TEOMAN ALPASLAN

TEOMAN ALPASLAN

22-09-2020

18:19

"Atatürk'e 1924'de Komplo Kuran Komutanlar" Ekim 1924'de İngiliz destekli "Irak sınır" yüzünden Hakkari'de Nasturi/Asuri ayaklanması başlamış ve İngilizler bize nota vermişti. * Fevzi Çakmak, Kazım Karabekir, Ali Fuat Cebesoy, Refet Bele, Cevat Çobanlı ve Cafer Tayyar gibi ++

[2] komutanlar 28 Haziran 1923 seçimiyle hem vekil seçilmişler ve hem de Ordu'da komutanlık yapmaktaydılar. * Bunlar, "Cumhuriyet'in" ilanının kendilerine haber verilmeden yapılmasını kabul edemedikleri için Rauf Orbay-Kazım Karabekir liderliğinde örgütlenmişler ve ++

[3] katı bir "Atatürk muhalifi" cephe oluşturmuşlardı. * "Hilafetin" kaldırılması (Mart 1924) ile muhalifliklerini daha da ilerleterek, komutanı oldukları birliklerde (özellikle Karabekir Paşa) kendilerince askerleri örgütlemeye çalışmışlar ve ++

[4] buna emin oldukları anda da Karabekir önce olmak üzere askerlikten istifa ederek "vekilliği" seçmişlerdi. * İstifa zamanı o kadar ustaca seçilmişti ki Ekim 1924'de Irak sınırında İngiliz destekli Hakkari-Nasturi (Asuri), [peşinden de Şeyh Sait Ayaklanması] çıkmış ve ++

[5] İngilizler bize nota vermiş ve Irak sınırında İngilizlerle savaş çıkma ihtimali vardı. Atatürk ise bunu göze alarak notaya sert cevap vererek savaşı göze almıştı. Böyle bir ortamda bu komutanlar birliklerini başsız bırakarak Atatürk'e "bize muhtaçsın" demek istemişlerdi. ++

[6] Bunu tespit eden Atatürk önce "aynı zamanda milletvekili de olan komutanlardan" Fevzi Çakmak Paşa'dan vekillikten istifasını istemiş, sonrada sırasıyla "aynı durumda olan" tüm Kolordu komutanlarından da "vekillikten istifa edip, askerlikte kalmalarını" talep etmişti. ++

[7] Cevat Çobanlı ve Cafer Tayyar ayak diremiş ve sonunda onlar "vekillik" yerine askerlikten istifa ederek TBMM'de Rauf Orbay-Kazım Karabekir ikilisinin öncülük ettiği "Atatürk muhalifi" cephede yerlerini Irak sınırındaki ayaklanma zamanında almışlardı. ++

[8]Böylece Nasturi ayaklanması ve ayaklanmayı bastırmak için Beytüşşebap'ta olan Şeyh Sait'in lideri olduğu Azadi gizli Kürtçü örgütü üyesi subayların olduğu birliğin cepheyi tamamen terk etmesiyle başlayan şeyh Sait isyanı sırasında "birliklerini" başsız bırakanların ++

[9] asıl amaçlarının ülkede kaos çıkarmak ve Atatürk'ü zor durumda bırakmak olduğu açığa çıkmıştı. * Buna rağmen, bu muhalif komutanlar hakkında "haksızlık yapıldı" diyenlerin, bu yalın gerçek konusunda tek laf etmemeleri düşündürücüdür. @SakaryaSavasi @tsumut71 @SMEYDAN


Follow us on Twitter

to be informed of the latest developments and updates!


You can easily use to @tivitikothread bot for create more readable thread!
Donate 💲

You can keep this app free of charge by supporting 😊

for server charges...