Erdem Uçar

Erdem Uçar

27-11-2019

10:10

Bir İspanyol papazın XIV. asırda Anadolu'da kaydettiği Müslüman Türk beyliklerine ait bayrak resimleri. Bayraklardaki haç işareti nasıl açıklanacak?

Danişmend, bunun için dört tane ihtimal sıralamış.

Kaynak: Danişmend, İ. H. "Ondördüncü Asra Ait Bir İspanyol Vesikasına Göre Anadolu Türk Beyliklerinin Haçlı Bayrakları", Türklük, 1, 1939: 12-22.

Danişmend'in faydalandığı İngilizce kaynak şu: Markham, Clements R. Book of knowledge of all the kingdoms, lands, and lordships that are in the world, and the arms and devices of each land and lordship, or of the kings and lords who possess them. London 1912.

Clements ise aslında "Libro del conocimiento de todos los reinos", isimli yazmanın Marcos Jiménez de la Espada tarafından yapılan neşrini İngilizceye tercüme etmiş. Eserin çeşitli yazmaları İspanya kütüphanelerinde muhafaza ediliyor. Bir yazmasından örnek resim aşağıdadır.

"Libro del conocimiento de todos los reinos" isimli eserin yazarı meçhul. Ama eseri yazanın bayraklara aşırı meraklı olduğu kesin. Bütün Anadolu'yu (dünyanın diğer bölgelerini de) gezip de eserde sadece bayraklara temas etmesi tuhaf değil mi? Meseleyi bu açıklıyor bence.Follow us on Twitter

to be informed of the latest developments and updates!


You can easily use to @tivitikothread bot for create more readable thread!
Donate 💲

You can keep this app free of charge by supporting 😊

for server charges...