Wezzie slayer

Wezzie slayer

13-02-2021

20:57

Laiklik din ve devlet ayrımı değildir. Laiklik kilise teokrasisinin yerine geçen bir beşeri düzenin adıdır. Fakat bu yine bize bir din verir. Laik düzen ise bunu carpitip dini bir vicdan meselesi yapar. Bu tamamen kurgusal, yanıltıcı bir şeydir.

Din hayatın ta kendisidir. Din uzaylıların varoluş meselesi değildir ki ötelensin veya bireye hamledilsin. Veya bir futbol takımı tutmak mıdır? Liverpool'u tutmakla eş değer olsaydı evet bu tanım makul olurdu. Bana ne derdik kimin hangi takımı tuttuğundan. Herkesin kanaati derdik

Fakat böyle bir dinin zaten bir önemi yok. Din tikel değil tümele dair bir meseledir. Din yapısal bir meseledir. Din eylemsel bir meseledir. Böyle olan herşey mühim ve dolayısıyla dinsel, böyle olmayan herşey önemsizdir.

Tarihin bizzat kendisi insanlığın din tecrübesi olduğu gibi, sözünü ettiğimiz dinin Rabbi bizzat dünya ile irtibatlı, müdahaleci olması ve müdahale eden bir elçi yollaması dinin bireye hamledilecek bir mesele olmadığının göstergesidir ve yaşam ile dini bir okumayı zorunlu kılar.

Dolayısıyla yerine koyacağınız dinselleşir. Velhasıl, sekulerism, laiklik gibi din çemberinin dışına alınan şeyler aslında dinseldir, dindir ve tanımları kendi cihetindendir. Burada dikkat edilmesi gereken şey dinsel - ilahi ayrimidir. Her din, ilahi değildir. Ikisi farklı şeyler

Laik düzen kilise teokrasisinin hakimiyetini eline aldığı için dini de ilahilestirir. Halbuki laiklik dinsel tecrübenin bir devamı. Hayatı din veya dinsel diye okumamamız için hiçbir gerekcemiz yok

Dolayısıyla laikliğin doğru tanımı: ilahi din ve devlet ayrımıdır.


Follow us on Twitter

to be informed of the latest developments and updates!


You can easily use to @tivitikothread bot for create more readable thread!
Donate 💲

You can keep this app free of charge by supporting 😊

for server charges...