Ümit Doğan

Ümit Doğan

20-12-2019

17:48

📌AHİ EVRAN VE MEVLANA'NIN OĞLU ALAEDDİN ÇELEBİ'NİN MEVLANA'NIN MÜRİDİ CACABEY TARAFINDAN ÖLDÜRÜLMESİ. 📌MEVLANA - AHİ EVRAN VE MEVLANA HACI BEKTAŞ-I VELİ İLİŞKİSİ. (Lütfen sonuna kadar okuyalım) 1)Ahi Evran (Evren) Nasîrüddin Mahmûd Azerbaycan’ın Hoy kasabasından doğmuştur.


Follow us on Twitter

to be informed of the latest developments and updates!


You can easily use to @tivitikothread bot for create more readable thread!
Donate 💲

You can keep this app free of charge by supporting 😊

for server charges...