Timaş Tarih

Timaş Tarih

16-12-2019

17:04

Hindistan’da 1526-1858 yılları arasında hüküm süren Türk devleti Babürlüler hakkında bir bilgi zinciri hazırladık.👇

Hanedanın kurucusu ve ilk hükümdarı Çağatay Türkleri’nden Bâbür’dür. Bâbür Şah, 1526’da Pânîpet Meydan Savaşı’nı kazanarak Lûdî Sultanlığı’nı ortadan kaldırdı ve kendi hanedanını kurdu. Mart 1527’de Kânvâ’da, Hindistan’daki Racpûtlar’ı mağlûp etti.

Bâbürlüler’in son güçlü hükümdarı Nâsırüddin Muhammed’dir. Rûşen-ahter lakabını taşıyan Nâsırüddin Muhammed, 29 Eylül 1719’da tahta çıktı. Seyyidler’in de yardımıyla mevkiini sağlamlaştırarak otuz yıla yakın saltanat sürdü.

Son Bâbürlü hükümdarı ise Sirâceddin II. Bahadır Şah’tır. 1837-1858 yılları arasında ülkede Bâbürlüler’in eski büyüklüğünden hiçbir eser kalmamıştı. Bahadır Şah, 1857’de Delhi’de patlak veren ayaklanmada sonra sert bir şekilde cezalandırıldı.

Aralık 1858’de Birmanya’ya Rangun’a sürüldü ve 6 Kasım 1862’de orada öldü. II. Bahadır silik bir şahsiyet olmasına karşılık şairliği, mûsiki bilgisi ve hattatlığıyla Bâbürlüler’in son temsilcisidir. Bâbürlü hanedanının başında bulunan hükümdara ‘padişah’ denirdi.

Ayrıca ‘şehinşah’, ‘hakan’, ‘şah’ gibi unvanlar da zaman zaman hükümdar isimlerinin sonuna eklenirdi. Padişah ‘devlethâne’ denilen sarayda otururdu. Padişah eşleri Nur Mahal, Nurcihan, Begüm Sâhib, Cihanârâ, Mümtaz Mahal gibi unvanlarla anılır, gerçek isimleri zikredilmezdi.

Bâbürlü ordusu ateşli silâhlarla da donatılmıştı. Top kullananlara “topçu”, tüfek kullananlara ise ‘tüfengendâz’ adı verilirdi. Bâbürlü ordusunun mevcudu savaş zamanları 200 binden fazla olurdu.

Bâbürlüler Hindistan’da kültür ve medeniyetin gelişmesinde büyük rol oynadılar. Kendilerine has bir mimarî tarz geliştirdikleri gibi ülkenin her tarafını önemli eserlerle süslediler. Agra’daki Tac Mahal, Bâbürlüler’in ulaştığı medeniyetin en mükemmel örneğidir.Follow us on Twitter

to be informed of the latest developments and updates!


You can easily use to @tivitikothread bot for create more readable thread!
Donate 💲

You can keep this app free of charge by supporting 😊

for server charges...