Prof. Dr. Ümit Kocasakal

Prof. Dr. Ümit Kocasakal

21-02-2021

09:43

1: HDP meselesi, dünden devam ve son.....

2: Bugüne dek eş başkanlarının, milletvekillerinin, belediye başkanlarının, üyelerinin eylem ve söylemleri, açıklamaları, HDP’nin terör örgütü PKK’nın uzantısı olduğunu, aradaki organik bağı, AY 68/4'e ve SPK'na aykırı faaliyetlerin odağı olduğunu ortaya koymaktadır.

3: Elbette ki bu kişisel bir görüş olup, bu hususta nihai takdir ve değerlendirme yargı organlarına aittir.

4: İçi boşaltılarak tamamen bir maske olarak kullanılan “demokrasi”, “barış”, “özgürlük”, “kardeşlik”, “hak”, “özgürlük” söylemleri, sözde “sol” ve "demokrat" nitelemeleri belirtilen gerçeği örtmeye yetmemekte, çabuk dökülen bir makyajdan öte geçememektedir.

5: Bu gerçekler karşısında HDP'nin "legal" ve "meşru" bir parti olduğu söylemi dayanaktan yoksun olduğu gibi bir anlam taşımamaktadır. Bu hususta AİHM'nin BATASUNA kararını dikkatle okumakta yarar bulunmaktadır.

6: Nitekim HDP’nin Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da Kürt kökenli yurttaşlarımızın kanını emen feodaliteye tek bir söz edememesi, aksine feodal beylerle kolkola girmesi, “Amerika Ortadoğu’dan Defol” diyemeyip “Biji Serok Obama’yı tercih ederek ABD’nin kara gücü olmaya soyunması,

7: Şeyh Said anmaları, tekke ve zaviyelerin açılması için kanun teklifi vermesi, etnikçi ve bölgeci politikaları, ne kadar “sol” olduğunu da, gerçek yüzünü de ortaya koyabilmekte, makyaj akmaktadır.

8: Terörle ve terör örgütleriyle araya mesafe koyarak, terör destekçiliği ve seviciliği yapmadan, emperyalizmin maşası ve kara gücü olmaya soyunmadan da hak ve özgürlükler savunulabilir!

9: HDP Kürt kökenli yurttaşlarımızı temsil etmemekte, aksine onları emperyalizme peşkeş çekmekte, “oylarına” basarak ABD emperyalizmine kucak açmaktadır.

10: Dolayısıyla bu “parti” yi, Kürt kökenli yurttaşlarımızın velisi, vasisi, hamisi, temsilcisi görmek, ona oy veren yurttaşlarımızı da sanki bu Partinin bağımlısı gibi görme yanlışından da vazgeçilmelidir.

11: Bu gerçekleri dile getirenleri; sözde “sol”, “demokrat”, “özgürlükçü”, “barıştan yana” olma kisveleri altında “ırkçılık”, “kafatasçılık”, “faşistlik” ile suçlamak tam bir çarpıtma ve algı operasyonudur.

12: Asıl ırkçılık ve kafatasçılık, Cumhuriyetin eşit ve ayrılmaz parçası Kürt kökenli yurttaşlarımızı emperyalizme yem edecek şekilde “azınlık” haline getirme, yurttaşlık bilincini körelterek ülkeyi bölme gayreti olduğu gibi,

13: Gerçek “faşistlik” ise bu gerçeklere tahammül edemeyip, fikren mücadele etmek yerine herkesi bu şekilde suçlamak, damgalamak, emperyalizmin işbirlikçiliğini yapmaktır ! Herkes önce aynalara bakmalıdır!

14: HDP’nin siyasi bir aktör haline gelmesinde, ortak yürütülen açılım saçmalıklarında AKP’nin payı ve rolü de yadsınamaz. Ancak bu ödenmemiş ayrı bir siyasi ve hukuki faturadır. Borç ve alacak bakidir, ancak faturalar birbirine karıştırılmamalıdır.

15: Ayrıca %50 +1’i arayan mevcut sistem, bir yandan ülkeyi adeta karpuz gibi ikiye bölmekte, öte yandan bu gibi yapılara gücünün çok ötesinde bir önem atfederek siyaseti rehin almasına imkan tanımaktadır.

16: Kuvvetler ayrılığını ortadan kaldırıp tüm kuvvetleri bir kişide toplayan, millete ait egemenliği şahsa devreden, devleti partileştirip partiyi devletleştiren, ittifak adı altında siyasete nifak sokup toplumu kutuplaştıran ucube "şahsi hükmetme" sistemi terkedilmelidir.


Follow us on Twitter

to be informed of the latest developments and updates!


You can easily use to @tivitikothread bot for create more readable thread!
Donate 💲

You can keep this app free of charge by supporting 😊

for server charges...