İbrahim Balkış

İbrahim Balkış

22-01-2021

06:49

1) Selamlar herkese, Warren Buffet'in uzun süreli yoldaşı, 97'lik çınar Charlie Munger'ın, 2007 yılında bir Amerikan Üniversitesinin diploma töreninde yaptığı, edindiği tecrübelerden damıtarak oluşturduğu felsefik ilkeler bütününü, kamusal fayda

2) sağlayacağını düşündüğüm için Türkçe'ye çevirdim. Morgan Housel'in Munger'in işletim sistemi başlıklı bir yazıya yaptığı atıfla gördüğüm bu ilkeler: İyi işleyen/giden bir hayatı nasıl yaşarız? sorusuna bir cevap niteliğinde.

3) 1. To get what you want, deserve what you want. Trust, success, and admiration are earned. - Dilediğiniz şeyi elde etmek için, dilediğiniz şeyi hak edin. Güven, başarı ve hayranlık kazanılır.

4) Learn to love and admire the right people, alive or dead. - Doğru insanları, ölü ya da diri, sevmeyi ve doğru insanlara hayranlık duymayı öğrenin.

5) Acquiring wisdom is a moral duty as well as a practical one. - Bilgelik edinmek ahlaki görev olmanın yanı sıra kullanışlıdır.

6) Learn to fluency the big multidisciplinary ideas of the world and use them regularly. - Dünyanın büyük ve çok-disiplinli fikirlerinde yetkin olmayı öğrenin ve bunları düzenli olarak kullanın.

7) Learn to think through problems backwards as well as forward. - Sorunları hem geçmişe bakarak hem geleceği görerek düşünmeyi öğrenin.

8) Be reliable. Unreliability can cancel out the other virtues. - Güvenilir olun. Güvenilir olmamak diğer tüm erdemleri yok edebilir.

9) Avoid intense ideologies. Always consider the other side as carefully as your own. - Şiddetli ideolojilerden kaçının. Karşı tarafa daima kendinize gösterdiğiniz kadar saygı gösterin.

10) Get rid of self-serving bias, envy, resentment, and self-pity. - Kendi kendini besleyen önyargı, kıskançlık, kızgınlık ve kendinize acıma dürtüsünden kurtulun.

11) At the same time, allow for the self-serving bias in others who haven’t removed it. Aynı zamanda, başkalarında olan ve yokedilmemiş kendi kendini besleyen önyargıya izin verin. (Aslında bu, en önemli öğüt olabilir. Karşınızdaki insanın yok edemediği önyargıları olabileceğini

12) bilmek ve buna göre hareket etmek size çok fayda sağlayacaktır. Avoid being part of a system with perverse incentives. - Kötü huylu teşvikler içeren bir sistemin parçası olmaktan kaçının.

13) Work with and under people you admire, and avoid the inverse when at all possible. - Hayranlık duyduğunuz kişilerle ya da onların emri altında çalışın. Mümkün olduğunca tam tersinden kaçının.

14) Learn to maintain your objectivity, especially when it’s hardest. - Nesnelliğinizi devam ettirmeyi öğrenin, bilhassa en zor olduğu zamanlarda.

15) Concentrate experience and power into the hands of the right people – the wise learning machines. - Deneyim ve gücü doğru insanların, bilgin ve öğrenme ustası olan, elinde yoğunlaştırın.

16) You’ll be most successful where you’re most intensely interested. - En yoğun ilgiyi duyduğunuz alanda en başarılı olacaksınız.

17) Learn the all-important concept of assiduity: Sit down and do it until it’s done. En önemli mefhum olan azmi öğrenin: Oturun ve bitene kadar onu yapın.

18) Use setbacks in life as an opportunity to become a bigger and better person. Don’t wallow. - Hayattaki aksilikleri daha anlayışlı ve iyi bir insan haline gelmek için fırsat olarak kullanın.

19) The highest reach of civilization is a seamless system of trust among all parties concerned. Her paydaşı arasında yekpare bir güvene dayanan bir sistem medeniyetin doruğudur. Kaynak:

Düzeltme/ekleme: 10. Maddedeki self-serving bias aslında psikolojide iyilikleri kendine maletme, kötülükleri başkasından bilme gibi ilginç bir bilişsel inanışa işaret ediyormuş. @egehankiral uyardı, ben de ekleme yapayım dedim. Sağolsun, varolsun :)


Follow us on Twitter

to be informed of the latest developments and updates!


You can easily use to @tivitikothread bot for create more readable thread!
Donate 💲

You can keep this app free of charge by supporting 😊

for server charges...