Wezzie slayer

Wezzie slayer

20-01-2021

18:51

regl bir kadının fertil durumuna işarettir. bir erkeğin rüyalanması da fertil durumuna işarettir. rüyalanmanın teşhiri kadar ayıptır regl. yoksa cinselliği içeren olguları tümden teşhir etmeyi normalleştirmeli. seçici olmanın, olgunun politikleştirilmesi dışında bir anlamı yok

regl'i savunmak modern bir kadının konumunu savunmak haline getirildi. herşeyin politik, ideolojik bir düzlemde anlam kazanmasından tiksiniyorum cidden.

sözümona "bilim" sayfası etik, normatif bir yargı oluşturuyor. ideolojik bir saikle bilimi manipüle ediyor. sırf neslin buralara düşmemesi için kendimizi yetiştirmeli.

bir Allah'ın kulu çıkıp şu ideolojik bilimcilere haddini bildirmiyor. teknolojideki geri kalmışlığımız o kadar travma yaratmış ki bilimcilere el pençe divanız. öyle aciz, acınasıyız ki bilimsel söylemi iki kritik etsek Gazali'yi hortlatıyorlar


Follow us on Twitter

to be informed of the latest developments and updates!


You can easily use to @tivitikothread bot for create more readable thread!
Donate 💲

You can keep this app free of charge by supporting 😊

for server charges...