İstanbul Sosyoloji

İstanbul Sosyoloji

04-12-2019

00:13

"Bütün ömrüm boyunca yapabileceğim şeyi yaptım yani ikinci kemanı çaldım ve inanıyorum bu işi oldukça iyi becerdim." Geçtiğimiz günlerde Marxizm'in kaide ismi Friedrich Engels'in 179. (28 Kasım 1820-5 Agustos 1895) doğum yılıydı. İşte gölgedeki efsanenin yaşamından bazı kesitler

Almanya Ren'de şirketinin çıkarını her şeyin üstünde tutan bir baba ve sevgi dolu bir annenin en büyük oğlu olarak dünyaya gelir. "Despot ihtiyar", onun için bir gelecek hazırlarken kaderin veliaht için bambaşka planları olduğundan habersizdir.

1834'de Elberferd Gymnasium'una başlar. Babasının baskısıyla okuldan ayrılarak Berlin Ticaret odasında eğitim alır. Hiç istemediği tüccarlık eğitimi onu iyi bir hesap ve alım satım uzmanı kılar. Hegel'in metinleri ile bu sıralarda tanışır.

1841-42'de Berlin'de Avrupa'nın en Türk tipi topçuları Prusya Topçu Birliği'nde askerliğini tamamlar. Hayatında hiç sınava girmemiş biri olarak tek akademik eğitimini bu sıralarda Berlin Üniversitesi'nin halka açık derslerinde alır. Aynı zamanda Genç Hegelciler'le tanışır.

Babasının işleri büyütmesi ile soluğu Manchester'da alır. Toplumsal ve politik araştırmalar yaparken Çartisler ve Haklılar Birliği üyeleri ile ilişkilerini geliştirir. Burada Marx'la tanışır ancak ebedi dostu, Genç Hegelci diye yaftaladığından ilk görüşmelerinde ondan hazzetmez

1844'de Deutsch–Französische Jahrbücher'de Ekonomi Politiğin Eleştirisinin Anahatlarını yayınlar. Özellikle Arazi mülkiyetindeki değişimleri ustaca ele alan çalışma Marx'ın ilerleyen kariyerinde sermaye hareketlerini yorumlarken sık sık başvurduğu bir kaynaktır.

1845'de Paris'in hareketli yaşamı antikiteye has bir dostluğun modern bir örneğinin doğuşuna tanık olur. Bu dostluğun ilk meyvesi Kutsal Aile, ikilinin geçmişlerinde kilit bir yerde duran Genç Hegelcilik'le yaptıkları kökten bir hesaplaşmaya ev sahipliği yapar.

25 yaşında kaleme aldığı İngiltere'de Emekçi Sınıfların Durumu, "kapitalizm ve sanayi çağının gaddarlığını" çarpıcı gözlemler ve resmi kayıtların analizi ışığında gözler önüne serer. Sosyalist kamuda haklı bir şöhret kazanan çalışma kentsel etnografinin klasikleri arasına girer.

1847'de Komünistler Birliği Paris Konseyi'nin program taslağı olarak Komünizm'in İlkelerini kaleme alır. Paris-Londra hattındaki uzaklaştırmaları sırasında Marx'la birlikte hareketli zamanların hem en analitik hem de en tehditkar metni Komünist Manifestoyu (1848) yazar.

Yıllıkların yönetici ekibi olarak yayınladıkları muzır neşriyatlar nedeniyle hakkında birçok dava açılır. 1849'da Prusya ordusuna karşı gönüllü olarak savaşır. Mağlubiyet üzerine İsviçre'ye iltica eder. Alman köylülerin tarihsel isyanlarını konu alan Köylüler Savaşı'nı yazar.

1850'de Engels'ın yaşamında bir dönüm noktası olarak Manchester'a taşınır. Babasının firmasında işleri büyütmeye yardım ederken sistematik olarak askerlik bilimi üzerine okumalar yapar. Bu arada bildiği çok sayıda dil arasına Rusça ve Farsça'yı eklemeye çalışır.

Yaklaşık 20 yılı gündüzlerini burjuva işleri gecelerini ise devrimci işler peşinde koşmakla geçirir. Bu arada sadece sürekli finansal krizdeki Marx ailesine değil, Avrupa'nın dört yanındaki devrimcilere tüm gücüyle yardım eder. Komünist Partilerin iletişiminde kilit bir rol alır

Yoğun ısrarı ile tamamlanan Kapital I'in (1867) yaygınlaşması için büyük emek harcar. Alman-Fransız Savaşı üzerine yaptığı isabetli yorumlar kamuoyunda cephedeki bir kurmayın görüşleri şeklinde değerlendirilirken yakın çevresinde "General" olarak anılmaya başlar.

1871'de Marx'la birlikte I. Enternasyonel'in toplanmasına önderlik eder. Eugen Duhring'in komünizm yerine sosyalizmi ikame etmeye çalışan iddiaları karşısında Marxizm'in temel kavramlarını tanımlayan ansiklopedik- polemik kitabı Anti Dühring'i (1878) kaleme alır.

1882'de Marx'ın vefatının ardından omuzlarındaki yük daha da artar. Hareketin "tek kuramcısı" olarak yoğun bir yazışma sürecine girerken Marx ailesinin yaralarını sarmasına yardım eder. Biricik dostunun notlarını derleyerek Kapitalin diğer ciltlerini yayınlar.

1883'de yarım kalan Doğanın Diyalektiği'nde doğa bilimsel gelişmeleri felsefi düşünce ve dünya tarihsel süreçler ile karşılıklı bir okumaya girişir.1884'de Ailenin, Özel Mülkiyetin ve Devletin Kökenlerinde Küçük Napolyonculuğun esaslarını antropolojik bir evrim çizgisine oturtur.

Ludwig Feuerbach ve Klasik Alman Felsefesi'nin Sonun'da (1886) Marxiz'min Hegel'le ilişkisini yeni nesil okuyuculara özetler. 1889'da II. Enternasyonel'in toplanmasına ön ayak olur.

Nadide dostluğunun yanında benzersiz entelektüel iştahı ve mücadele azmi ile tarihin en kendine özgü ikinci adamlığına imza atan Friedrich Engels'i saygıyla anıyoruz.

Muhteşem ikiliyi bir de beyaz perdede izleyin bkn.

Engels'in yaşamından ilginç detaylar sunan harika bir (mektup) derleme için Büro ile Barikat Arasında. Meraklısına şiddetle önerilir:)Follow us on Twitter

to be informed of the latest developments and updates!


You can easily use to @tivitikothread bot for create more readable thread!
Donate 💲

You can keep this app free of charge by supporting 😊

for server charges...