AmirFarshad Ebrahimi

AmirFarshad Ebrahimi

19-11-2022

18:45

پنج شنبه شب در بیت رهبری چه گذشته است ؟ ۲۶ آبان برای اولین باردرطول تاریخ حیات جمهوری اسلامی جمعی از فرماندهان سپاه و ارتش و نیروی انتظامی،اعضای شورای عالی امنیت ملی و اعضای مجمع تشخیص با خامنه‌ای در محلی که منابعی گفته اند احتمال هم دارد در بیت رهبری نبوده باشد جلسه داشتند ⬇️

خامنه ای خواسته با تمام توان در مقابل اعتراضات بایستند و ظرف ده روز غائله را ختم کنند. یکی از فرماندهان ارشد(احتمالا محمد باقری) می گوید که تمام توان قوای سرکوب همین است و صلاح امنیتی هم درادامه این روش نیست صادق آملی گفته که این رویه سرکوب را نمی شود ادامه دادوبایدامتیاز داد. ⬇️

خامنه‌ای اما در جواب تمام توان نیروهای سرکوب و کمبود نیرو می گوید از نیروهای انقلابی و متدین در هر ارگانی که هستن اعم از سپاه و ارتش و ناجا و بسیج و حتی ادارات استفاده کنید و دست نیروها را برای هر نوع برخورد و سرکوب باید باز گذاشته شود. ⬇️

در این دیدار همچنین اشتری فرمانده نیروی انتظامی گزارشی از وضعیت نیروهای انتظامی را ارايه داده که گزارش های تمرد و اختلاف و درگیری نیروها در خیابان شدت گرفته و تحکم بیشتر به نیروهای میدانی به صلاح نیست و تمرد و تمارض به بیماری و ترک خدمت افزایش یافته . ⬇️

اما در این جلسه خامنه‌ ای همچنان به افزایش فشار و سرکوب بیشتر پافشاری کرده و جلسه بدون نتیجه گیری ملموس پایان یافته و قرار بر آن شده مجددا در هفته آینده نشست دیگری برگزار شود. یکی از فرماندهان ارشد ارتش نیز در این جلسه در اواسط جلسه به بهانه کسالت و ناخوشی جلسه را ترک گفته .


Follow us on Twitter

to be informed of the latest developments and updates!


You can easily use to @tivitikothread bot for create more readable thread!
Donate 💲

You can keep this app free of charge by supporting 😊

for server charges...