Jonas Blane

Jonas Blane

16-01-2022

17:36

در سالروز خروج محمدرضا شاه فقید از ایران، شایسته است که یادی از یکی از رایج ترین و زشت ترین توجیهات مشارکت کنندگان فاجعه 57 بکنیم: ما خمینی را نمی شناختیم! هرچند که در بین متفکران غربی چه آن زمان و چه این زمان تعداد کمی ماهیت خطرناک رژیم اسلامی را شناخته اند اما

اما وجود یک مثال نقض برای آنکه نشان دهد اطلاعات کافی برای دانستن فاجعه ای که در راه بود چه در ایران و چه در غرب موجودبود.این رشته ترجمه مقاله ای است از@michaelledeen در وال استریت ژورنال در 15 دیماه 1357.وقتی یادداشتش را بخوانید خواهید دید چرا در بین آن متفکران غربی، اوست که

وسواس فکری دستگاههای تبلیغاتی-امنیتی جمهوری اسلامی را برای سالهاست برانگیخته است: آنها می دانند با دشمنی طرفند که شناخت عالی ازشان دارد. صد البته باعث افسوس است که هنوز بسیاری از مخالفان بیرون ازرژیم اسلامی از فهم ماهیت وخاستگاه رژیم اسلامی عاجزند.بیش از این زیاده گویی نمی کنم:

صفحات ۲ و ۳:

صفحات ۴ و ۵:

صفحات ۶ و ۷:

پی نوشت۱: مایکل لدین درباره داستان این مقاله می گوید بعد از بالا گرفتن تبلیغات رسانه ها درباره خمینی با کمی جستجو بالاخره کتابهای او را در کتابخانه کنگره یافتیم و با کمک مترجم آنها را خواندم و بعنوان یک آکادمسین درباره تاریخ فاشیسم، از تشابهات شگفت زده شدم.

پی نوشت ۲: در همان زمان ناشری فرانسوی به همسر بنی صدر قراردادی برای ترجمه کتابهای «حکومت اسلامی» و «ولایت فقیه» خمینی می دهد که وی بعد از ترجمه بخشی از کتابها و فهمیدن عواقب انتشارشان در غرب برای «انقلاب اسلامی عزیزشان» از ادامه کار سرباز می زند.

بازنشر مقاله ی مایکل لدین را در اینجا از روزنامه نیویورک سان می توانید بخوانید:Follow us on Twitter

to be informed of the latest developments and updates!


You can easily use to @tivitikothread bot for create more readable thread!
Donate 💲

You can keep this app free of charge by supporting 😊

for server charges...