Mustafa Güldağı

Mustafa Güldağı

13-01-2021

17:34

1) Sultan Abdülhamit bir yandan Afrika ve Asya'da Müslümanları örgütleyip direniş kalkanları kuruyor. Bir yandan istihbaratı büyütüp savunma ve operasyon yapıyordu. Ama kurduğu modern okullarda yetişen gençler kendine düşman-batıcı olarak yetişiyordu. Gençlik elinden gidiyordu.

2) Hocalar-âlimler ne yapıyordu diyeceksiniz. Politikayı bahane edip kimi Abdülhamit'i tekfir ediyor, kimi zalim diyor, kimi kin aşılıyordu. Kimi İslamcı aydınlar da Sultan Abdülhamit mecburen otoriter olduğu için zalim, özgürlük düşmanı diye kin kusuyordu. Mehmet Âkif gibi.

3) Sultanın yaptığı kimi ittifaklar yüzünden bazı hocalar uşak diyordu. Sarayda mecburen olusturmak zorunda kaldığı otorite sebebiyle kimi saray baykuşu, diktatör diyordu. Uzaklardaki tarikat seyhlerinden yardım alırken merkezdeki kimi âlim ve hocaları sürüp cezalandırıyordu.

4) Hocamıza ceza verdin diyen talabeleri de kinleniyordu. Mehmet Âkif gibi Abdülhamit'e kinli İslamcı aydınları okuyup dinleyip kinlerine kin katıyorlardı. Said Nursi gibi âlimler hürriyet ve meşveret isteriz deyip medrese talebelerini ve kimi hocaları isyana teşvik ediyordu.

5) Sultan Abdülhamit bunlara da sansür ve baskı uygulayınca bunlar da İttihatçılara katılıp iti kopuğu ile topyekün Abdülhamit'e saldırıyorlardı. Said Nursi dağ taş dolaşıp özgürlük, mesrutiyet konusmaları yapıyordu. Dinleyen dindar gençlik ve kimi halk Abdülhamit'e düşman oldu.

6) Sultan Abdülhamit ajanları engellemek için kimi yerde çarşaf ve peçeyi yasaklaması,Vatikan'a denge siyaseti için kilise yaptırması bazı âlim ve mollaları çileden çıkarmıştı.Bir kafir demedikleri kalmıştı.Abdülhamit Han,Said Nursi'yi sakıncalı bulup akıl hastanesine yatırır.

7) Gariptir ki Sultan Abdülhamit, Afrika, Ortadoğu ve Asya'daki tarikat lideri ve kanaat önderleri ile iyi anlaşırken merkezdeki hoca, âlim ve İslamcı aydınlarla çatışmıştır. Karşı karşıya gelmiştir. Sultan Abdülhamit zor bir dönemin adamıdır. Çok iyi piyano çalardı.

8) Sultan Abdülhamit'i indirenler kendi yaptırdığı modern okullarda okuyan gençlerdi. Bürokrasi de onlarla doluyordu. Güdümlü aydın kitlesi de güdümlü gazetelerle ilave olunca Sultan Abdülhamit canavar, vampir, katil haline geltirilip indirilecekti.

9) Kazım Karabekir: "Avrupadan gelmiş Meşveret gazetesini gördüm.Abdülhamit'in katil olduğu, bu zalim gitmedikçe milletin mahvolacağı,halkı fakirleştirdiği, aydın ve öğrencileri boğdurduğu, gitmezse hürriyetin gelmeyeceği yazıyordu.Okudukça Abdülhamit'e kin ve nefretim çoğaldı."Follow us on Twitter

to be informed of the latest developments and updates!


You can easily use to @tivitikothread bot for create more readable thread!
Donate 💲

You can keep this app free of charge by supporting 😊

for server charges...