Rauf Köse

Rauf Köse

21-06-2022

21:41

Milli Şuurdan Uzak Milliyetçiliğin(!) Tehlikesi Arı, duru, ulu bir fikir olan Türk milliyetçiliğine yapılabilecek en büyük kötülük; şuursuz kişilerin gayretiyle varoluş bağlamından koparılarak nihai hedefinde olmayan kötü bir amacın emellerine aracı olarak kullanılması olabilir⬇️

Tarihin bilinmez dönemlerine dayanan kutlu fikir birlikteliğimiz, tarihsel süreçte toplumun bütün yaşanmışlıklarını iyisiyle kötüsüyle sanat eseri misali inceleyerek güçlü kültürümüz üzerine Türklüğün var olma amacını belirledi. Bu kutlu amaç Türk milletini hep devletli kıldı.⬇️

Milliyetçilik akımı; Avrupa'da devlet sınırlarını belirleme fikrinin akabinde doğup, devrimlere ve siyasal anlam tanımlamasına dönüşse de, sınıf farklılıklarıyla oluşan sosyopolitik ihtiyaçlara çare bulma fikrinin dayanak noktası haline gelmesi bizim hislerimizle pek uyuşmadı.⬇️

Toplumların, düşünce inşa etmediği dönemlerde dahi millet olmayı başarmış Türkler, milliyetçilik akımının meydana getirdiği bir çok milletin aksine hareket tarzını şekillendiren milli bilincini, kısa vadeli kazanımlar için değil milli amaca ulaşmanın iyi bir aracı olarak gördü.⬇️

Çünkü Türkler, milliyetçiliği; Batı öğretilerinin anlatım tarzında olduğu gibi kullanıldıktan sonra modası geçecek ya da büyük felaketlere ve yıkımlara sebep olabilecek şövalye ırkçılığı fikri olarak değil, Türk olarak var olma sebebinin bilincini kavrama yöntemi olarak görür.⬇️

Türklük şuuruna erebilmiş olan kişilerin hangi amaçla var olduğunu bilmeleri bulunduğu çağın koşullarına bakmaksızın 'fert yok, millet var' diyebilme ferasetini sağlar. Milli şuurun verdiği feraseti gösterebilen kişileri kuşkusuz Türk tarihi hep ulu kişilik olarak konumlandırır⬇️

Türk milletinin büyük evlatlarını tanıyıp, onların tarihte yaptıklarını doğru bilmek milli hafızayı tazelediği gibi, toplumun tarihsel köklerinde olan kültür hazinelerinin keşfedilmesini sağlar. Hazineyi bulanın, bununla iftihar ederek hayatını Türklüğe adaması en tabi haktır.⬇️

Türk milliyetçiliği fikrini hayatın her alanında yaşamaya çalışmak basitleşmiş bir romantizm değil, aksine milli ruhun ait olduğu bedene kavuşmasıdır. Şuurunu kaybetmiş topluma Türk milliyetçilerinin tükenmez milli birlik çağrısı hamaset edebiyatı değil milli vicdanın gereğidir⬇️

Türk milliyetçileri şayet milli vicdanın gerekliliklerini bir kenara bırakıp gündelik telaşlara kapılırsa çağın en tehlikeli çıkmazı olan akıl ve fikir bulanıklığına saplanır. Ruhu satılmış kansızların davet ettiği bu çıkmaz ulusları parçalayarak yutan kimliksizler değirmenidir⬇️

Milletin tüm mevcudiyetiyle bir bütün olup, ulusal çıkarlarımız ne zaman, hangi yöntemi tercih etmeyi gerektiriyorsa o şekilde hareket edilmesi gerektiğine inanmayanlar Türkleri, sevicisi oldukları farklı bayrakların ve düşüncelerin renklerine büründürmeye çalışan müflislerdir.⬇️

Şuur sahibi Türk milliyetçilerinin gözünde; Tanrı Dağlarını, Olimpos Dağına benzetme gayreti güden Atlantikçilerin Natocu Türk(!) milliyetçiliğiyle, ruhunu Moskova'ya, Pekin'e satanlar arasında fark yoktur, Türklüğe su katan ılıklar tarihte olduğu gibi kaybetmeye devam edecekler.Follow us on Twitter

to be informed of the latest developments and updates!


You can easily use to @tivitikothread bot for create more readable thread!
Donate 💲

You can keep this app free of charge by supporting 😊

for server charges...