Ali Burak Darıcılı

Ali Burak Darıcılı

10-04-2021

09:32

1-Bugün sizlere MI6’in KGB’ye yönelik bir espiyonaj faaliyetinden söz edeyim.30 yıl boyunca KGB’de arşiv görevlisi olarak çalışan Vasili Mitrokhin, 1992 yılında para ve sığınma karşılığı el yazısı ile tuttuğu ve KGB arşivine ait bilgilere İngilizlere sattı.

2-Bu vaka,literatürde Mitrokhin Arşivi şeklinde anılmaktadır.Bu bilgilerin bir kısmı, medyaya servis edildi. Bir kısmı ise İngiliz menfaatleri nedeniyle ifşa edilmedi. İfşa edilen bilgiler bile,KGB’nin ne denli farklı bir ekol olduğunu net bir şekilde ortaya koymakta.Bazıları;

3-İngiliz siyasetçi Tom Driberg’in 1956 yılındaki Moskova ziyareti esnasında homoseksüel bir ilişki tuzağına düşürülmesi,dokümante edilmesi,şantajla angajesi.1960’larda ABD’deki Siyah aktivist gruplara, Beyaz nefreti içeren sahte mektuplar gönderilerek, grupların proveke edilmesi

4-Benzer şekilde, Ku Klux Klan’ın bir ofisine, bombalı mektup gönderilmesi ve bu eylemin Kara Panter Grubu tarafından sahte bir mektupla üstlenilmesi. MI6’in Orta Doğu’da bulunan bir istasyonuna böcek yerleştirilmesi.

5-Kissinger’in tüm Moskova ziyaretlerinde kaldığı odanın video ve ses kaydı ile dokümante edilmesi Boing, Gneral Dynamics, IBM, Apple vb şirketlerin yöneticilerinin Doğu Blok’u ülkelerine yönelik ziyaretleri esnasında sıkı bir şekilde

6-takip edilmeleri ve şantaja uygun anlarının tespit edilerek, angaje edilmeleri (Bu konuda İngilizler fazla bilgi sızdırmamış, mutlaka fecaat olaylar yaşandı.). ABD’ye karşı savaşan Sandanistlere para, malzeme ve eğitim ile desteklenmesi.

7-İşçi Partisi üst düzey yöneticisi olan Richard Clements’in sol ideolojik motifi kapsamında angajesi. Kennedy Suikasti ile ilgili, ABD derin devletini suçlayan manipülatif haberlerin yayılması.FBI direktörü Edgar Hooven’in homoseksüel olduğu dedikodusunun yayılması.

8-AIDS'in ABD’nin laboratuvarda ürettiği bir virüs olduğu dedikodusunun yaygınlaştırılması. Tito’ya zehir ile suikast girişiminde bulunulması. Arşiv’de İtalya’nın eski Başbakanı Prodi’nin gençlik yıllarında KGB’ye çalıştığı bilgisi de var.Son merak ettiğim vaka ise,Papa Suikastı.

9-Suikastın Polonya’daki muhalifleri destekleyen Papa’nın,Bulgar Servisi’nin desteğiyle(Bulgarlarla irtibatlı olan Türk Kaçakçılık Mafyası’nın Ağca’yı suikast eylemine ikna etmesi-manipüle etmesi)öldürülmek istendiği hep konuşulur.Ama bu konuda bir bilgi nedense sızdırılmamış?


Follow us on Twitter

to be informed of the latest developments and updates!


You can easily use to @tivitikothread bot for create more readable thread!
Donate 💲

You can keep this app free of charge by supporting 😊

for server charges...