Ümit Doğan

Ümit Doğan

08-12-2019

12:16

ZEHİRLİ GAZ YALANI ÜZERİNE.. (LÜTFEN SONUNA KADAR OKUYUNUZ) 1)Atatürk'ün Dersim'de Zehirli Gaz Kullandığı İftirasına Kaynak Gösterilen Belgelerde DERSİM'İN ADI BİLE GEÇMİYOR. Belgeler sadece TÜRKİYE'NİN II. DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ ALMANYA'DAN GAZ SİPARİŞ ETTİĞİNİ gösteriyor.

2) Zehirli gazların savaşlarda kullanılması 1925 Cenevre Protokolü ile yasaklanmıştı. Türkiye bu protokolü 1929’da onayladı.

3) Cenevre Protokolü’ne rağmen zehirli gazların ülkeler zehirli gazları yapmaya ve geliştirmeye devam ettiler. Zehirli gaz silahı, ülkelerin güvenliğini tehdit eden ciddi bir unsur haline geldi. Ülkeler zehirli gazlardan korunma konusunda eğitici kurslar açmaya başladılar.

4) Türkiye de zehirli gaz tehdidine karşı önce askeri sonra sivil tedbirler aldı. İlk olarak 1927’de Genelkurmay Başkanlığı “Muharebe Gazlarından Korunma Talimatnamesi”ni yayınladı. Zehirli gazlar hakkında bilgi verildi, gaza maruz kalınca neler yapılacağı vb. anlatıldı.

5) 1936'da memurlar için zehirli gazlardan korunma kursları açıldı. Memurların bu kurslara yeterince katılmaması üzerine Sağlık Bakanı Refik Saydam Başbakanlık'tan bu kurslara katılımın imza karşılığı sağlanması yönünde önlem alınmasını istedi.

6) Zehirli Gaz tehlikesine karşı sivil halkı bilinçlendirmek amaçlı görüşmüş olduğunuz “Zehirli Gazlar ve Bunlardan Korunma Mecmûası” yayınlandı.

7) Zehirli Gaz tehlikesinin dünyada ciddi boyutlara ulaştığını Genelkurmay Başkanlığı’nda Gaz Genel Komutanlığı’nın kurulmasından anlayabiliriz. Gaz Genel Komutanı Tümgeneral Hüsnü Rıza Ünsal’ın Zehirli Gazlar ve Bunlardan Korunma Mecmûası’na yaptığı açıklama:

8) Kayseri Mebusu kimyager Salih Turgay’ın Zehirli Gazlar ve Bunlardan Korunma Mecmûası’na yaptığı açıklama.

9) Zehirli Gaz tehlikesi, okulların müfredatına kadar konu oldu. "Muharebe Gazları" adlı bir kitap ortaokul, lise ve muallim mekteplerinin kimya derslerinde okutulmaya başlandı.

10) Görüldüğü üzere II. Dünya Savaşı öncesi Avrupa devletlerinin zehir gazlara sahip olması Türkiye için büyük bir tehdit oluşturuyordu. Bu nedenle düşmanla aynı silaha sahip olabilme amaçlı Almanya’dan gaz istendi.

11) İftiranın kaynağı olan belgelerde gazın Dersim veya başka bir yerde kullanılacağı bilgisi olmadığı gibi gazın gönderildiğine ve kullanıldığına dair başka bir belge de yoktur.Follow us on Twitter

to be informed of the latest developments and updates!


You can easily use to @tivitikothread bot for create more readable thread!
Donate 💲

You can keep this app free of charge by supporting 😊

for server charges...