tuvba

tuvba

11-05-2020

11:59

"toplum ahlakı" veya "genel ahlak" gibi normlar üzerinden eleştirildiğimizde kendimizi çoğunlukla iki farklı şekilde savunma eğiliminde oluyoruz. bu konu hakkında biraz konuşalım istiyorum.

bunlardan birincisi, davranışımızın aslında ahlaksız olmadığını anlatmaya çalışmak. böyle bir savunma, geleneksel bir yaklaşımı ifade eder ve "herkesin riayet etmesi gereken bir genel ahlak"ın olduğunu varsayar.

kendimizi böyle savunduğumuzda farkında olmasak bile kısıtlayıcı bir yaklaşım içerisine giriyoruz ve ahlaki olanla olmayan arasında bir ayrım yapılması gerektiğini kabul etmiş oluyoruz. bu da mevcut kıstasları olumluyor.

fakat özellikle gençler arasında son 10 senedir yaygınlaşan ikinci bir savunma biçimi daha var. bu savunu, pejoratif (aşağılayıcı, yerici) anlamda kullanılan “ahlaksızlık”, “ayıp” gibi kelimeleri sahiplenmek üzerinden ilerliyor.

özellikle lgbti+ eylemlerinde sıkça örneklerine rastlanan (“velev ki ibneyiz” sloganı gibi) bu savunmada kelimeler yapıbozuma uğratılarak anlamları çoğaltılıyor ve kelimelerin ifade ettiği şeyler yeniden kurgulanıyor.

bu savunma biçimi toplumca benimsenmesi zorunlu olarak görülen bir “genel ahlak”ın var olmaması gerektiğini vurguluyor. dolayısıyla ilkine göre daha çoğulcu ve özünde hoşgörü (ve doğal olarak bir miktar umursamazlık eğilimi) barındırıyor.

biri bana atıyorum ahlaksız dediğinde, hiçbir zaman ahlak şöyle değildir böyle değildir diye açıklama yapmaya çalışmadım. "evet ahlaksızım" der, kabullenir ve kucaklarım. senin ahlakı tanımladığın sınırların yakınından bile geçmiyorsam, evet ahlaksızım, neyi tartışıyoruz?

arkasına sığınılan kocaman kelimeler beni korkutmuyor. hatta bence genel olarak postmodern çağın gençlerini korkutmuyor. tek doğru ve genel normlar üzerine kurulan ve çeşitsizliği besleyen herhangi bir görüşün, karşısındakine parmak sallayanı olmayacağım hiçbir zaman.


Follow us on Twitter

to be informed of the latest developments and updates!


You can easily use to @tivitikothread bot for create more readable thread!
Donate 💲

You can keep this app free of charge by supporting 😊

for server charges...