Jake Victor

Jake Victor

03-11-2022

19:37

Türkiye'nin Çin yaklaşımı nasıl olmalıdır ? 1)Türk dış politikası maalesef son 40 yıllık süreçte ülke şartlarından ötürü askeri güvenlikçi bir yaklaşımından ötürü ekonomik güvenlik konusunda strateji oluşturmada refleks kaybı yaşadı.

2)Cari açık, enerji ve lojistik hatları, ticari anlaşmalar, rekabetçi ekonomi inşası gibi hususlar ekonomik güvenliğin en temel başlıklarındandır. Çin bu konuda hem avantaj hem dezavantaj sunmakta.

3)Kuşak Yol kapsamında bayındırlıkta Türkiye daha iyi bir kaynak akışı sağlayabilir ve bu istihdam konusunda sıkıntı yaşayan doğu illeri için bir fırsat sunabilir. Aynı zamanda Türkiye'nin Orta Koridor projesiyle de entegre edilebilir.

4)Yurt içindeki bu altyapı dağılımı üretim tesislerinin de dengeli dağılmasına olanak sağlayabilecektir. Türkiye'nin dünyaya entegrasyonunda Avrupa ile ilişkilerinin yanında farklı bir boyut kazandırabilecektir.

5)Bu projeyle beraber Çin finansal endüstrisi Türkiye'nin yaşadığı belirsiz politikaların ateşini alabilir ve dünyayla daha iyi iletişim kurmasını sağlayabilir. Nitekim ICBC, Türk Varlık Fonuna yabancı kreditör bulma konusunda görevlendirilen bankalardan biri.

6)Kuşak Yol İnisiyatifinin hedef noktası Avrupa olduğundan Türkiye burada farklı bir hususta da öne çıkmaktadır. AB-Çin arasında Serbest Ticaret ve Yatırım Ortaklığı Anlaşması ABD'nin baskılarıyla 2020'de engellenmişti.

7)Çinli şirketler Avrupa pazarına daha ucuz erişim sağlamak için pazara yakın ve Gümrük Birliği üyesi Türkiye'de operasyonlarını artırabilir ve kimi noktalarda know-how kazanabilir.

8)Kuşak Yol İnisiyatifi ve Türkiye'nin Avrupa'ya yakın konumunun Çin için değerlendirilmesinde Türkiye için avantaj ve kazancı kadar riskleri de mevcut.

9)Türkiye'nin ana ihracat pazarı Avrupa olduğu için Çin ile daha sıkı rekabete girmek zorunda kalabilir ve Çin'in yetenekleri daha iyi olduğundan kazanç kaybı yaşayabilir.

10)Bu sebeple rekabetçi bir ekonomi anlayışı Türkiye için hiç olmadığı kadar önemli hale gelmiştir. Askeri endüstride oluşan kas gücü sivil sanayiye de yayılmalıdır.

11)Türkiye ve Çin arasında enflasyon şartlarının da etkisiyle ticaret hacmi büyüdü. Ticaret hacmi büyütülmek istendiği belirtilse de bu konu üzerinde daha detaylı düşünülmelidir.

12)Çin'e karşı korkutucu miktarda dış ticaret açığı veriyoruz. Hem mali sorun yaratırken hem de finansal bir zorluk çıkarıyor. Oluşan açığı kapatmak için piyasadan döviz almak zorunda kalıyoruz ve zor durumu daha da zorlaştırıyor.

13)Burada sadece hazineye yüklenen mali yükten bahsetmek eksik kalacaktır. Çin'e ham madde, ara mamul ve tarım ürünleri satarken onlardan elektrikli makineler, tekstil ürünleri ve endüstri makine cihazları alıyoruz.

14)Ticaret hacminin büyümesi, Türkiye'nin markalaşma ve Çin'e elektronik ve makine ürünleri satmasına bağlı olarak yarar sağlayacaktır. Geleneksel durumunun devam ettirilmesi durumunda iç piyasada zorluk yaşayabiliriz.

15)Türkiye'nin stratejik noktalarında yatırım yapmak isteyen Çinli şirketlere kör kütük bir engelleme koyulmamalı. Ancak yatırım bakışlarındaki samimiyete dikkat edilmeli ve çökme niyetinden ziyade işbirliği inancı sağlanmalıdır.

16)Çin ekonomisinden kazanç sağlayabilmek için öncelikle akademi, iş dünyası ve devlet kurumları bünyesinde Çin'i anlamak için gerekli girişimler desteklenmelidir.

17)Çin'in modern sosyalizm ve Xi Jinping'in kuramlarını anlamak Çin'de mikro veya makro ölçekte yatırımlar için gereklidir. Çin'de ağır sanayi ve gayrimenkulden ziyade orta ölçekte ekonominin inşasına destek verecek yatırımlara ve dijital gelişmeye olanak sağlanacak.

18)Güncel şartlarda anakara Çin'de RCEP dolayısıyla en iyi serbest dolaşıma sahip ülke Japonya. Türkiye elbette Japonya'nın ölçeğini yakalayamaz ama Shenzhen ve Şangay gibi merkezlerde entegre olmuş ortaklarla çalışabilir.

19)Çin iş dünyasında maalesef Türklere yönelik ön yargılar mevcut. Bu hususu da aşmak için Çin yönetimiyle beraber ülke içinde ticari elçilik ve ofislerin açılmasına olanak sağlanmalıdır.

20)Güney Çin Denizi ve Pasifik'te Türkiye geleneksel ortakları Japonya, Güney Kore, Singapur, Malezya ve ABD ile işbirliğine devam etmeli ancak Çin yönetiminin damarına basmamalıdır.


Follow us on Twitter

to be informed of the latest developments and updates!


You can easily use to @tivitikothread bot for create more readable thread!
Donate 💲

You can keep this app free of charge by supporting 😊

for server charges...