Ziemski 🌹🐀

Ziemski 🌹🐀

04-11-2022

09:20

Dlaczego wolnorynkowcy reagują alergicznie, gdy słyszą, że “barter” i “wolny rynek” nie funkcjonowały w żaden istotny sposób dla gospodarki czy społeczeństwa przed powstaniem władzy państwowej? Bo ten fakt depcze po micie założycielskim ideologii wolnorynkowej. 🧵⬇️ #MitBarteru

Liberalni ekonomiści każą wyobrażać sobie społeczeństwo jak dzisiejsze tylko bez pieniędzy. Tłumaczą, że handel w świecie barteru jest trudny, więc pieniądze powstały, by zaspokajać “podwójną zbieżność potrzeb”. Stąd konwencjonalne wyobrażenie o ewolucji pieniądza: 1/11

Brak dowodów na taką ewolucję pieniądza. Mit barteru ma źródło w ideologii promowanej przez Adama Smitha. AS chciał udowodnić, że pieniądze nie pochodzą od państwa, a handel rynkowy towarzyszył nam od prehistorii. Dlaczego? Była to propaganda na rzecz młodego leseferyzmu. 2/11

Mit barteru pozwala wmówić ludziom, że “naturalną” rolą państwa jest tylko ochrona prywatnej własności i rynku. Smith opisywał ekonomię jakby była nauką ścisłą. Wpisywał się w oświeceniową modę, która - rękami J. Locke’a - doprowadziła Anglię na skraj kryzysu finansowego. 3/11

Ale Smith przecież bazował na dowodach, prawda? Widział społeczności, które płaciły gwoździami, rybami… Tylko że on nigdy nie zaobserwował “powrotu do barteru", lecz używanie umownych jednostek przy braku twardej gotówki. Błędnie przyjął, że kupno “na krechę” to barter. 4/11

Biasu ciąg dalszy: dla Smitha “niewidzialna ręka”, jako podstawa ideologii rynkowej, miała wymiar teologiczny. Była to dosłownie ręka chrześcijańskiego Boga, który tak stworzył świat, że ekonomia musiała działać zgodnie z boskimi prawami (wystarczyło je odkryć i opisać) 5/11

Jak faktycznie funkcjonowały prymitywne gospodarki? W zaufanej społeczności uwzględniano indywidualne potrzeby. “Handel” opierał się gł. o ekonomię darów. Pożądane rzeczy po prostu DAWANO SOBIE W PREZENCIE. Odgórnie ustalano też rangi dóbr wymiennych o podobnej wartości. 6/11

Barter CZASEM występował - jako wyjątek. Np. by kogoś okantować; między ludami które nie chciały wchodzić w głębsze relacje. Wymiana “handlowa” z sojusznikami przyjmowała postać ceremonialnych scen (kłótni, przemocy, seksu), pełnych przesadnej gościnności i pozornej agresji. 7/11

A pieniądz? Teksty staroegipskie i mezopotamskie sugerują, że systemy kredytowe wyprzedzały wynalazek gotówki. “Pieniądze” zostały tam wynalezione przez biurokratów, żeby śledzić ruch dóbr między sektorami administracji. Obliczano za ich pomocą długi, czynsze, opłaty itp. 8/11

Rynki we współczesnym znaczeniu są m. in. ubocznym skutkiem aprowizacji wojskowej. Kto liznął “Sztukę Wojny” Sun Tzu, wie jak trudno wozić za wojskiem zapasy. Ale… gdy zaczniesz płacić żołd w MONETACH, stworzysz zautomatyzowany system wyposażający żołnierzy w żywność... 9/11

...Wystarczy kazać poddanym płacić podatki tymi monetami. Mieszkańcy zaoferują towary i usługi żołnierzom, aby zdobyć państwowe pieniądze. Poborcy podatkowi odbiorą monety, a król znów zapłaci nimi żołnierzom itd. (+ te monety nie muszą być nawet z wartościowego materiału). 10/11

Podsumowując, mit barteru: -Nie ma potwierdzenia antropologicznego -Jest politycznym mitem założycielskim leseferystów -Ma wmówić laikom, że handel rynkowy upowszechnił się przed (proto)państwami -Ma dać chłoporozumowe “historyczne” fundamenty ideologii wolnorynkowej 11/11

Standardowo, smacznej kawusi! CC: @wpaczos, @AdamSuraj14, @fiat_money, @PIE_NET_PL, @econ_pluralism, @ZygmuntowskiJ, @IwoAugustynski P. S. Na pożegnanie zostawiam was z jednym z moich ulubionych protest songów.Follow us on Twitter

to be informed of the latest developments and updates!


You can easily use to @tivitikothread bot for create more readable thread!
Donate 💲

You can keep this app free of charge by supporting 😊

for server charges...