selman kayabaşı

selman kayabaşı

11-08-2020

19:24

1- üniversite tercihi yapıldığı şu günlerde belki faydası olur ümidiyle birkaç noktayı paylaşmak isterim. rahatsızlığım sebebiyle kafamı toparlayabildiğim kadarıyla yazabileceğim. dün, bugün yaşadığımız temel sorunlarımız bu tercihlerle doğrudan ilgilidir, yarını kaybetmeyelim>

2- Lisede 1. sınıf bittiğinde sayısal ortalamam 5.00, eşit ağırlık 5.00, sözel ortalamam 4.76 idi. Okulun en iyi öğrencisi olarak Lise 2'de Sözel'e gideceğimi söylediğimde öğretmenlerim ve okul idaresi ayaklandı. "Bu çocuk zannettiğimiz kadar akıllı değil mi" dediler, direttiler>

3- Çünkü zeki ve parlak öğrenci demek Mühendislik, Tıp veya Hukuk demekti. Oysa benim rüyam başkaydı ve kararımdan vazgeçmeyip sosyal bilimlere devam ettim. Ne yazık ki aldığım bu kararın çok acı yanlarıyla yüzleşmek zorunda da kaldım. Hem lisede hem hayatımın geri kalanında.>

4- Detaylarına girmeden neticeyi yazayım: Sevgili hocalarımız, okulunuzun parlak öğrencilerinden bazısını lütfen sosyal bilimlere yönlendiriniz. Yoksa ülkenin sosyal sorunlarına çare bulacak, geleceğimizi doğru okuyacak beyinlerden yoksun kalacağız.>

5- Geçtiğimiz yıl ziyaret ettiğim bir üniversitedeki hocamıza, "Bu okulun Tarih bölümünden mezun olanlar ne iş yapıyor?" diye sordum. "Ya polis ya postacı olmak için geliyorlar, tarih kimsenin umrunda değil" dedi. Böyle bir toplumun tarihe bakışı, yarına bakışı da sakattır.>

6- Tarih'e, Coğrafya'ya, Sosyoloji'ye, Tıp, Mühendislik kıymeti vermeyen toplumlar ileri değil geri toplumdur. Çünkü parlak tarihçileri, parlak sosyologları yetiştirmemiş bir toplum parlak bir gelecekten uzaktır. Sayıları az olabilir ama çok kaliteli sosyal bilimciler yetişmeli>

7- Bugün en büyük eksiğimiz, sosyal bilimler alanındaki üniversite hocalarımızın geldiği zeminin, vaktiyle "ikinci sınıf muamelesi" görmesiyle doğrudan ilişkili. Kimseyi kırmak istemem ama akademideki hocalarımızın çoğu ne yazık ki bu uyuşukluktan sıyrılamıyorlar.>

8- Uluslararası bir yapım için kaleme aldığım bir senaryoda tarihi bilgilerin alanının uzmanı bir Prof. hocamıza danışılması istenmişti. Metni kendisine gönderdik. Gelen notlar karşısında neredeyse ağlayacaktım.Birçok cümlenin altında "Bu gerçek miymiş? Kaynağı ne?" gibi şerhler>

9- Hocamızın "kendi alanındaki" kaynakları bile takip etmediğini, okumadığını hatta haberdar olmadığını konuşmalarımızda anladım. İstatistik, matematik, ekonomi gibi alanlarda bir tarihçide var olması gereken temel, çoğumuzda olamıyor, çünkü sözel bölümleri "geçiştiriyoruz".>

10- Ben Anadolu'nun yüksek dağlarının birinden çıkıp kendini yetiştirmeye çalışmış bir kardeşinizim. Yukarıya doğru aileme baktığımda dünya çapında bir entelektüelin benden çıkmayacağını, birçok arkadaşımdan da çıkmayacağını en iyi yine biz biliriz. Ama artık devir değişti>

11- Ülkemizin eğitim olanakları, teknolojinin dünyaya servis ettiği kolaylıklar vs ile daha kısa sürede daha hızlı yol alabiliriz. Tarihten hurafeyi, aldatmayı-aldanmayı atabilmemizin, toplumsal dinamiklerimizi doğru kodlayabilmemizin, yarını kurabilmemizin yolu sosyal bilimler>

12- Doğru sosyal bilimcileri yetiştiremediğimiz için kendimizi yiyip bitiriyoruz, sosyal meselelerimize çözüm bulamıyoruz, hatalı işler yapıyoruz. Dünyaya söyleyecek sözümüz yok çünkü dünyaya hitap edecek kalemler yetiştiremiyoruz. Son sözüm şu olsun>

13- Gelecek mühendislerin, finansçıların, uzay bilimcilerin. Onların inşa edeceği toplumun temelini doğru tarif etmek, binayı doğru inşa ettirmek, bilimin hafızasını aktarmak sosyal bilimcilerin vazifesi. Zeki öğrencilerimizin hepsini ilk gruba ayırırsak çöküşümüzü hazırlarız.


Follow us on Twitter

to be informed of the latest developments and updates!


You can easily use to @tivitikothread bot for create more readable thread!
Donate 💲

You can keep this app free of charge by supporting 😊

for server charges...