Devorix

Devorix

08-02-2022

01:48

Reunido os textos, comezo aquí un fío de grande trascendencia para o pobo galego, que explica o por qué de seu carácter nacional e independiente dentro da noción xeral e ampla de España, logo de expoñer previamente a orixe e evolución do reino de Galicia ata o século XIX.

Advertir ao integrismo ultranacionalista español que a calquer comentario descontextualizado ou pexorativo se procederá co inmediato bloqueo da súa conta, entendendo que o seu retraso intelectual aínda non está capacitado para asimilar a realidade histórica do seu país.Follow us on Twitter

to be informed of the latest developments and updates!


You can easily use to @tivitikothread bot for create more readable thread!
Donate 💲

You can keep this app free of charge by supporting 😊

for server charges...