Erkin Şahinöz

Erkin Şahinöz

03-04-2022

04:57

1⃣Bilançodaki hesapların hepsinin ayrı önemi vardır. Ama "sürdürülebilir kalkınma" için en önemlisi hangisidir? Stok hesabı şirketin üretim zekasının bir sonucudur. Üretimde ne kadar "yalınlaşabildiğini" gösterir. Kısa vadeli/uzun vadeli mali borç komposizyonu şirketin

2⃣finansal yönetim zekasını yansıtır. Duran varlıkların büyüklüğü ve dağılımı şirketin yönetim zekasını, ticari alacakların dağılımı ve büyüklüğü pazarlama & satış zekasını, ticari borç satın alma zekasını gösterir. Derinleşebiliriz ama amaç bu değil.

3⃣Günümüzün bilgi ve teknoloji çağında benim için bilançodaki en önemli varlık "maddi olmayan duran varlıklardır". Coca Cola’ya başarısını enjeksiyon makinesi değil yarattığı ticari sır yani Coca Cola’nın formülü getirmiştir.

4⃣Şirketler maddi duran varlıkları ile “büyür” ama maddi olmayan duran varlıkları ile “kalkınır.” Maddi olmayan duran varlıklar şirketin ürettiği iş zekasıdır, geliştirdiği patentlerdir, sahip olduğu haklardır…

5⃣General Electric 1893 yılında bir şirketi bir kişi için satın almıştır. Bir şirketi zamanının dehası, 200’den fazla patente sahip Steinmetz’i kadrosuna dahil edebilmek için satın almıştır. Bir şirketi maddi olmayan duran varlıkları için satın almıştır.

6⃣Kalkınmak, "BÜYÜK" olmak değil "İYİ" olmaktır. Kalkınmak, "SOMUT" olanı satmak değil "SOYUT" olanı satabilmektir. Bunu daha iyi idrak ettiğimiz gün bu coğrafyadan unicorn’lar, decacorn’lar ve hectocorn’lar çıkarabiliriz.Follow us on Twitter

to be informed of the latest developments and updates!


You can easily use to @tivitikothread bot for create more readable thread!
Donate 💲

You can keep this app free of charge by supporting 😊

for server charges...