Mazdek

Mazdek

11-11-2019

08:54

#FLOOD Elamlar ya da Elamlılar; (M.Ö. 3000 - M.Ö. 646) Güneydoğu Mezopotamya ve Güneybatı İran'da Antik çağda varlık gösteren İran öncesi bir medeniyettir. Elam ülkesi Sümer ülkesinin doğusunda Kerha ve Karun Irmakları'nın geçtiği bölgede idi.

Bu bölge günümüzde İran'ın, Huzistan eyaleti ile İlam ilinin olduğu ovaları ve Güney Irak'ın küçük bir kısmını kapsamaktadır. Elam ülkesi site devletlerinden oluşuyordu.

Elamlılar; Sümerler ve Akadlar ile birçok savaş yapmışlar ve zaman zaman bu devletlerin boyunduruğunu kabul etmişlerdir. Sümer kaynaklarında Avan, Hamasi ve Simaş gibi Elam hanedanlarının ismi geçer, bunlardan Simaş hanedanı Sümer'in Üçüncü Ur Hanedanına son vermiştir.

M.Ö 2334-2279 tarihleri arasında hüküm süren Akad Kralı I. Sargon'un Elam ile savaşlarını anlatan yazıtlardan Elam kentlerinin, krallarının ve devlet görevlilerinin adları öğrenilebilmektedir.

I. Sargon'un Torunu Naram-Sin dönemine kadar devam eden Akad-Elam savaşları sonunda yapılan ve 37 tanrının adının şahit olarak geçtiği anlaşmada Elam Kralı olarak Hita'nın adı geçmektedir. Elamlılar öteki dünya inancına sahipti.

Susa'da bulunan tabletlerde öteki dünyada insanları yargılayacak olan tanrının adı İnşuşinak olarak geçmektedir ve Elam'ın en büyük tapınağı olan Çoğa Zenbil Zigguratı Kral Untaş-Gul tarafından İnşuşinak için yaptırılmıştır.

Elam, M.Ö 1792-1750 tarihleri arasında hüküm süren  Babil kralı Hammurabi'ye karşı düzenlenen ittifaka katıldı ancak Hammurabi bu ittifakı bertaraf etmeyi başardı.

Ebarti ve daha sonra gelen İke-Halki Hanedanlarının ardından Elam en güçlü devrini Şuturki hanedanı zamanında yaşadı. M.Ö 12. yüzyılda Şuturki hanedanı kralı Şuturki-Nahhunte, Babil'e karşı bir sefer düzenledi ve büyük bir zafer elde etti.

Zaferden sonra Naramsin steli ve Hammurabi Kanunlarının yazılı olduğu yazıt ve Akad Kralı Maniştuşu'nun iki heykeli Elam'a getirildi. M.Ö 1150-1220 yıllarında hüküm süren Şuturki Hanedanından Şilhak-İnşuşinak, döneminde yaşanan refah ve siyasi istikrardan dolayı+++

++Elam tarihinin en büyük kralı kabul edilir. Kudur-Nahunte zamanında başkent önce Madaktu'ya sonra Hidallu'ya taşınmıştır. Elam'ın son Kralı Babil kaynaklarına göre Urtaki, Asur kaynaklarına göre ise Teumman'dır.Elam Krallığına, Asur Kralı Asurbanipal M.Ö 646'da son verdi.Follow us on Twitter

to be informed of the latest developments and updates!


You can easily use to @tivitikothread bot for create more readable thread!
Donate 💲

You can keep this app free of charge by supporting 😊

for server charges...