από τα ενισχυτικά αντι-NTD αντισώματα στους εμβολιασμένους. Ως εκ τούτου, η φυσική επιλογή μεταλλάξεων που επιτρέπουν την πιο

εκτεταμένη Ο-γλυκοζυλίωση της πρωτεΐνης ακίδας όχι μόνο θα καθιστούσε τις παραλλαγές Newco πλήρως ανθεκτικές σε όλα τα δυνητικά εξουδετερωτικά προκαλούμενα από το εμβόλιο αντισώματα που κατευθύνονται στην πρωτεΐνη ακίδας (S), και έτσι θα επέτρεπε ένα ακόμη υψηλότερο επίπεδο

ιογενούς μολυσματικότητας, αλλά επίσης θα καθιστούσε αυτές τις νέες παραλλαγές διαφυγής του ανοσοποιητικού συστήματος πιο μολυσματικές για τους εμβολιασμένους. Καθώς η τοπικά ειδική Ο-γλυκοζυλίωση της ακίδας S θα καταργούσε την προστασία από αντισώματα έναντι σοβαρής νόσου στους

εμβολιασμένους, η εξαρτώμενη από τα αντισώματα ενίσχυση της ιογενούς μολυσματικότητας (ADEI) θα μεταφραζόταν τώρα άμεσα σε εξαρτώμενη από τα αντισώματα ενίσχυση της νόσου C-19 (ΑDE). Αυτό θα οδηγούσε τελικά σε ένα τσουνάμι νοσηλειών και θανάτων σε υψηλά εμβολιασμένους πληθυσμούς,

ενώ οι μη εμβολιασμένοι θα προστατεύονταν καλύτερα από τις παραλλαγές Newco χάρη στην "ενισχυμένη" (δηλαδή, εκπαιδευμένη) έμφυτη ανοσία τους και λόγω της μειωμένης μολυσματικότητας και τρανς μολυσματικότητας του ιού στην ανώτερη και κατώτερη αναπνευστική οδό, αντίστοιχα. Καθώς η

γλυκοζυλίωση των ιικών πρωτεϊνών που είναι υπεύθυνες για την έναρξη της λοίμωξης είναι γνωστό ότι εξελίσσεται ως αποτέλεσμα της ανοσολογικής πίεσης στον κύκλο ζωής του ιού, υπάρχει μεγάλη ανάγκη για μοριακή επιδημιολογική επιτήρηση του SC-2, όχι μόνο για την παρακολούθηση των

εξελικτικών αλλαγών στις αλληλουχίες ιικών πεπτιδίων, αλλά και για την εκτέλεση προφίλ γλυκοζυλίωσης και γλυκοπρωτεϊμική πρωτεΐνης ακίδας SC-2 (S). Καμία συνεχιζόμενη πανδημία δεν μπορεί να τιθασευτεί με εμβόλια που μετριάζουν τα συμπτώματα, αλλά δεν μπορούν να προσφέρουν

αποστειρωτική ανοσία. Σε αυτό το στάδιο, ο μόνος τρόπος για να αποφευχθεί μια μεγάλης κλίμακας καταστροφή είναι η άμεση αντικατάσταση του προγράμματος μαζικού εμβολιασμού από μεγάλης κλίμακας εκστρατείες αντιϊκής χημειοπροφύλαξης σε χώρες με υψηλό βαθμό εμβολιασμού". 🧵

Πλήρες κείμενο:


Follow us on Twitter

to be informed of the latest developments and updates!


You can easily use to @tivitikothread bot for create more readable thread!
Donate 💲

You can keep this app free of charge by supporting 😊

for server charges...