Mustafa Güldağı

Mustafa Güldağı

07-01-2021

11:59

1) ABD kendi şeytanını kendi üretir. Düşman üretmeden yayılamaz. ABD odaklı küreselci merkez; "Komünizimle mücadele" diyerek Avrupa ve Asya'ya yayıldı. "Terörle mücadele" diyerek Ortadoğu ve İslam dünyasını dizayn etti. "Salgınla mücadele" kapsamında küresel bir dizayn yapıyor.

2) Bu küresel dizaynda ülkelerin ulusal çıkarlarını koruyan liderler tehlikeli ve şeytanlaştırılacak. ABD Trump ile bunun örnek provasını yaptı. Tüm dünyaya gösterdiler. Trump'un başkanlığa gelişi bile bu proje kapsamında olabilir. Yaptıkları da bu proje hizmet olabilir.

3)Ulusal çıkarları korur gibi görünen Trump'u önce başkan yap.Sonra böylelerinin nasıl çılgın ve agresif olduğunu dünyaya göster.Sonra böylelerinin yok edilmesi gerektiğini tüm dünyaya deklare et.Sonra diğer ülkelerde ulusal çıkarı koruyanları antidemokrat ilan et indir. The end.

4) Peki, Trump bu rol için önceden küreselci tarafından mı seçildi diye soracaksınız. Olabilir olmayadabilir. Önemli olan böyle birinin iktidara taşınıp şeytanlaştırılmasıydı.Bu, diğer şeytanlaştırılacaklar için örnek teşkil edecekti.Pis, antidemokrat, dengesiz, özgürlük düşmanı!

5) Unutmayın bunlar, direnişçi İslamı tehlikeli gösterip Ortadoğuyu işgal etmek için ABD'nin göbeğinde ikiz kuleleri bombalayarak yıktırmış adamlar. Bunun ABD'de yapılması terörün ne kadar kötü olduğuna inandırıcı örnek teşkil edecekti. Başka yerde olsa inandırıcı olmazdı.

6) Tüm dünyaya bu senaryoyu izlettiler. ABD yetkilileri bitmiş gibi numara yaptı. İstihbarattan ses seda yoktu. Yokmuş gibiydi. Akşamki kongre baskınındaki gibi. Trump'u şeytanlaştırıp indirme operasyonu diğer ülkelere de kopyalanacak. Rejim ve şahış değiştirilmesi olacak.

7) Yeni küresel düzende ülkelerin ulusal çıkarlarını koruyanlar şeytanlaştırılacak. Doğal afet gibi gösterilecek. Trump ile bunun örnek prototipi gösterildi. Salgın sonrası düzenin oturtulması için bu şarttı. Dünyada yeni yönetimlerin sekillendirilme operasyonu bu. Örnek numune.

8) Salgın ile bir yandan ekonomi, teknoloji, gıda, sağlık ve insan yeniden şekillendirilirken bir yandan da yönetimlerin şekli, karakteri, zihniyeti yeniden tasarlanacak. Ulusal çıkarları koruyanlar sistemden dışlanacak. Onları gençler de şeytan kabul edecek.

9) Yeni şeytan artık soğuk savaş dönemindeki komünizm ve 2000'den sonraki radikal islam değil. Yeni şeytan vatanperver, ulusal çıkarları koruyan, kültürü koruyan, devlet bütünlüğünü koruyan, milli manevi değerleri muhafaza edenler.

10) Metot şu: Düşman üret. Yok edilmesi için şeytanlaştır. Şeytan olduğuna inandırmak için olay kurgula korkut. Kurgu sonunda yok etmek için harekete geç. Sonra istediğin yere müdahale edip dizayn et. Aynı örneği farklı ülkelere kopyala ve aynı süreci gerçekleştir.

11) Halklar bir şeylere isyan edecekmiş. Halkların iyi niyetli isyanı bile bunların çıkarına hizmet edecek şekilde kurgulanıyor. Fransız İhtilalini ezilmiş halk yaptı. Masonlar ve neo oligarklar hakim oldu. Manipülasyon içeren demokrasi ve cumhuriyetin temeli atıldı ihraç edildi.

12) Sistem dışı olmazsanız bir şekilde onların kurgusunda olursunuz. Kötü düzeni onların kurduğu sistem içinde yıkmak için harekete geçersiniz. Ama onların sistem değişikliği için başlattığı projenin parçası olursunuz. Tez antitez onların.


Follow us on Twitter

to be informed of the latest developments and updates!


You can easily use to @tivitikothread bot for create more readable thread!
Donate 💲

You can keep this app free of charge by supporting 😊

for server charges...