closed. 2sun au📌

closed. 2sun au📌

01-09-2021

15:32

KASAMBAHAY (Kasama Habang Buhay) sunsun au kung saan pinilit silang patirahin sa iisang bubong. away bati man sa araw-araw, may pagasa kayang mamunga ang pagmamahalan sa pagitan nilang dalawa?Follow us on Twitter

to be informed of the latest developments and updates!


You can easily use to @tivitikothread bot for create more readable thread!
Donate 💲

You can keep this app free of charge by supporting 😊

for server charges...