mahmut

mahmut

31-01-2021

10:22

1)Temel analize bir örnek oluşturması ve finansal okuryazarlığa katkı sunması açısından ARÇELİK şirketinin analizini yapacağım.Bilgiseli tamamen Yaşar Erdinç Hoca’nın bize öğrettiği şekilde ve sadece analiz amaçlı yapılacaktırLütfen salt bu analize bakarak yatırım kararı vermeyin

2)Analizi yapılacak şirketle ilgili öncelikle temel düzeyde bilgi sahibi olmak bir gerekliliktir. Bu yüzden öncelikle şirketin faaliyet raporları daha sonra varsa yatırımcı veya analist sunumları incelenmelidir. Ben bu temel düzeyde bilgi toplama sürecinde önceliği daima faaliyet

3) raporlarına veriyorum. Bu aynı zamanda duayen yatırımcıların da sıkcana tercih ettiği bir yoldur. Buffet 1993 yılındaki bir konuşmasında faaliyet raporlarının önemine vurgu yapan şu sözleri sarf etmiştir: İlgilendiğim şirketlerin yıllık faaliyet raporlarını okuyorum.

4) Ana kaynak malzemem bu raporlardır.” ARÇELİK şirketi bilinirlik seviyesi çok yüksek bir şirket olması sebebiyle şirketle ilgili bilgi toplama kısmının kısa olmasının daha makul olacağını düşündüm. Bu yüzden bu başlığı fazla uzatmayacağım.

5) ARÇELİK şirketi 1955 yılında kurulmuş ve 1986 yılında halka arz olmuş. Öncelikle şirketin imtiyazlı hisse senedi bulunmamaktadır. Şirketin halka açıklık oranı is %25 civarındadır. Ben şirketlerin halka açıklık oranının %20’nin aşağısında veya %50’nin yukarısında

6) olmasından çok haz etmiyorum. Bu yönüyle şirketin, halka açıklık oranının makul bir seviyede olduğu rahatlıkla söylenilebilir. Şirketin ortak dağılımı aşağıdaki grafikte mevcuttur.

7) Dayanaklı tüketim sektöründe faaliyet gösteren şirket; beyaz eşya, küçük ev aletleri, klima, televizyon vb. yelpazede ürünler üretmektedir

8) Şirketin markalarının dağılımında öne çıkanlar; Beko, Altus, Blomberg, Leisure, Elektrabregenz, Arctıc, Flavel, Grundıg, Defy, Davlance ve Voltas-Beko şeklinde sayılabilir.

9) Şirket Avrupa’da pazar payı sıralamasına göre, en büyük 2. Şirket konumunda bulunuyor. Doğu Avrupa, İngiltere, Polonya, Fransa, Romanya, Güney Afrika, Pakistan ve Türkiye Pazarlarının ise en büyük birinci şirketi ve pazar lideri konumunda bulunuyor. Ayrıca şirket Türkiye’de

10) AR-GE’ye en çok bütçe ayıran 5 şirketten biri konumunda bulunuyor.Şirketin analizine geçmeden önce şirketin haber akışının kontrol edilmesi gerekiyor. Zira haber akışındaki olumsuz bir durum sebebiyle şirketin analizini bile yapmaya gerek kalmayabilir.

11)Orta vade kapsamında yapılan yatırımlarda şirketin 1 yıllık haber akışını incelemek yeterli olabileceğinden, şirketin 1 yıllık haber akışını kontrol ediyorum. Şirketle ilgili haber akışını tüm haber kaynaklarını (KAP, gazete, dergi, televizyon) dahil ederek incelediğimizde

12)Token finansal teknolojilerin satılması, Çin’deki çamaşır makinesi fabrikasının satışı, Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksinde ikinci kez kendi kategorisinde endüstri lideri olması ve bu endekse 4 sene üst üste giren tek Türk Sanayi şirketi olması,

13)Hitachi GLS ile %60 Arçelik %40 Hitachi payıyla kurulacak şirket konusunda anlaşma sağlaması haberleri öne çıkan haber akışını oluşturuyor. Bu kapsamda Hitachi GLS ile yapılacak anlaşma önem arz ediyor. Arçelik bu anlaşmada %60’lık payı için Nisan ayına kadar

14)300 milyon dolar ödeyecek ve bu parayı kasasındaki nakitten karşılayacak. Bu anlaşma sonucunda her iki markada küresel bir sinerji yaratacak. Arçelik bu anlaşmayla hem organik hem de inorganik bir büyüme sağlamayı da hedefliyor. Buna ek olarak Hitachi GLS alımının şirketin

15)marjları üzerinde olumsuz bir baskı oluşturabilmesi çok gündeme getirilmemesine rağmen ihtimal dahilinde olan bir seçenek olarak karşımıza çıkıyor. Görüldüğü üzere şirketin haber akışı gayet olumlu ve şirketin incelenmesini engelleyecek düzeyde olumsuz bir haberi içermiyor.

16)Şirkete dair temel bilgileri öğrenip haber akışını kontrol ettikten sonra sıra şirketin uzun vadede hisse seçim kriterlerimi içeren kontrol listemdeki şartlara uyup uymadığına geliyor. Ben kontrol listemdeki şartların 3/2’sine uyan şirketleri buna ek olarak döngüsel olmayan

17)şirketleri araştırma kapsamına alıyorum. ARÇELİK şirketinin döngüsel bir şirket olması sebebiyle uzun vade kapsamında incelenmeye uygun değil. Konusu açılmışken burada döngüsel şirketler hakkında bazı açıklamalar yapmam ve bu şirketleri uzun vade kapsamına almama gerekçelerimi

18) ifade etmem gerekiyor. Döngüsel şirketler, birçok yatırımcının tam olarak ne olduğunu anlamadığı bir şirket türüdür. Bu şirketlerin işlerinde gel-git vardır. Ekonominin yavaşladığı dönemlerde işleri çok kötü gider ekonominin iyileştiği dönemlerde ise işleri çok iyi gider ve

19)bu şirketler tarihsel ortalama olarak 10 yılda bir olumsuz döngüye girebilirler. Havayolları, Otomotiv, Otomotiv Yan Sanayii, Lastik, Savunma Sanayii, Beyaz Eşya, Demir Çelik, Petrokimya, Turizm, Gayrimenkul, Mobilya sektörlerinde yer alan ve büyüme evresinin ilk aşamasında

20)olmayan tüm şirketler döngüseldir ve uzun vadeli yatırıma uygun değildir! Kurumsal yapısı çok güçlü olsa bile yanlış zamanda alımla bu şirketlerde uzun vadede ciddi zarar edebilirsiniz. Döngüsel şirketleri olumlu döngünün başlangıcından sonuna kadar elde tutmak güzel karların

21)kazanılmasını sağlayabilir lakin burada başka bir soru devreye giriyor, Döngüsel şirketlerde olumlu döngünün başlangıcını ve bitişini nasıl anlayabilirim? Eğer sadece mali tablolara bakarsanız çok geç anlarsınız ama kalitatif (niteliksel) analiz yapıp sahaya inip sahada ilgili

22) sektörde çalışan kişilerle görüşmeler yaparsanız, ürünlerin satışlarıyla ilgili sahada gözlemler yaparsanız bunu çabuk fark edebilirsiniz lakin döngüsel şirketlerde nadir de olsa bazen döngü sahada değil borsada başlar. Yatırımcılar şirketlerin olumsuz döngüye gireceklerini

23)düşünerek döngü satışlarını başlatabilirler ve bu durum olumsuz döngüyü başlatabilir. Bu sebep dolayısıyla bu kapsamdaki şirketlerle ilgili parametrelerin çok dikkatli bir şekilde kontrol edilmesi gerekmektedir. Eğer bu yapılamıyorsa bu şirketleri portföye dahil etmemekte bir

24)seçenek olarak kenarda tutulmalıdır. Şirketin mali analizine geçmeden önce ihtar etmekte fayda gördüğüm bir husus: “Finansal tablolar geçmişin yargıcıdır lakin söz konusu gelecek olduğunda sanık sıfatıyla yargıç karşısında oturmaktadır.”

25)Bu yüzden finansal tablolar ekseninde yapılan mali analizin işlevini anlamak ve ona göre buradaki verileri değerlendirmek gerekmektedir. Mali analize ilk olarak finansal tablolardaki dönen varlıklar kalemiyle başlıyorum++++

26)Şirketin dönen varlıklarını incelediğimizde yılbaşına göre %43 bir önceki çeyreğe göre ise %4 civarı bir artış göstermiş. Genel olarak dönen varlık kalemlerindeki büyüme şirketin faaliyetleri açısından bir büyüme olduğunu göstermesinden dolayı olumludur; lakin

27)bu büyüme satılamayan stoklardan kaynaklı olabilir, tahsil edilemeyen alacaklardan kaynaklı olabilir. Bu sebep dolayısıyla analizde genel başlık olarak verilen bu kısımların muhakkak ki detayına inmek lazım, aksi durumda analizler yarım ve eksik olacaktır.

28)Dönen varlıkların ilk kalemi olan nakit ve nakit benzerleri kalemine baktığımızda şirket 2019 yılının başında 6.9 milyar olan nakitini 12 milyara çıkartmış yılbaşına göre nakit ve nakit benzerleri kalemi %73 civarında bir artış göstermiş. Şirket 2019/9 döneminden beri

29) kasasındaki nakiti istikrarlı bir şekilde arttırıyor.Artan nakit şirketi güçlü bir likit konuma sokuyor. P. Lynch, bir şirketi analiz ederken nakit ve nakit benzerleri kalemindeki artışı olumlu yorumladığını ifade etmektedir. Şirketin yatırımlarını kanalize etmesi için

30) gerçekten uygun bir ortam. Şirkette bunun farkında olduğu için bu likitin bir kısmının Hitachi GLS satın alımında kullanacak. Şirket böylece nakiti atıl bırakmaktansa yatırımlara kanalize ederek çok doğru bir iş yapmış olacak. Zaten şirketin güçlü nakit akışı etkisiyle

31)sürekli nakit üretmesi sebebiyle ilgili satın alma direkt nakit ile karşılanacak bu da çok olumlu. Şirketin kasasındaki nakitin %39’u Dolar, %26’sı Euro, %12’si Türk Lirası, %6’sı Sterlin,%4’ü Rus Rublesi ve %12’si ticaret yapılan pazarlardaki yerel para birimlerinden oluşuyor

32)Şirketin ticari alacakları kalemi, nakit kalemiyle birlikte bilançonun en ağırlıklı kalemini oluşturuyor. Şirketin ticari alacakları yıl sonu itibariyle %27’lik bir artışla 9,4 milyardan 12 milyara çıkmış.

33) Çeyreklik bazda ise ticari alacaklar yatay seyretmiş. Şirket son çeyrekte ticari alacaklarını yatay kılarken satış ve karlılığını arttırmış. Bu olumlu bir durum. Şirketin yatırımcı ilişkileri ticari alacaklardaki yıl başına nazaran artışın vade esnekliği sağlanılıp

34) satış ve karlılığı arttırmak için bir katalizör olarak kullandığını ifade etti. Olumlu bir durum. Şirketin stokları gerek yılbaşına gerekse bir önceki çeyreğe göre artmış. Öncelikle şirketler için önemli maliyet kalemlerinden birinin de stoklar olduğu unutulmamalıdır. Birçok

35)Büyük şirket bu maliyet kaleminden kurtulmak için tedarikçilerine yanı başında fabrika açma şartı koşar. O yüzden şirketin stoklarını arttırması genel kural olarak olumsuz yorumlanır; bunun en önemli istisnası ise şirketin işlerinde bir talep patlamasının yaşandığı dönemlerdir

36) 2020 Haziranından beri bir talep patlamasının yaşandığı satış ve karlılığın arttığı bir sektörün aktif oyuncusu olarak bu dönemde şirketin stok artırımına gitmesi gayet yerinde bir davranış olmuş.

37)Şirketin stok kalemlerinin detayına baktığımızda stokların büyük kısmının mamul olduğunu yani satışa hazır halde olduğunu görüyoruz. Bu mamüllerin talebi karşılayamama ihtimalini de göz önünde bulunduran şirket hammadde (ilk madde ve malzeme) ağırlığını da arttırmış.

38)Şirketin duran varlıklarına baktığımızda duran varlıklar yılbaşına göre %16,5 artmış. Yani şirket faaliyetlerine ek olarak yatırımları açısından da bir büyüme trendi içerisinde ve bu şirket için olumlu bir durum.

39) Şirketin duran varlıklarının en ağırlıklı kalemi olan (tüm duran varlıkların %55’i) maddi duran varlıklar kalemine baktığımızda şirket bu kalemi 2019/9 döneminden bu yana istikrarlı bir şekilde arttırmış ve bu olumlu bir durum. Çünkü şirketin bize yatırım yaptığını gösteriyor

40)Şirket bu yıl içerisinde Token hisselerinin satışını ve de Çin’de bulunan tesisinin satış işlemini gerçekleştirmişti. Buna rağmen yılbaşına nazaran arazi, bina, makine, tesis ve cihazlar anlamında şirket büyümesine ara vermemiş

41) Duran varlıklar kaleminin bir diğer önemli alt kalemi olan maddi olmayan duran varlıklara baktığımızda şirket 2018/12 bilanço döneminden itibaren neredeyse istikrarlı bir şekilde maddi olmayan duran varlıklarını arttırmış.

42) Yani şirketin marka lisansları, patentleri, marka kullanım hakları gibi maddi olmayan unsurları da istikrarlı bir şekilde değer kazanıyor ve bu şirket adına çok olumlu.

43)Duran varlıklar kaleminin bir diğer alt kalemi olan özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlarda şirket yılbaşına göre %43’lik bir artış sağlamış. Bu kalemin ağırlığı az olmakla beraber burada gelirler; Koç Finansman, Voltbek, LG, Ram Dış Ticaret ve Tanı Pazarlama'dan gelmiş.

44) Şirketin aktiflerinin analizi bittikten sonra sırada, borçlar (yükümlülükler) ve özkaynakların analizi var. Şirketin kısa vadeli yükümlülüklerine baktığımızda önceki çeyreğe göre bu yükümlülüklerin yatay bir seyirde gittiğini görüyoruz

45)ve bu durum satış ve karlılığın arttığı bir dönemde olumlu olarak yorumlanmalıdır. Şirketin kısa vadeli yükümlülükler başlığında en ağırlıklı tekli kalemi ticari borçlar. Şirketin bu başlıkta en ağırlıklı kaleminin ticari borçlar olması olumlu bir durum.

46) Şirket bu kalemi yılbaşına göre neredeyse ikiye katlamış ve bir önceki bilançoya göre de %9 arttırmış. Yani şirket hem satış ve karlılığını arttırıyor hem de ödeyeceği ticari borçların ödemesini geciktirerek bunları ana iş kolunda kullanıp buradan da kar elde ediyor. Olumlu

47)Şirketin kısa vadeli yükümlülüklerinin ve de uzun vadeli yükümlülüklerinin en ağırlıklı kalemlerinden olan finansal borca baktığımızda şirketin toplamda 17 milyar civarı finansal borcu var. Şirketin finansal borcunun bir risk oluşturacak düzeyde olup olmadığını anlamak için

48)net borç ve net borç/FAVÖK verilerine bakacağım. Öncelikle şirketin finansal borcundan kasasındaki nakiti (12 milyar) çıkartıp net borç verisini buluyorum. Şirketin 5 milyar net borcu var.

49) Bu oranın negatif olması ilk tercihimdir ama bu mümkün değilse bile şirketin en azından net borç/FAVÖK rasyosunun 4x altında olmasını isterim.

50)Şirketin net borç/FAVÖK rasyosu 1x seviyesinde ve gayet makul. Yani şirketin tüm borç kalemleri içerisinde en ağırlıklı kalemi olan finansal borçlarını ödemeyle ilgili hiçbir sorunu yok. +++++

51)Şirketin kısa vadeli borçlarını ödemeyle ilgili bir sorunu olup olmadığını anlamak için cari orana bakıyorum. Bu oranın gelişmekte olan ülkelerde 1,5x düzeyinde olması arzu edilir. Şirkette bu oran 1,4x düzeyinde ve bu eşiğe yakın. Bu oranın bu haliyle bile borç ödemede

52)borç ödemede bir sorun yaşanmayacağını gösterdiği rahatlıkla söylenilebilir. Zaten şirketin likit oranı 1x ve nakit oranı 0,5x seviyesinde. Kısacası şirketin kısa vadeli yükümlülüklerini ödemesiyle ilgili herhangi bir sorunu mevcut değil.

53) Şirketin orta ve uzun vadede borçlarını ödemeyle ilgili bir sorunun olup olmadığını görmek için kaldıraç oranına bakıyorum. Şirket bir önceki çeyrekte %71 olan kaldıraç oranını %69’a düşürmüş. Ben ise bu oranının %50’nin altında ve sektör ortalamasının altında olmasını

54) daha çok tercih ediyorum, lakin gelişmekte olan ülkelerde %70’e kadar kaldıraç makul olarak kabul edildiği düşünüldüğünde şirketin orta ve uzun vadede borç ödemeyle ilgili bir sorunun olmadığı rahatlıkla söylenilebilir.

55)Borçlar kalemini bitirdikten sonra sırada özsermaye kalemi var. Yaşar Erdinç Hoca, finansal tablolarda en çok özsermaye (özkaynak, özvarlık da denir) kalemine önem verirdi. “Bir şirkette tek bir kaleme bakma hakkım olsa bunu özsermaye kaleminden yana kullanırım” derdi.

56)Şirketin özkaynaklarına baktığımızda şirketin 2016 yılından beri neredeyse istikrarlı bir şekilde özkaynaklarını arttırdığını görüyoruz. Bu durum şirket için olumlu.

57) Şirket yılbaşında 9,6 milyar olan özkaynağını yıl sonunda %44 artışla 13,8 milyara çıkartmış. Bir önceki çeyreğe göre ise özkaynaklarını yaklaşık %10 civarı arttırmış. Olumlu.

58) Şirketin yükümlülükler ve Özkaynaklar bağlamında mali yapısını incelediğimizde şirketin toplam borç/özsermaye oranı %235 gibi yüksek bir seviyede. Borçların ise %73’ü kısa vadeli borç ve %27’si ise uzun vadeli borçlardan oluşuyor. Yüksek ağırlıkta olan kısa vadeli borçlar

59)özsermayenin %172’si kadar ve bu oranların makul seviyelerin çok üzerinde olduğu rahatlıkla söylenilebilir. Bu mali yapı şirket açısından olumsuz. Şirket yükümlülükler kaleminde önemli bir yeri olan finansal borçların %60’nı 2021 yılı içinde ödeyecek bu ise mali yapıyı görece

60) olarak daha sağlıklı bir hale büründürebilir. Şirket analizinde gelir tablosunun en önemli kalemleri olan satış ve karlılık çok önem verilen kısımlar lakin en az onlar kadar önemli olan üç kısım ise; faaliyet etkinliği, maliyet etkinliği ve nakit akışıdır. Bu üçündeki

61)bozulmalar orta vade de satış ve karlılığın düzgün yapısını da bozacaktır. Ben ilk olarak faaliyet etkinliğinden başlayacağım. Faaliyet etkinliğini normalde süreler üzerinden inceliyorum ama burada daha rahat anlaşılması için faaliyet hızları üzerinden anlatacağım.

62)Burada stok devir hızı, alacak devir hızı, ticari borç devir hızı ve nakit döndürme süreci kavramları mevcut. Bu kavramların kolay anlaşılması için şöyle bir örnek vereyim. Sizin bir bakkal dükkanınız olsun. Elinizdeki ürünleri (stokları) olabildiğince çabuk bitirmek

63)istersiniz. Bu yüzden stok devir hızınız ne kadar yüksekse sizin için o kadar iyidir. Bakkaldaki veresiye defterinizde yazan alacakları müşterilerden olabildiğince çabuk almak istersiniz. O yüzden alacak devir hızı ne kadar yüksekse sizin için o kadar iyidir. Bakkalda

64)satacağınız ürünleri aldığınız firmaya ise olan borcunuzu olabildiğince geç ödemek istersiniz çünkü borcunuz ne kadar geç öderseniz o parayı kendi işinizde kullanıp arttırma imkânınız o kadar fazlalaşır. O yüzden ticari borç devir hızınız ne kadar düşükse sizin için o kadar

65)iyidir. Bakkalı çevirmek için bazı günler kendi cebinizden para vermeniz gerekebilir. Ne kadar az süre cebinizdeki parayla bakkalı çevirirseniz bu sizin lehinize olur bu yüzden nakit döndürme sürecinin düşük olmasını isteriz.

66)Şirketimize geri dönersek Şirketin faaliyet etkinlik oranlarına baktığımızda şirketin stok devir hızını 2020/6 döneminden bu yana istikrarlı bir şekilde arttırdığını görüyoruz. Bir önceki dönemde 4x olan stok devir hızı bu dönemde 4,2x olmuş ve bu şirket için olumlu.

67) Şirket alacak devir hızını 2020/6 döneminden bu yana yukarı çekiyor. Bir önceki bilanço döneminde 3,6x olan alacak devir hızı 3,8x olmuş ve bu şirket için olumlu.

68) Şirketin ticari alacaklarının tahsilinde gösterdiği başarı işletme sermayesi/hasılat oranını tarihi düşük seviyelere çekti ve şirket bu oranı %20’ler seviyesine çekerek çok başarılı bir performans gösterdi.

69)Şirket 2020/3 döneminden itibaren ticari borç devir hızını istikrarlı bir şekilde aşağı çekmiş olumlu. Son bilanço döneminde ticari borç devir hızı yukarı çıkmış ama bu şirketin genel politikasıyla alakalı daima yılın son bilanço döneminde bu oranı yukarı çekiyorlar

70) zaten şu anki haliyle bile ticari borç devir hızı sektörün ticari borç devir hızıyla paralellik arz ediyor. Şirket nakit döndürme süreci açısından 2019/12 bilanço döneminden itibaren harika bir performans göstermiş ve nakit döndürme sürecini istikrarlı bir şekilde

71) aşağı çekmiş. Bu çok olumlu. Arçeliği uzun zamandır takip eden kişilerin bildiği üzere bu şirkette nakit döndürme sürecinin aşağı inmesine piyasa orta vadede çok olumlu tepki gösteriyor.

72)Faaliyet etkinliğinden sonra sıra şirketin maliyet etkinliğinin analizini yapmakta. P. Fisher “Common Stocks and Uncommon Profits” adlı yatırımcılığın başucu kitabında “Bir şirket dünya kadar satış yapsa da kar etmiyorsa önemsiz bir şirkettir” derdi. Peki bir şirket satış

73)yaparken ve de arttırırken neden kar edemez? Alternatif açıklamalar olmakla beraber en kuvvetli sebep şirketin maliyetlerini kontrol edememesi yani zayıf maliyet etkinliğidir. O yüzden ben analizde bu kısma çok önem veriyorum. Dürüst olmak gerekirse şirket bilançosunu

74)incelerken en merakla beklediğim kısım burasıydı çünkü hammaddeyi oluşturan metal, alüminyum ve plastik endeksinde %20’yi aşkın bir artış olduğunu biliyordum. Bunun ise maliyet etkinliğini olumsuz etkileyebilmesi ihtimal dahilindeydi. Şirketle bilanço öncesinde yaptığım

75) görüşmede yaptıkları kontratlarla hammaddedeki artıştan çok fazla etkilenmeyeceklerini söylemişlerdi ama ben yine de bilançoyu bekleyip görmenin daha makul bir yol olduğunu düşündüm. Yatırımcı ilişkileri haklı çıktı. ++++

76)Şirket böyle bir dönemde maliyet etkinliği hususunda harika bir performans gösterdi. Her 3 maliyet kalemini de aşağı çekmeyi başardı. Yani şirket faaliyet etkinliğine ek olarak maliyetleri kontrol etme noktasında da harika bir etkinlik ve başarılı performans göstermiş.

77) Maliyet etkinliğinden sonra sıra şirketin nakit akışlarını kontrol etmeye geldi. Nakit akışı konusu özellikle, yeni başlayan yatırımcıların anlamakta zorlandığı bir konu. Klasik bakkal dükkânı örneği üzerinden gidersek bir bakkalınız var ve artık yorulduğunuz için oğlunuzun

78)işletmesini istiyorsunuz. Bakkalın önüne taburanızı koyuyorsunuz ve oğlunuz dükkânı işletmeye başlıyor. Sabahtan akşama kadar bakkal müşterilerle dolup taşıyor, bir müşteri çıkar çıkmaz diğeri giriyor. Gün sonu dükkânı kapatmadan önce taburanızdan kalkıp bakkala girip

79)oğlunuza diyorsunuz ki bugün işler güzeldi hadi kasadaki parayı ver de eve gidelim. Çocuğunuz hiç beklemediğiniz bir cevap veriyor ve baba kasada para yok diyor. Neden para olmadığını sorduğunuzda müşterilerin hepsinin veresiyeyle ürünleri aldığını söylüyor. Nakit akışı kötü

80)olan şirketler tam olarak böyledir; gelir tablolarında güzel karlar görebilirsiniz (tıpkı bakkalın veresiye defterinde olduğu gibi) ama sadece gelir tablolarında. Amerika’daki yatırımcıların temel analizde en önem verdiği konu nakit akışıdır ve nakit akışı olumsuz olan

81)şirketlere daima mesafeli yaklaşırlar. Nakit akışları; işletme faaliyetlerinden nakit akışları, yatırım faaliyetlerinden nakit akışları ve finansman faaliyetlerinden nakit akışları olarak üçe ayrılır. İşletme faaliyetlerinden nakit akışları;

82)bir şirketin faaliyetlerini sürdürme, borçlarını ödeme, temettü dağıtma gibi konulardaki yeterliliklerini gösterir. Jason Zweig, The Intelligent Investor eserine yaptığı şerhte geçmiş 10 yıl boyunca işletme faaliyetlerinden nakit akışlarını istikrarlı şekilde arttıran

83)şirketlerin gelecekte de arttırma potansiyelinin çok yüksek olduğunu ve bu şirketlerin borsa ne yaparsa yapsın kesin olarak değer noktasında büyüyeceğini ifade etmektedir. Lakin işletme faaliyetlerinden nakit akışları daima dönem karıyla birlikte incelenmelidir; zira sağlıklı

84) bir şirket daima dönem karından daha fazla nakit akışı oluşturmalıdır. ARÇELİK şirketi faaliyet etkinliği ve maliyet etkinliği noktasında gösterdiği iyi performansı çok iyi bir nakit akışıyla süslemiş

85) Öncelikle işletme faaliyetlerinden nakit akışlarına baktığımızda dönemsel olarak 2,8 milyar dönem karına karşılık 6,4 milyar faaliyetlerden nakit akışı üretmiş ki dönemsel olarak gerçekten çok iyi bir nakit akışı.

86) Çeyreksel bazda ise 1,1 milyar net kara karşılık 1,2 milyar faaliyetlerden nakit akışı üretilmiş ki çeyreklik bazda da nakit akışlarının güçlü ve olumlu olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.

87) Yatırım faaliyetlerinden nakit akışları, işletmeye gelecekte kar sağlayacak kaynaklara yapılan yatırımları gösterir. Çok sorulan bir soruda işletmenin yatırım yaptığını mali tabloların neresinde görüleceğidir. Bunun için bu başlığa bakılmalı. Yatırım faaliyetlerinden

88) nakit akışlarının negatif olması istenilen bir durumdur. Şirketin yatırım faaliyetlerinden nakit akışları dönemsel olarak -1,3milyar gelirken çeyreksel olarak -629milyon gelmiş. Şirket yatırımlarını arttırmaya bilhassa son çeyrekte muazzam bir ivme katmış. Şirket için olumlu

89)Yatırım yapan şirketlerde kaçınılmaz olarak düşen unsurlardan biri de serbest nakit akışıdır. Serbest nakit akışının genelde artmasını istesek de eğer bu düşüş yatırımlardan kaynaklanıyorsa (ki Arçelik’de tam olarak böyle) düşüş mazur görülür; zira yatırımlardan sonra elde

90)elde edilecek nakit akışı geçmişe nazaran oluşacak nakit akışından daha iyi olacaktır. Şirket 12aylık süreçte %20lik bir serbest nakit akışı verimi yakalamış ki yapılan yatırımlar düşünüldüğünde bu oran gayet olumlu. Miktarsal olarak ise 2020/12 döneminde 629 milyon SNA üretti

91) Finansman faaliyetlerinden nakit akışları, işletmeye fon sağlayan kuruluşlara veya bireylere yapılan ödemeleri gösterir. Bu başlığın daima negatif olmasını isteriz; zira şirketin finansal yükümlülüklerini azaltması olumlu bir durumdur.

92)Şirketin finansmanfaaliyetlerinden nakit akışları dönemsel olarak -1,3milyar gelmiş. Şirketin finansal borç ve açıklarını kapatması olumlu lakin çeyreklik bazda şirket, finansman faaliyetlerinden nakit akışları 378milyon gelmiş. Şirketin bu çeyrekte bu oranı arttırması olumsuz

93)kaldı ki şirket bu çeyrekte kasasında yüklü bir nakit (12 milyar) varken bunu yaptı. Yatırımcı sunumunda Hitachi anlaşmasının kasadaki nakit ile yapılacağı beyan edilmişti. Şirket bu veya ileride bunun benzeri olabilecek anlaşmalar ve de sene içerisinde

94) ödeyeceği yüklü kısa vadeli finansal borç için kasadaki nakitte dokunmayıp kredi alma yolunu seçmiş olabilir. Nakit akışının analizi bittikten sonra sırada gelir tablosunun analizi var. Bu başlıkta net satış, net faaliyet karı ve net kar en önemli kalemleri oluşturuyor

95) P. Fisher gelir tablosunda en çok satışlar kalemine önem verirdi. Şirketin net satışlarına çeyreklik, dönemsel ve yıllık olarak baktığımızda, Şirket çeyreksel olarak piyasa beklentisinin ortalaması olan 12,4 milyarın üzerinde 13,3 milyar net satış yaptı.

96) Net satışlar çeyreksel bazda ise %11,7 arttı. Net satışlar dönemsel %27 yıllık %60 arttı. Yıllık %60’lık büyümenin %28’i organik büyümeden %32’si kur etkisinden kaynaklandı.

97)Net satışlarda Türkiye satış gelirleri %63 yurtdışı satış gelirleri %58 artmış. Türkiye’de %63’lük büyümenin tamamı organik iken yurtdışı satış gelirlerinde %58’lik büyümenin yalnızca %13’ü organik. Avrupa’da Fransa dışında tüm ülkelerde makul bir büyüme yakalandı.

98)Afrika ve Asya Pasifik bölgelerinin ise daha çok yatay bir seyir izlediği söylenilebilir. Asya Pasifik bölgesinde Pakistan en parlak performansı gösterdi ve yerel para birimiyle %48’lik bir büyüme gerçekleştirdi.

99) Şirketin net satış gelirlerini arttırmasında güçlü talep, yüksek kapasite kullanım oranı ve Türk Lirasındaki değer kaybı temel itici faktörleri oluşturmaktadır. +++++

100) Şirketin net esas faaliyet karına çeyreklik, dönemsel ve yıllık olarak baktığımızda, çeyreklik, %11, dönemsel %72 ve yıllık %214’lük bir artış gösterdi. Net esas faaliyet karına amortisman ve itfa eklenerek bulunan FAVÖK rakamında şirket piyasa beklenti ortalaması olan

101) 1,680 milyar FAVÖK gelirinin üzerinde 1,887 milyar FAVÖK geliri elde etti. Elde edilen bu FAVÖK geliri şirketin son 10 yılda elde ettiği en yüksek rakam olma özelliğine de sahip.

102)Şirketin net karına çeyreklik, dönemsel ve yıllık olarak baktığımızdaŞirket çeyreksel olarak piyasa beklentisinin ortalaması olan 944milyonun üzerinde 1,163 milyar net kar yaptı. Net kar çeyreksel bazda ise %12 arttı. Net kar dönemsel olarak %208 yıllık olarak ise %331 arttı

103)Net kar kalemi, tüm kar kalemleri içerisinde en dikkatli yaklaşılması gerekilen kalemdir. Zira bu kalemde şirketin ana faaliyet konusu dışındaki hususlarda geçici olarak elde ettiği karlarda mevcuttur. Bu sebep dolayısıyla bu kalemin detaylı bir şekilde analiz edilmelidir.

104)Net karda dönemsel olarak kur farkından 1,3 milyar gelir, 503 milyon gider yazılmış. Totalde şirket ticari işlemlerden kaynaklanan kur farkından 810 milyon civarı gelir yazmış. Yani 2,8 milyar civarı net karın 810 milyonu (%29’u) kur farkı kaynaklı yazılmış.

105)Şirket %100 sahibi olduğu “Token” şirketinin tamamını yıl içinde 312 milyona satmıştı. Bu kapsamda yatırım faaliyetlerinden gelir ve giderler çıkartıldıktan sonra 176 milyon karı ana iş kolu dışında yatırım faaliyetlerinden sağlamış.

106) Şirket dönemsel olarak kambiyodan, 89 milyon zarar yazmış. Finansman faaliyetlerinden de totalde 1,5 milyar zarar yazmış. Bu yüksek finansal giderde faiz giderlerinin (gelirler çıkartıldıktan sonra) 1,1 milyar ile çok yüksek seviyede olduğu ayrıca belirtilmelidir.

107) Yüksek faiz ortamında bu başlığın şu an ve ilerleyen dönemlerde şirket bilançolarında dikkatli bir şekilde incelenmesi gerekmektedir. Ayrıca şirket 2020/3Ç ‘de %19 olan efektif vergi oranı ise 2020/4Ç’de %15 seviyesinde gerçekleşmiş.

108)Şirket 14,7 milyar yabancı para varlığına karşılık, 13,4 milyar yabancı para yükümlüğüne sahip. Totalde şirket 1,3 milyar yabancı para net pozisyonuna sahip gözüküyor, lakin buna türev enstrümanlarındaki yabancı para net pozisyonunu dahil ettiğimizde şirket -570 milyon

109) yabancı para net pozisyonuna sahip oluyor. Şirket genel itibariyle yüksek döviz riski olan Euro ve Dolar pozisyonunu açık pozisyonlarıyla koruma altına almış ve bu şirket açısından olumlu.

110)Şirketin özsermaye karlılığına incelemeden önce öncelikle özsermaye karlılığı verisinin özsermaye verisi kadar yanıltıcılıktan uzak olmadığını ifade etmek isterim. Şirketin esas faaliyeti dışında oluşan ve sürdürülebilir olmayan karları özsermaye karlılığını yukarı çekebilir

111) . Ayrıca bir şirket yüksek kaldıraç kullanarak (hiç arzulanan bir durum değildir) özsermaye karlılığını yukarı çekebilir. Bu yüzden özsermaye karlılığı incelenirken çok dikkatli olunmalıdır.

112)Şirket 2020/9 döneminde %17,7 olan özsermaye karlılığını 2020/12 döneminde %24,3’e çıkartmış. Bunu yaparken 2020/9 bilanço döneminde %71 olan kaldıraç oranını %69’a düşürmeyi başarmış. Yani şirket kaldıraç oranını aşağıya çekerken özsermaye karlılığını yukarı çekmeyi başarmış

113) Bu çok olumlu. Şirket özsermaye karlılığını arttırırken net kar ve net esas faaliyet karının paralel bir şekilde hareket etmesini de sağlamış. Yani karlılıktaki artış esas faaliyetinden gelen karlarla desteklenmiş.

114)Şirket 2020/9 döneminde %4,9 olan aktif karlılığını 2020/12 döneminde %7 seviyesine çıkartmayı başarmış. Literatürde bu oranın %5 seviyesinin üzerinde olması ve artış trendinde olması istenilen bir durumdur. Ayrıca şirket 2020 yılının başından beri

115) aktif karlılığını yukarı çekmeyi de başarmış. Olumlu bir durum. Aktif karlılığının bileşenleri olan aktif devir hızı ve net kâr marjına baktığımızda şirket her iki parametreyi de bir önceki bilanço dönemine göre arttırmayı başarmış ve bu şirket için olumlu.

116) Şirketin incelenecek bir diğer verimlik rasyosu ROIC, (yanı yatırılan sermaye getirisi) bu rasyonun formülünü ezberlemektense mantığını anlamak çok daha faydalı olacaktır. Yine klasik bakkal dükkânı örneğine dönüyoruz. İki bakkal dükkânı olduğunu düşünün ikisi de farklı l

117) lokasyonlarda ve farklı özelliklerde. Bunlardan birincisini kurmak için 100 bin liraya ihtiyacınız var ve bu dükkân size her yıl 50 bin lira para kazandırıyor yani yatırdığınız sermayeyi 2 yılda çıkartıyor. Bu durumda bu dükkânın ROIC değeri %50

118)diğer dükkânı ise 50 bin liraya kurabiliyorsunuz ama yıllık size 5 bin lira para kazandırıyor, yani yatırdığınız sermayeyi 10 yılda çıkartıyor. Bu durumda bu bakkalın ROIC değeri %10 oluyor. Peki siz bu bakkallardan hangisini almak istersiniz? Tabi ki ROIC değeri yüksek olan

119)birinci bakkalı. Greenblatt, yüksek ROIC değerine istikrarlı bir şekilde sahip olan şirketlerin, ortalamaların üzerinde çok özel şirketler olduğunu, bazı avantaj ve ayrıcalıklara sahip olduğunu söylüyor.

120)Şirketin ROIC değerine baktığımızda 2020/9 döneminde %12,5 olan ROIC değeri son bilanço itibariyle %16,8 seviyesine yükselmiş. Bu seviyenin son 5 yılın en yüksek seviyesinde olduğu ve şirket için olumlu olduğu ifade edilmelidir.

121) Şirketin temettü verimliliğine göz attığımızda şirket son iki yıldır temettü dağıtımı yapmıyor. Öncelikle büyümesini engellemeyecek düzeyde temettü verme alışkanlığı olan, satış ve karlılık noktasında istikrarlı şirketlerin en bariz özelliklerinden biri de bu şirketlerde

122)karlılık ve potansiyel değerler direkt fiyata yansır; yani bu şirketlerde genel olarak fiyat baskılanmaz. Arçelik’in baskılanmasında temel sebeplerden biri de son 2 yıldır uygulanmayan 2021 yılında da uygulanması için de resmi bir kararın olmadığı temettü konusudur.

123) Şirketle yaptığım görüşmede bunu yöneticilere ısrarla vurguladım. Şirketin son yaptığı açıklamada %50 temettü dağıtma geleneğimizi yeniden yakalayacağız sözü

124) sanırım şirketinde temettünün hisse üzerindeki muazzam etkisini kavradığını ve belki ilerleyen süreçte bu konuda olumlu bir karar değişikliği olabileceğini gösteriyor. +++++

125)Şirketin kar marjlarına yıllık bazda baktığımızda şirketin marjlar hususunda belli bir istikrarı yakaladığı ve son dönemlerde ise tüm marjlarda bir artış trendinin oluştuğunu görüyoruz ve bu şirket adına olumlu bir durum.

126)Marjları çeyreksel olarak incelediğimizde ilk göze çarpan brüt kar marjı oluyor. 2020/6 bilanço döneminde %30 olan brüt kar marjı, şu anda %36 seviyelerine ulaşmış durumda. Şirketin brüt kar marjının artmasında yüksek kapasite kullanım oranı, çeşitli kontratlarla

127) metal ve plastik endeksindeki yükselişten olumsuz anlamda ciddi bir etkilenmenin olmaması, pound ve euro karşısında zayıflayan dolar kuru ve de şirketin piyasada muazzam bir rekabet gücüne sahip olması en önemli faktörleri oluşturuyor.

128) Şirketin çeyreksel olarak FAVÖK marjı, %14,5 seviyesinden %14,2 seviyesine küçük bir miktar gerileme yaşamış. Bu düşüşte hasılat içerisinde payı artan faaliyet giderlerinin (genel yönetim gideri, pazarlama gideri ve AR-GE gideri)

129) baskılayıcı faktör olduğu rahatlıkla söylenilebilir. Şirketin net kar marjı ise bir önceki çeyreğe göre yatay bir seyir göstermiş.

130) Şirketin takas analiz verilerine baktığımızda (ben kimin neyi aldığından ziyade ne için aldığıyla ilgilendiğimden dolayı takas verilerini kullanmıyorum ama ilgilenenler olabileceği düşüncesiyle bilgiseline dahil ettim)

131) yabancı yatırımcı oranı %56,3 aracı kurumlar oranı %20,5 kurumsal yatırımcı oranı %16,6 ve banka oranı %6,4 olarak gözüküyor.

132) Şirketin takas kısmında ağırlığı en fazla olan 10 şirketin listesi aşağıdaki tabloda gösteriliyor.

133) Şirketin takas analizinden sonra sırada şirketin değerlemesi var. Değerlemede indirgenmiş nakit akımları, net aktif değer, görece değerleme vb. çeşitli yöntemler kullanılsa da içlerinde en kolay olan ve en rahat uygulanan görece değerleme (piyasa çarpanları) olduğu için ben

134) burada onu alacağım. P. Fisher, piyasa çarpanları olarak nitelendirdiğimiz F/K, PD/DD, FD/FAVÖK vb. rasyolarda var olan değişimlerin kısa ve orta vadede gerçekte olacakların değil finans camiasının olacağına inandığı şeylerin bir yansımasını oluşturduğunu ifade etmektedir.

135)Peterson “Inside the Investors Brain” eserinde Fisher’la aynı şekilde hisselerde var olan çarpanların gerçekliği değil sadece finans camiasının beklentilerini yansıttığını ifade etmektedir. Peki finans camiası dediğimiz geniş insan topluluğu yanılabilir mi?

136)Milyonlarca kez yanıldı ve yine yanılması çok kuvvetli bir ihtimal. Nejat Muallimoğlu “Hitabet” adlı eserinde toplulukların ortalama zekâ yaşının 13 olduğunu ifade etmektedir. Ben şahsen 13 yaşındaki yeğenimin defalarca yanıldığına şahit oldum

137) Bu yüzden finans camiasının yanılsamalarına da fazla şaşırmamak gerekiyor. Son SPK mevzuatı, insanların bir hisseye pahalı veya ucuz denildiğinde gösterdiği abartılı tepki ve insanları yönlendirme gibi bir algı oluşturmamak adına burada şirketin değerlemesini yapmayacağım

138) Lakin P. Lynch’in piyasa çarpanlarının pahalılık veya ucuzluğunu belirlemede kullanılacak en iyi yöntemlerden birinin şirketin çarpanlarını sektörle karşılaştırmak olduğu (Lynch’e rağmen çarpanların sektörle karşılaştırılmasının bazı mantıksal ve matematiksel hatalar

139)içerdiğini ifade etmek isterim) ve buna ek olarak çarpanların kendi tarihsel ortalamalarının yukarısında veya aşağısında olup olmadığına bakılmasının da makul bir yol olabileceği ifadelerine nazaran yorumsuz bir şekilde şirketin çarpanlarını Lynch kriterlerine uygun

140)bir şekilde her bireyin kendisinin değerlendirmesi için aşağı ilave ediyorum ve bu verileri gerek SPK mevzuatı, gerekse insanların bir hisseye pahalı veya ucuz denildiğinde gösterdiği abartılı tepki ve de insanları yönlendirme gibi bir algı oluşturmamak adına yorumlamıyorum.

141)Şirketin finansalları beklenildiği gibi güçlü geldi. Zaten haziran ayından beri sektörde yurtiçi pazarda muazzam bir talep patlaması yaşandığı hem sektörel haber akışından hem de saha da yapılan kalitatif analiz verilerinden bariz bir şekilde ortaya çıkıyordu. Şimdi asıl ve

142) Öncelikle şirketin son analist sunumunda 2020 yılını %20-25 arası bir büyüme ile bitirme hedefini aşıp %28 büyüme sağladığını görüyoruz. Türkiye pazarında büyüme oranı %37’ken yurtdışı pazarda büyüme %2 civarında gerçekleşmiş.

143) Şirket %11 civarı beklenen FAVÖK marjı %13 civarı gelmiş. Yani şirket 2020 yılını beklentilerinden daha iyi geçirmiş. Şirketin geleceğe dönük beklentilere baktığımızda ++++++++

144)Türkiye pazarında 2020 yılında %37 olan büyüme oranının 2021 için %15-20 seviyesine çekmiş. Yani şirket Türkiye pazarında işlerin bu sene geçen seneye nazaran daha kötü gideceğini düşünüyor. Yurtdışı pazarda ise 2020 yılında %2 olan büyüme oranını 2021 için %5 seviyesine

145)çekmiş. Yani şirket Yurtdışı pazarda işlerin bu sene geçtiğimiz seneden daha iyi olacağını düşünüyor. Totalde ise 2020 yılında gerçekleşen %28’lik bir büyümeye karşılık 2021 yılında şirket %20’lik bir büyüme bekliyor. Yani şirket 2021 yılının 2020 yılı kadar parlak

146)olmayacağını açıkcana ifade ediyor. Ayrıca şirket 2020 yılında %13 bandında olan FAVÖK marjının 2021 yılında %11 seviyelerine düşmesini bekleyerek te 2021 yılında marjların baskılanacağını peşinen kabul ediyor.

147)Şirketlerin geleceğe dönük beklentilerini okurken beklentilerine uygun oluşturdukları senaryoya alternatif oluşturabilecek senaryoları da birlikte incelemeyi severim. Zira şirketler sanıldığı gibi yanılmaz değillerdir. Zaten 2020 yılına baktığımızda da şirket 2020 yılı

148)beklentilerinde yanıldı. Beklediğinden daha iyi bir performans gösterdi. Ben burada geleceğe dönük farklı senaryoları bir arada inceleyeceğim. Öncelikle şirketin karlılık ve marjlarda 2020 yılına nazaran bir düşüş beklemesinin haklı gerekçeleri var. Şirketin şu anda en büyük

149) risk olarak gördüğü hususlardan biri artan hammadde fiyatları. Şirket yaptığı uzun vadeli kontratlarla bir noktaya kadar kendini korumuştu; lakin şirketin yatırımcı ilişkileriyle yaptığım görüşmede 2021 yılının ilk bilanço döneminden itibaren bu koruma kalkanının yavaş yavaş

150) kalkacağını öğrendim, yani şirket artan hammadde fiyatlarına karşı ciddi manada korumasız kalacak, bu artan hammadde fiyatları ise kaçınılmaz bir şekilde karları ve marjları baskılayacak.(Şirketin artan hammadde fiyatları konusunda çok gündeme getirmediği ve kenarda

151)beklettiği muazzam bir kozu var, öncelikle bu artışlar tüm sektörü etkileyecek ama siz hammadde fiyatlarındaki artış kadar ürün fiyatlarınıza zam yapabilirseniz bu etkiyi minimize edip, sektördeki şirketlerden pozitif ayrışabilirsiniz. Peki sektördeki şirketler içerisinden

152)kim bunu yapabilecek kadar kendinden emin olabilir ki tabi ki sektöründe en fazla pazar payına ve rekabet gücüne sahip olan şirket bunu yapabilir. Bakın rekabet gücü ve Pazar payı fazlalığının size bir artısı daha...) Şirket her ne kadar hammaddenin temelini oluşturan

153)metal, plastik ve alüminyum endeksinde 2021 yılının ikinci yarısı itibariyle bir düşüş beklese de bu sadece ihtimal dahilinde. O yüzden geleceğe dönük bize güven verecek bir seviyede değil.

154)(Bu noktada yüksek kapasite kullanımı ve TL’de zayıf görünüm oluşması hammadde artışlarının kar ve marjlar üzerinde oluşturacağı baskıyı azaltabilir ve şirketin yatırımcı ilişkileri de bunu yaptığım görüşmede çok sık vurguladı ama yukarıda da dediğim gibi bu sadece

155)gerçekleşme ihtimali olan ve kesinlik yansıtmayan bir senaryo) Buna ek olarak bu senaryo gerçekleşse bile 2021/9 ve 2021/12 bilanço dönemleri içerisinde BİST’e yer alan tüm şirketlerin baş belası olacak baz etkisi Arçelik içinde yıkıcı bir etki oluşturacaktır ve maalesef ki

156)şirketin buna yapabileceği çok fazla bir şey yok. Yurtiçi piyasa kısmına dönersek şirketin Türkiye’nin en büyük illerindeki en büyük mağazalarıyla telefonla yaptığım görüşmelerde piyasada görece olarak artan talep patlamasında bir yavaşlama olduğu ısrarla ifade ediliyor.

157)Mağaza sahipleri hala işlerinin iyi gittiğini söylemekle beraber talep patlama seviyesinin yavaşladığını ifade ediyorlar. Bu saydığım kısımlar şirketin büyüme noktasında geçen seneye göre bir daralma olacağı senaryosunu destekleyen unsurlar.

158)Peki şirketin tezlerinin aksinin oluşması yani 2021 yılı için beklentilerinden daha çok bir büyüme gerçekleştirme senaryosunda hangi unsurlar öne çıkabilir. Öncelikle bu konuda en büyük itici güç yurtdışı piyasa olacaktır. Yurtdışı piyasada beyaz eşya sektöründe

159)faaliyet gösteren Türk şirketlerinin en büyük rakibi Çin. TÜRKBESD verilerine göre, 175ülkeye ihracat yapan beyaz eşya/dayanıklı tüketim sektöründe Türk şirketlerinin önündeki tek ülke Çin ve Türk şirketleri Çin’den sonra dünyanın en büyük ikinci beyaz eşya ürünleri üreticisi

160)Çin’in ABD ile olan gergin ilişkileri, lojistik ve tedarik zinciri noktasında yaşadığı ve de yaşamaya devam edeceği sorunlar Türk Beyaz Eşya şirketlerine bilhassa Avrupa’da muazzam bir rekabet avantajı sağlıyor.

161)(Not arasında lojistik noktasındaki dünya genelinde yaşanan sorunlar şirkete Avrupa pazarında ek rekabet gücü sağlarken Asya-Pasifik pazarında olumsuz bir etki oluşturacaktır.) Buna ek olarak İngiltere ve Türkiye arasında imzalanan Serbest Ticaret Antlaşmasıyla birlikte

162)Türk Beyaz Eşya şirketleri uluslararası rekabet avantajını başka bir ifadeyle hendeklerini daha da derinleştirilmiş konumda bulunmaktadır. Peki bu veriler bizim için niçin önemli. Arçelik şirketinin toplam satışları içerisinde yurtdışı satışların payı %65’in üzerinde.

163)Yurtdışı piyasada satış ve karlılığı olumlu etkileyecek unsurlar ARÇELİK bilançosunda yurtiçi piyasaya nazaran muazzam düzeyde olumlu etkiler oluşturabilir. Şirketin yurtdışı piyasa noktasında bir diğer artısı ise, yurtdışı piyasada durgunlaşan ve yavaşlayan ekonomik

164)dönemlerin ardından döngüsel şirketlerin yaşadığı o talep patlamasını daha tam olarak görülmemesidir. Bu talep patlamasının tam manasıyla gerçekleşmesi şirketin 2021 yılı büyüme rakamlarını olumlu yönde revize etmesini mecburi kılacak en önemli senaryoyu oluşturuyor.

165)Buna ek olarak yurtdışı piyasadaki satış gelirleri notasında organik bir büyüme katkısı sağlamasa da inorganik büyüme açısından çok olumlu bir katkı sağlayabilecek iki parametre var: Bunlardan birincisi euro/dolar paritesi ikincisi ise Türk Lirasının seyri.

166)Euro/Dolar paritesinin artması ve Türk Lirasının zayıf bir seyir göstermesi şirketin büyüme senaryosunun aksi yönünde olumlu bir büyüme senaryosunun oluşturulmasını mecburi kılabilir. Yurtiçi piyasada (ARÇELİK yurtiçi piyasada pazarın %50’sine sahip olan bir şirket.)

167)şirketin tezlerinin aksinin oluşması için öne çıkabilecek temel faktörler, gayrimenkul sektörünün satış trendi, evlilik sayıları, pandemi döneminde değişen alışveriş tarzı parametreleri bence önemli. Öncelikle, evlilik sayılarından başlayacağım.

168)Beyaz Eşya sektöründe satışları arttıran bir diğer faktör evlilik sayılarıdır. Evlenecek bireylerin ilk yaptıkları eylemlerden biri de oturacakları evlere yeni beyaz eşyalarıyla girmeleridir. +++

169)Pandeminin başlangıcında evlilik müracaatlarını erteleyen bireyler yasakların görece gevşetilmesi sonrasında muazzam düzeyde bir beyaz eşya talebinde bulunup sektörün gidişatını olumlu yönde etkilemişlerdi. Bu kapsamda evlilik taleplerinin yurtiçi piyasada

170)ertelenip ertelenmediğini öğrenmek için fenomenolojik bir desenle, ölçüt örnekleme kullanıp verileri telefon görüşmeleriyle topladığım ve toplanan verileri içerik analizi yöntemiyle çözümlediğim bir kalitatif çalışma yürüttüm.

171)İstanbul’da en çok nüfusa sahip olan ilk 5 ilçe olan Esenyurt, Küçükçekmece, Bağcılar, Pendik ve Ümraniye İzmir’de en çok nüfusa sahip olan ilk 5 ilçe olan Buca, Karabağlar, Bornova, Konak ve Karşıyaka, Ankara’da en çok nüfusa sahip ilk 5 ilçe olan

172)Çankaya, Keçiören, Yenimahalle, Mamak ve Etimesgut, Bursa’nın en çok nüfusa sahip ilk 5 ilçesi olan Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, İnegöl ve Gemlik, Antalya’nın en çok nüfusa sahip ilk 5 ilçesi olan Kepez, Muratpaşa, Alanya, Manavgat ve Konyaaltı ilçeleri olmak üzere toplamda

173) 25 ilçenin belediyelerinin evlenme daireleri ile görüştüm. (Öncelikle şunu söylemek istiyorum ki devlet memurları çok ketum ve zorlu insanlar gerekli bilgileri alana kadar canım çıktı) Yaptığım görüşmelerin neredeyse tamamında evlilik başvurularının durma noktasına geldiği

174)ve pandemi sebebiyle bireylerin evlilik tarihlerini hep geriye atıp yasak ve kısıtlamaların kalkmasını beklediğini ifade ettiler. Bu evlilikleri erteleme davranışlarının yurtiçi piyasada satış ve karlılık noktasında önemli bir etkisinin olması ihtimal dahilindedir.

175)Buna ek olarak ifade etmek isterim ki bu çalışmanın zaten metodolojik olarak genelleme gibi bir kaygısı yok ayrıca araştırma bireylerin evlenmeden önce beyaz eşya siparişlerini verme ihtimalini de peşinen yok sayan bir sınırlılıkla gerçekleştirildi.

176)Yurtiçi piyasada beyaz eşya sektörünün ve şirketin satış ve karlılık seyrini etkileyecek bir diğer faktörse gayrimenkul sektöründeki satış trendi olacaktır. Türk sosyolojisinde alınan yeni eve yeni beyaz eşyalarla girmenin genel bir eğilim olması sebebiyle yeni konut

177)alımındaki artış ve azalış beyaz eşya sektörünün yurtiçi piyasada seyrini de etkileyecektir. Düşük faiz ortamıyla haziran ayında başlayan konut kampanyaları, beyaz eşya sektöründe muazzam bir patlama oluşturmuştu. Daha sonrasında yükselen faizler ve yükselen

178)demir-çelik fiyatları konut satışlarını olumsuz etkilemişti. Bu kapsamda 2021 yılının ikinci yarısında demir-çelik fiyatlarında beklenen düşüş ve aynı dönemde faizlerin aşağı çekilmesi beklentisi gayrimenkul sektöründe ve tabi olarak yurtiçi beyaz eşya sektöründe

179)bir hareketlenmeye sebep olabilir. Bu kapsamda ARÇELİK şirketinin yurtiçi satış ve karlılığının gideceği yönün tayin edilmesi için gayrimenkul sektöründeki gelişmelerinde yakından takip edilmesi gerekmektedir. Bu noktada TÜRKBESD’e ek olarak,

180)Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayiciler Derneği’nin ve TUİK verilerinin de yakından takip edilmesi gerekmektedir. Pandemi ve beraberinde gelen sokağa çıkma kısıtlamalarıyla birlikte değişen alışveriş tarzı hususunda Türk sosyolojisinde beyaz eşya alımında temel belirleyici ve

181) itici güç olan kadınların ruhsal durumu ve davranışsal eğilimlerinin yakından takip edilmesi gerekiyor. Sokağa çıkma yasakları ve kısıtlamaları ekseninde stres ve baskı duygusunu yaşayan kadınlar, bu stres ve baskı halinden kurtulmak için alışverişe

182)ve alışverişte de beyaz eşya ürünlerine yönelmesi yurtiçi piyasada beklenilen talep azalması senaryosu üzerinde tersi istikamette etkilerde bulunabilir. Bu kapsamda her bireyin annesi, eşi, kız kardeşi ve kadın yakınları üzerinde yapacağı gözlemler bu veri setini

183)anlamlı hale getirebilir. Buna ek olarak salgın sürecinde satışların artmasına sebep olan artan hijyen ihtiyacı ve bu ihtiyaç hassasiyetinin devamlılığı da beyaz eşya sektöründe yurtiçi piyasada satış ve karlılığın gideceği ivme noktasında etkili olabilecek bir başka

184)parametreyi oluşturuyor. Belki şu ana kadar yazdığım birçok parametre ve psikolojik unsur bir finansal analizde size gereksiz gelebilir; lakin analiz yaparken temel gayemiz gelecekte de işlerin iyi gidip gitmeyeceğini görmektir. Bunu yaparken salt şirketin

185)finansalları üzerine odaklı kantitatif bir yaklaşım yerine bu yaklaşımı kalitatif yaklaşım ile de destekleyerek yapacağımız analizler bize çok daha kapsamlı ve anlamlı bir veri seti sunacaktır. Söz konusu döngüsel şirketler gibi al-unut modeline uygun olmayan

186)ve çok sık değişkenlerin kontrolünü gerektiren şirketler olduğunda bahsettiğim yaklaşım neredeyse bir mecburiyet haline dönüşmektedir. Bu bilgiseli kapsamında var olan sayısız hatadan en azından birkaçını ifade edip hatalarımı düzeltme imkânı veren

187) ve yaptığı eleştirilerle elimde bulunan veri setinin genişleyip daha da anlamlı hale gelmesine katkı sunan herkese minnettar olacağımı ifade etmek isterim. En içten Saygılarımla...Follow us on Twitter

to be informed of the latest developments and updates!


You can easily use to @tivitikothread bot for create more readable thread!
Donate 💲

You can keep this app free of charge by supporting 😊

for server charges...