Veysi Dündar

Veysi Dündar

28-03-2020

11:23

Korona virüsün ülkenin zaten kırılgan olan ekonomisini tuş etmemesi için yapılması gerekenler neler olmalı?

Ben alınacak önlemlerin ilk sırasına kayıtdışında bir TL dahi kalmaması için ilk adımı atmanın gününün tam da Korona Günleri olmasını yazmak istiyorum

Tam da bu noktada Türkiye’yi kayıtdışılıktan kurtaracak olan güçlü kredi kartı sisteminin değeri de bilinmelidir. Bunun, senedi, sepeti, bakkal defterini diskalifiye edecek taksit altyapısı ise ideal bir Türk tipi ticari inovasyondur.

yapılması gereken takvimi durdurmaktan başka bir şey değildir. Çünkü belki 6 ay gelecekte bir gelir görünmemektedir. Bunun için tam 6 ayınız var. Takvimi bugün durduracak ve işler yoluna girdiği zaman tekrar başlatacaksınız.

Devlet nasıl Suriye’den Ukrayna’ya tüm dünyayı fonlayacak kadar kendine güveniyorsa, öncelikle ilk planda özel kesime olan tüm borcunu ödemelidir. Akabinde özel kesimden şeffaf ve basit bir alacak-borç beyanı talep etmeli ve parasal süreçleri birkaç madde ile özetlemelidir.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti çok acil olarak tıpkı AB, ABD ve İngiltere gibi çalışan maaşlarını, ekonomik aktivite yokluğu nedeniyle hasıl olan özel kesim kayıplarını telafiye mecburdur. Devletin varlık sebebi zaten vatandaşı tam da bu anda ve bu zamanda korumaktır.

Devletin vergiden feragat etmesi değil söz edilen. Çatır çatır para vermesi. Çil çil paralarla gelir üretmeyen ekonominin değirmenini döndürmesi. Türkiye Cumhuriyeti Devleti çok acil olarak maaşları ekonomik aktivite yokluğu nedeniyle hasıl olan kayıpları telafiye mecburdur.

Yapılması gereken tüm enerjiyi barajı güçlendirmeye ve seli önlemeye sevk etme gereğidir. Barajın yıkılacağı aşikardır. Ekonomi yönetiminin bu tavrı kaynak yetersizliğinden de öte süreci anlamakta ve ekonominin işleyişine dair ciddi bir izan eksikliğini çağrıştırmaktadı

İktidarın ‘sokağı yasaklamadık, hayat olağan akışında’ tavrını bir devekuşunun kafasını kuma gömerek tehlikeyi bertaraf edeceğinisanmasıyla aynı görüyorum İnsanların firmaların borcu borçtur. Böyle bir günde devlet borçlu ve alacaklının arasında bir hava yastığı olmak zorundadır.

ister kamu ister özel olsun, bu ortamda bankaların sağlıklı bir sistemle kredi dosyası üretip firmalara kredi sağlayacak kapasitesi yoktur. Devletin bu ülkenin ekonomisini kurtarma niyeti varsa atide toplayacağı vergiye mahsuben kurumlar arasındaki ilişkileri düzenlemelidir.

Türkiye’de gerçekten kamunun inisiyatifi ile ticaretin derdine derman olmak isteniyorsa yapılacak iş basittir. Devlet tüm firmalara 2019 cirosunun dörtte biri kadar finansmanı hazır eder. herkes, ödemesini benim kefaletimde bu limite kadar yapsın der.


Follow us on Twitter

to be informed of the latest developments and updates!


You can easily use to @tivitikothread bot for create more readable thread!
Donate 💲

You can keep this app free of charge by supporting 😊

for server charges...