وکیل شکریان

وکیل شکریان

13-10-2022

17:03

ارتباط #رمزریال با سند 2030 غيرقابل انکار است. به عبارتی بهتر، اساساً اجرای سند 2030 بدون اجرای پروژه رمز ريال ممکن نیست. در این #رشتو بر اساس متن اسناد منتشره از سوی سازمان ملل که ذیل سند 2030 منتشر شده است در این مورد بحث می کنیم.

سند 2030، سند چشم انداز کشورهای استعمارگر برای #جهانی_سازی غربی است و بخشی از اهداف آن نیز اقتصادی است. سند اجرایی این اهداف نیز تحت عنوان «people's money» منتشر شده که هم اکنون بر روی سایت سازمان ملل موجود است. موضوع اصلی در این سند اجرایی، «پول» و نحوه دیجیتالی شدن» آن است.

در جای جای این سند صراحتا تاکید شده است که اجرای پول‌های رمزپایه، مقدمه اجرای سند 2030 است. یعنی پایه و مبنای اجرای سند 2030، اجرای پروژه رمزارزهاست و به همین دلیل قبلا هم تاکید می‌کردیم که یکی از ارکان مهم این سند، پول دیجیتال (یا همان رمزریال) است. ص ۸ سند...

در جایی دیگر در سند people's money تاکید شده است که شکست پروژه رمزارزها، به منزله شکست اهداف سند توسعه پایدار یا همان سند 2030 است. این موضوع، اهمیت فوق العاده این پروژه را برای طراحان سند 2030 می رساند. ص ۴۵ سند

اهمیت این پروژه آنقدر است که کشورهای توسعه یافته موظف شده اند در قالب بسته های مالی محرک #کرونا، موانع مالی اجرای پروژه را برطرف کنند. البته خیلی اتفاقی کرونا اهمیت دیجیتالی شدن پول را بیشتر کرده است و حالا وام های اعطایی بانک جهانی به ایران (بعد از دو دهه) توجیه می شود! ص ۷۲

هم چنین رئیس کل سازمان ملل مكلف شده است حجم قابل توجهی از منابع مالی این سازمان را جهت کمک های مالی به کشورهای در حال توسعه برای اجرای این پروژه تخصیص دهد. یعنی بعد از ۲۰۰ سال چپاول ملت ها، به یکباره دلسوز شده اند و قصد سرازیر کردن منابع مالی به این کشورها را دارند؟ ص ۷۸ سند

دستورات اجرایی این سند برای اجرای این پروژه: 1. اصلاحات قانونی برای رفع موانع قانونی در سطح ملی و بین المللی؛ اصلاح قانون بانکداری اسلامی در همین راستا تعریف می شود. هم چنین هم اکنون لايحه ای از سوی دولت برای قانونی کردن رمز ریال به مجلس ارسال شده است. (دقیقا مو به مو!) ص ۶۰ سند

2. مقابله با افراد مخالف این پروژه و فرهنگ سازی برای پذیرش اجتماعی آن. خبر استغاثه رئیس بانک مرکزی از IMF برای فرهنگ سازی رمزریال را نیز را فراموش نکرده ایم. باز هم مو به مو!) و طبق دستور، باید منتظر وضع قواعدی برای مجازات مخالفین این پروژه در آینده باشیم. ص ۷۷ سند

و البته در پایان در این سند پیشنهاد شده است که تمام کشورها یک «پیمان جهانی برای همکاری دیجیتال» تنظیم نمایند تا هیچ کشوری توان مقابله با آن را نداشته و متخلفين مشمول مجازات‌های بین‌المللی گردند. مطمئن باشید به زودی زمزمه‌های این پیمان جهانی را نیز خواهیم شنید. ص ۷۷ سند

#سند2030

در رشتو بعدی در مورد خطرات اجرای پروژه رمزریال و اهداف شیطانی استعمارگران صحبت خواهیم کرد. ان شاءللهFollow us on Twitter

to be informed of the latest developments and updates!


You can easily use to @tivitikothread bot for create more readable thread!
Donate 💲

You can keep this app free of charge by supporting 😊

for server charges...