Ylva Engström

Ylva Engström

30-05-2022

05:41

1/7 Tråd... De bästa åtgärderna för att minska vår klimatpåverkan är alla sådana som @miljopartiet inte kan acceptera på rent ideologisk grund. Utan inbördes ordning är de:


Follow us on Twitter

to be informed of the latest developments and updates!


You can easily use to @tivitikothread bot for create more readable thread!
Donate 💲

You can keep this app free of charge by supporting 😊

for server charges...