Emin Çapa

Emin Çapa

04-03-2020

19:47

"Arı boyutundaysanız hava direnci insanlar için olduğundan çok daha güçlü olur; hava moleküllerini itip aralarından geçmek çok daha zorlaşır. Havayı böyle sürekli dövmek pek zarif bir uçuş şekli olmasa da iş görür."

"Arımız henüz 1 çiçeğe konmadan çok ilginç bir şey olur; çiçeğin ortasında duran polin tanecikleri aniden uçarak arının kürküne yapışır. Arı çiçeğin üstüne yerleşirken daha da fazlası yapışır. Arı daha 1 damla nektar emmeden bitkinin DNA'sından oluşan 1 paltoyu giymiş durumda."

"Polenler sanki kasten arının üstüne atlıyor gibidir. Uçmak, arıları sözcüğün gerçek anlamıyla daha çekici kılar. Ama davranışından dolayı değil, arıyı az da olsa elektrik yüklü hale getirdiği için. Arının dışı elektronlarla sarılmıştır. "

"Bir şey arının yanından çok hızlı geçerse (örneğin hava) ve bir şeyin kopup gitmesine neden olacaksa kopup giden, elektron olacaktır.Balonu yün kazağa sürtmeye benzer bu. Statik elektrik oluşur ki bu da cismin olması gerekenden daha fazla veya az elektrona sahip olması demektir"

"Çılgınca inip kalkan kanatlar hava moleküllerini yolundan iterken, kanattaki bazı elektronlar havadaki moleküllere katılır. Arı artık nötr değil, hafif pozitif yüklüdür, çünkü atomlardaki protonların pozitif yüklerini dengelemeye yetecek kadar elektronu yoktur."

"Arı çiçeğe yaklaşırken çiçekteki eksi yüklü elektronları yüzeye çeker ve artı yükleri iter. Mıknatısın kuzey kutbunun güney kutupları çekmesi gibi, artı yüklü arı da negatif yüklü elektronları çeker."

"Çiçeğe çok yaklaşmış ama henüz dokunmamışken, arının artı yükü polenleri çekerek çiçekten birkaç polen parçacığının kopup havadan uçarak üstüne yapışmasına yol açar. Sonra arı bir sonraki çiçeğe uçarken polenleri de beraberinde götürür."

"Statik elektrik olmasa da arılar polenleri taşırdı, çünkü arı çiçeğin üstüne konduğunda kürkü yine polenlere değerdi ve yapışkan polenler kürke bulaşırdı. Ama elektrik yükü sayesinde polenlerin daha arı konmadan atlaması da buna yardımcı olur. Ama mucize bu kadar değil."

"Arılar hangi çiçeğe konacağını nasıl bilir? Ya o çiçekteki nektarı daha önce başka bir arı aldıysa? İşte elektrik yükü burada da devreye girer. Çiçekler hafif negatif yüklüdür. Arılar nötr bir çiçekle negatif çiçek arasındaki farkı konmadan anlar. Nötre konmazlar. NEDEN?"

"Arılar nötr çiçeklere konmaktan kaçınır, çünkü bu, daha önceden başka bir arı bu çiçeğe konup nektarın aslan payını zaten emmiş demektir." Fincandaki Fırtına - Helen Czerski Teşekkürler @domingoKITAP


Follow us on Twitter

to be informed of the latest developments and updates!


You can easily use to @tivitikothread bot for create more readable thread!
Donate 💲

You can keep this app free of charge by supporting 😊

for server charges...