JUG ISTANBUL

JUG ISTANBUL

25-06-2019

13:43

Bir #craftsmanship sorusu. Aşağıdaki metotta gözden kaçan, ihmal edilen önemli nedir? Beyin fırtınası başlasın. #java #programming

Sizden gelen yanıtlar items’ın null olma ihtimaliyle, metodun senkronize olmasının getireceği zaman maliyetine odaklanmış görünüyor. Metodun senkronize olduğunu unutmadan, if bloğuna odaklanmanızı öneriyoruz 🤔

Son ipucu: Get metodu sonkronize olduğu için, metot içindeyken mevcut thread her hangi bir sebeple bloklanırsa ne olur?

Evet. Create metodunda örneğin bir remote çağrı yapılıyorsa ve bir timout belirlenmemişse; diğer tüm thread'ler beklemede kalır. Böyle bir ihtimalin gözardı edilmesinin faturası çok ağır olur.

Bu arada arkadaşımızın sözünü ettiği ailen metot kavramı Joshua J. Bloch'a aittir. Kavram özetle üzerinde herhangi bir kontrole sahibi olmadığımız, imzası dışında bilgi sahibi olmadığımız yöntemleri ifade etmektedir.Follow us on Twitter

to be informed of the latest developments and updates!


You can easily use to @tivitikothread bot for create more readable thread!
Donate 💲

You can keep this app free of charge by supporting 😊

for server charges...