jc 🫡

jc 🫡

15-08-2021

04:33

2nd Chance sa Shanghai x #MiHyun AU Kung saan late dumating si Dahyun sa handaan nila Chaeyoung at isa nalang ang natira sa paborito niyang shanghai by Mami Zams tapos ang makakaagaw niya pa nito ay si Mina, ex niyang supladita.Follow us on Twitter

to be informed of the latest developments and updates!


You can easily use to @tivitikothread bot for create more readable thread!
Donate 💲

You can keep this app free of charge by supporting 😊

for server charges...