Wezzie slayer

Wezzie slayer

18-12-2020

12:25

KİMİM BEN? 1- akidede sevadı azama uyuyorum, düşüncede perspektif realizm, nihilizm, skeptik ve agnostik eğilimlerim var. güç istenciye inanıyorum. düşünceyle inancı ayırıyorum.

2- düşünce inancı, inanç düşünceyi besler ancak büsbütün düşünceyi kıymetli görmüyorum. düşünce bir araç. güç istencinin paydası. birbirimizi ikna etmek için kullanıyoruz ve günlük pratik işleri yürütmede faydalı. kutsal değil bana göre

3.1- içinden geldiğim için kendi mahallemin kaygılarını, perspektifini daha iyi anlıyorum, onları tolere edebiliyorum, karşı cenahı da anlasam da onları makul bulamam. çünkü kendimi mahalleler üstünde görmüyorum. bu da başka bir taraf tutmadır, pozisyondur. ben burada değilim

3.2- herkes argümanlarını aslında kendi pozisyonunu sağlamak için sunar. bu bence düşüncenin doğasında var. bende öyle sunuyorum aslında. çünkü düşünce operatiftir, argümanlar operatiftir. düşünce mutlak bir sonuç vermez bize. ben öyle inanıyorum

4. herhangi siyasi pozisyonum yok. ilahi hukuk zemininde nomokrasiye dayalı meritokrasi ya da monarsi yönetimine inaniyorum. siyasetten talep edeceğim 3 şey; adalet, emniyet ve takva. bu ilkeler dışında derin bir siyaset kritigiyle ilgilenmiyorum


Follow us on Twitter

to be informed of the latest developments and updates!


You can easily use to @tivitikothread bot for create more readable thread!
Donate 💲

You can keep this app free of charge by supporting 😊

for server charges...