Erhan Çifci

Erhan Çifci

28-03-2022

17:55

"Enver Paşa ve Almanya" dendiğinde akla hep Enver Paşa'nın Alman İmparatoru'nu selamladığı bu fotoğraf gelir ve onun Alman hayranlığından bahsedilir. Fakat iş yerli ve yabancı gözlemcilerin beyanlarına bakıldığında Enver Paşa'nın ne İsa'ya ne de Musa'ya yaranabildiği görülüyor. +

+ 1) Bu konuda evvela Osmanlı subaylarının herkesçe bilinen düşüncelerine yer vermek istiyorum. Zira Osmanlı subayları Enver Paşa'yı katıksız bir Alman hayranı olarak tanımlamakta ve Almanların her istediğini yapmakla suçlamaktadır. Ör: Hafız Hakkı Paşa'nın şu sert ithamları... +

+ 2) Kâzım Karabekir'in de Enver Paşa'yı Osmanlı Genelkurmayı'nı Almanlara teslim etmek ve Almanlarla gizli pazarlıklar yapıp olup biteni Osmanlı subaylarına anlatmamakla suçladığı görülüyor. +

+ 3) İsmet İnönü'nün Enver Paşa hakkındaki suçlaması fazlasıyla net. İnönü hatıratında Enver Paşa'nın Alman ordusunun kudret ve kıymetine karşı "sarsılmaz bir hayranlık beslediğini" ifade ederek bu durumun verdiği kararları olumsuz etkilediğini belirtmiş. +

+ 4) Ali İhsan Sabis ise Enver Paşa'yı Almanlara gereğinden fazla güvenmekle, onlarla görüşmeleri tek başına sürdürmekle ve yaptığı pazarlıklardan Osmanlı subaylarını haberdar etmemekle itham etmiş +

+ 5) Bizde durum böyleyken Almanlar ve diğer yabancılar Osmanlı subaylarından çok farklı düşünmektedirler. Ör: Liman von Sanders hatıratında Enver Paşa'nın Almanların etkisini azaltmak için açıktan açığa çalıştığını vurgulamaktadır. +

+ 6) Fiilen Osmanlı Genelkurmay Başkanlığı yapan von Seeckt de Enver Paşa'nın vatanseverliğine dikkat çekerek, Almanlarla onların askerî üstünlüğüne inandığı için iş birliği yaptığına ve Alman dostu olarak itham edilmesinden büyük rahatsızlık duyduğuna işaret etmektedir. +

+ 7) Kanal Harekâtı'nda ve Filistin Cephesi'nde önemli vazifeler üstlenmiş olan von Kressenstein da anılarında Enver Paşa ile Alman Askerî Yardım Heyeti Başkanı Liman von Sanders'in hiçbir şekilde geçinemediklerini teyit etmektedir. +

+8) Enver Paşa'nın Almanlar ile ilişkisi üzerine görüş beyan eden bir başka kişi, Birinci Dünya Savaşı yıllarında Av.-Mac. ataşemiliteri olarak görev yapan Pomiankowski'dir. Hatıratında Enver Paşa'nın Almanlarla geçinemediğine sıkça vurgu yapan Pomiankowski'nin bazı ifadeleri...+

+9) Bu konuya değinen bir başka yabancı subay ise BDS'nda Osmanlıların durumunu anlatan en önemli eserlerden birinin müellifi olan Fransız Larcher. Binbaşı Larcher'a göre Almanlar Osmanlı işlerine fazlaca müdahale ettiğinde Enver Paşa'nın sert tepkisi ile karşılaşmaktaydı. +

+10) İki görüşe ait ifadeler kolaylıkla çoğaltılabilir. Konu üzerine yapılacak objektif bir çalışmanın literatüre fazlasıyla katkı sağlayacağı muhakkak. Bununla beraber Enver Paşa'nın yaptıkları ve yap(a)madıklarıyla kimseye yaranamadığını söylemek ise hiç de yanlış olmayacaktır.Follow us on Twitter

to be informed of the latest developments and updates!


You can easily use to @tivitikothread bot for create more readable thread!
Donate 💲

You can keep this app free of charge by supporting 😊

for server charges...