Ahmet AYDIN

Ahmet AYDIN

24-06-2020

13:56

Tütün ve tütün üreticileri ile ilgili CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun iddia ettiği asılsız beyanların doğrusu nedir? AK PARTİ İktidarında tütün üreticilerimizi destekleyen hangi düzenlemeleri hayata geçirdik? Gerçekte kimler tütün üreticisinin yanında? İŞTE GERÇEKLER‼️

Kılıçdaroğlu ve CHP, yalan-yanlış bilgilerle tütün üreticisinin alınteri üzerinden siyaset yapıyor. Şöyle ki; 1-TBMM’de kabul edilen kanun ile; Bakanlıktan yetki belgesi almadan veya bildirimde bulunmadan tütün ticareti yapanlara uygulanacak hapis cezası,Temmuz 2021’e ertelendi.

2-TBMM Genel Kurulunda kabul edilen torba kanun, tütün çiftçisinin kendi ihtiyacı için ürettiği tütünü kıymasına, sarmasına, makarona doldurmasına, taşımasına ve kullanmasına hiçbir yasak veya kısıtlama getirmemekte olup, bu konuda çiftçiye verilecek hiçbir ceza bulunmamaktadır.

3-Vatandaşlarımız kendi ihtiyacı için aldığı sarmalık kıyılmış tütün mamullerini sarabilir, makarona doldurabilir, taşıyabilir ve tüketebilir. Bu alanda herhangi bir yasaklama ya da kısıtlama bulunmamaktadır. Kaldı ki,bahsedildiği gibi Şanlıurfa’da tütün üretimi yapılmamaktadır.

Tütünü kim bitirdi⁉️ 4- 9/5/1969 tarihli ve 1177 sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Kanunu’nda belirtilen ilçeler dışında tütün tarımı yasaklanmıştır. İzinsiz olarak tütün tarımı yapmak, tütün taşımak ve bulundurmak yasaklanmış;buna uymayanlara ağır para cezası verilmesi öngörülmüştür

5-Tütün ve Tütün Tekeli Tüzüğü ile de tütün kıyma yasağı getirilmişti. Tütün kıyma yasağı başlıklı 36 ncı maddesinde, Yurt içinde tüketim için tütün kıymanın Devlet tekelinde olduğu düzenlenmiştir.

6-Yiine 1995 yılında; Bakanlıklar Arası Tütün Kurulu Kararı ile tütün üretimine kota uygulaması getirilmiştir. Tütün üretimine ciddi kısıtlama getirilmiştir. Böylece yerli tütün üretimimizde gözle görülür azalma olmuştur

7-Akparti daha kurulmadan 2001 yılında Ecevit’in Başbakanlığı döneminde Tekel, Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 05.02.2001 tarihli 2001/06 sayılı Kararı ile özelleştirme kapsam ve programına alınmış ve TEKEL’in özelleştirme süreci başlamıştır. Yerli tütünü tümden bitirmiştir.

8-4733 sayılı Tütün Kanunu, IMF’ye verilen taahhütler kapsamında hazırlanan DERVİŞ yasalarından biri idi. Ekiciye sadece 200 kg ile sınırlı sözleşme imkanı,desteklerin kaldırılması ve TEKEL’in tütün almından tümden çekilmesi,tütün üretimnin azalmasnın en önemli nedenleridir.

9-03/01/2002 Tarihli ve 4733 Sayılı yasanın 8. Maddesinin 5. fıkrasının (O) bendi ile sarmalık kıyılmış tütüne ağır para cezaları getirilmişti.

Bütün bunlara rağmen Akparti olarak; 10-Adiyaman’da tütün üretimnin artırılması amacıyla, Adıyaman tütününün yanında,ihraç kabiliyeti yüksek ve sigarada kullanılabilir tütünlerin üretiminin önü açılmış;Virginia tipi,İzmir menşeli ve Katerini tipi tütün üretimi yapılması sağlandı

11-Aldığımız bu tedbirlerle Adıyaman’da sözleşmeli tütün üretiminde sürekli artış sağlanmış ve artmaya da devam ediyor. 2011 yılında; 2.111 üretici 1.515.686 kg tütün üretirken, bu sayı 2019 yılında; 5.502 üreticiye yükselmiş,üretilen tütün miktarı da 8.797.826 kg’a çıkmıştır.

12-Bir müjde olarak; verdiğimiz teklifle tütün mamullerinde Türkiye’de üretilen tütünlerin en az %30 kullanım mecburiyeti ile üretimi yaklaşık üç kat artıracağız.Bu yolla tütün ithalatı azalacak,Türk tütün çiftçisinin ürettiği tütünler kullanılacak ve çiftçimz kalkındırılacaktr.

SARMALIK KIYILMIŞ TÜTÜN 13-2008 yılında verdiğimiz önerge ile,ilk olarak üreticiye 50 kilograma kadar SARMALIK kıyılmış tütünü bulundurma ve kullanma hakkı ve yetkisini biz verdik.Bu düzenleme ile birlikte sarmalık tütün üretimi,çiftçimizin lehine olarak çok ciddi oranda arttı.

14-Sarmalık kıyılmış tütün için öngörülen idari para cezası, 4733 Sayılı Kanun’un 8 inci maddesinin (o) bendine alınmış ve tarafımızdan 2011 yalında verilen önerge ile cezası da indirilerek 250 TL’den başlamak üzere kademeli hale getirilmiştir.

15-Bu arada yine ilgili Sivil toplum kuruluşlarımız ile çiftçilerimizin talebi dikkate alınarak,sarmalık tütüne uygulanan vergi oranı, sayın Cumhurbaşkanımızın kararı ile % 40’a düşürüldü. Bu tütünü tamamen yasal hale getirecek ilgili yönetmelik de hazırlandı ve görüşe sunuldu.

16-Geçmişten beri bir gram satışının dahi yasak olduğu sarmalık tütünü kaçak olmaktan çıkarıyor,YASAL hale getiriyoruz. Tütün üreticileri tarafından kurulacak kooperatifler aracılığı ile sarmalık tütün üretimini ve satışını ilgili yönetmelik ile tamamen serbest hale getiriyoruz.

17-Bununla birlikte, kurulacak kooperatiflere bölgede yetişen tütünlerin alınması, işlenmesi ve değerlendirilmesi ile bu amaçla kurulacak tesislere büyük kolaylıklar sağlayacağız.

18-Sonuç olarak; Sarmalık kıyılmış tütünü KAÇAK olmaktan çıkarıyor,üretim ve satışının tamamen serbest olduğu YASAL bir zemine kavuşturuyoruz. Türkiye’de üretilen sigaralarda en az %30 yerli tütün kullanm zorunluluğu getiriyor,tütünde üç kata yakın ürerim artışı sağlıyoruz..Follow us on Twitter

to be informed of the latest developments and updates!


You can easily use to @tivitikothread bot for create more readable thread!
Donate 💲

You can keep this app free of charge by supporting 😊

for server charges...