solsoledo

solsoledo

23-06-2020

18:17

1️⃣Hepimiz Roma İmparatorluğu'na karşı #Spartaküs önderliğinde M.Ö. 74-71 yıllarında başkaldıran Romalı gladyatörlerin/kölelerin isyanını biliriz. Ancak hiç kimse Ali b. Muhammed ez-Zenci önderliğindeki kölelerin 869'da müslüman Abbasilere karşı yaptıkları isyanı bilmez.⤵️

2️⃣Basralı büyük toprak sahipleri tarafından bataklık ortasındaki güherçile ocaklarında, şekerkamışı ve pirinç tarlalarında çalıştırılmak için Doğu Afrika'dan (Zengibar, Mozambik, Mogadişu, Nubya ve Madagaskar) getirilen zenci köleler, ⤵️

3️⃣5000-10000 kişilik gruplar halinde çok ağır şartlar altında çalıştırılıyorlardı. Hz. Ali soyundan olduğunu iddia eden Ali b. Muhammed adında bir kişi bu kölelere özgürlük ve efendilerinin topraklarını vaat ederek onların 869 yılında Basra yakınlarındaki bataklık bölgede⤵️

4️⃣isyan etmelerini sağlamıştır. İsyana katılan toplam köle sayısı 300 bin civarındaydı. İsyancılar, büyük bir zenginlik içinde yaşayan Basra, Übülle, Sîraf, Ehfaz ve Abbadan gibi şehirleri tahrip edip binlerce kişiyi kılıçtan geçirdiler.⤵️

5️⃣Fırat ve Dicle'den açılan balta girmemiş ormanların ve sazlıklarla kaplı bataklığın ortasına kurdukları "Muhtâra" adlı başkentlerinden gönderdikleri ordularla Abbasi ordularını pek çok defa bozguna uğrattılar. Hatta başkent Bağdat yakınlarına kadar ilerlediler.⤵️

6️⃣Basra, Übülle, Ehvaz'ı 15 yıl boyunca ellerinde tuttular, buralardan vergi toplayıp bu bölgelere idareciler atadılar.Zorlu bir mücadeleden sonra isyanın merkezi "Muhtâra" ele geçirilerek komutanlar esir edilmiş ve Zenci lideri Ali b. Muhammed öldürülmüştü.⤵️

7️⃣İsyanın sonucu ağırdır.Ölü sayısı 500 bin ile 2,5 milyon olarak tahmin etmektedir.İsyanın mali ve askeri ağırlığı Abbasileri parçalamış,güneydeki ticaret ve tarım zengini şehirler bir daha eski ihtişamına dönememiştir.Bu şiddet ortamı Karmatîleri ve İsmailileri tetiklemiştir.⤵️

8️⃣ #MustafaDemirci'nin #SiyahÖfke isimli kitabı İslam dünyasındaki zenci kölelerin bu isyanını anlatmaktadır...Follow us on Twitter

to be informed of the latest developments and updates!


You can easily use to @tivitikothread bot for create more readable thread!
Donate 💲

You can keep this app free of charge by supporting 😊

for server charges...