ʿAqīl المُصْطَفَوِي

ʿAqīl المُصْطَفَوِي

28-05-2022

13:21

“Seorang oksidentotik <‌‌آدم غرب‌زده> (baca: pentaksub Barat) yang merupakan seorang anggota pemerintahan negara sedang berdiri di atas udara. Dia seperti zarah yang tergantung di angkasa atau seperti hirisan kayu terapung di atas air…

Dia telah memutuskan hubungannya dengan lapisan paling dalam dengan masyarakat, budaya dan tradisi. Dia bukan penyambung antara yang purba dan yang moden. Dia bukan juga garis pemisah antara yang lama dan yang baharu.

Dia adalah sesuatu benda yang tiada hubungan dengan yang dahulu, dan tiada persepsi untuk apa yang akan datang. Dia adalah titik hipotetikal di atas suatu halaman bahkan dia di dalam angkasa. Dia sama seperti zarah yang tergantung.

Menurut peraturan yang mesti taat kepada Barat, seseorang yang mencapai kepimpinan di sini mestilah bermudah-mudahan, tidak mempunyai jati diri <اصیل نیست> dan juga tidak mempunyai prinsip <اصولی نیست>, tidak mempunyai akar dan kakinya tidak berada di atas air atau tanah ini.

Maka pemimpin oksidentotik kita ini hanya mengikut ombak dan kakinya tidak pernah menjejak atas bumi. Tidak pernah jelas di mana dia berdiri […] Dia keliru. Dia tiada kehendak sendiri <خودِ اراده>. Individu oksidentotik langsung tiada pegangan dan kepercayaan […]

Dia hanya mencari kesenangan. […] Dia kebiasannya tiada kepakaran <معمولا تخصص ندارد>. Dia tahu sedikit tentang semua perkara, tapi pengetahuannya dihadkan oleh perspektif oksidennya. Individu oksidentotik tiada perwatakan <شخصيت>. Dia adalah sesuatu benda yang tiada keaslian.

Dirinya, rumahnya, perkataannya tidak menyampaikan apa-apa secara spesifik […]. Bukannya dia seorang kosmopolitan— yakni dunia itu tempat tinggalnya—tetapi tapi tempat tinggalnya di semua tempat, dan bukannya di mana-mana [secara khusus].” —Jalāl Āl-e Ahmad, Gharbzadegi


Follow us on Twitter

to be informed of the latest developments and updates!


You can easily use to @tivitikothread bot for create more readable thread!
Donate 💲

You can keep this app free of charge by supporting 😊

for server charges...