Mustafa Onur YURDAL

Mustafa Onur YURDAL

17-04-2020

18:27

Çanakkale Muharebeleri esnasında harp hukukuna aykırı hal tarzlarından boğucu/zehirli gaz kullanıldığına dair durumlar hep tartışıldığı gibi, Osmanlı yönetimi bununla ilgili protestolara girişse de böyle bir durum olduğuna dair kesin kanıt sunamamıştır.

Fakat, hastanelerin bombalanması ve harp hukukuna sığmayan ve St. Petersburg Deklerasyonu'na (1868) ve 1907 Lahey Sözleşmesine aykırı olarak Dom Dom kurşunlarının kullanımıyla ilgili deliller ve raporlar mevcuttu.

Dom Dom kurşunu (Dum Dum Bullets/Expanding Bullets) adını keşfedildiği Hindistan Kalküta sınırları içerisinde bulunan Dum Dum'daki askeri fabrikada icat edildiğinden bu adı aldı.

Kurşunun en önemli özelliği çarpma anında girdiği yeri genişletmesiydi.Yani kendi çapından çok daha geniş bir yara alanı oluşturarak parçalayıcı bir etki gösteriyordu. Bu resimde olduğu gibi. Sağdaki normal bir merminin bıraktığı hasar, soldaki ise Dom Dom kurşununun.

Yukarıdaki tahta üzerindeki denemenin bir hikayesi var. Cihan Harbi patladıktan sonra savaş başında Avusturya-Macaristan daha Sırbistan'ı işgal ederken bu kurşunları kullanmıştı. Savaşın sıcaklığı ile bu durum anlaşılamazken sonraları farkediliyor.Rudolf Reiss bunları raporluyor.

Bu rapor 1916'da yayınlanıp çeşitli dillere çevriliyor.Fakat o arada Almanya,1880'lerdeki Fransa'daki silah üretim teknolojilerinin niteliğini de arkasına alarak Fransa'yı Dom Dom Kurşunu kullanmakla suçluyor.O zamandan sonra bu genelde savaş boyunca Almanların propagandası olur.

Bir Sırp askeri üzerinde kullanılan Dom Dom kurşununun etkisi, girerken normal bir şekilde girip, çıkarken parçalayarak çıkmış.

Dom Dom kurşununun ne olduğunu ifade ettikten sonra bu bilgiselin konusuna gelinecek olursa Çanakkale Muharebelerinde Dom Dom kurşunu kullanıldı mı?Cepheden giden raporlara göre Dom dom kurşunu kullanıldı.

Giden raporlar ve kanıtlar (artık kanıtların fotolarını ekliyorum) toplu halde başta Amerikan Büyükelçiliği olmak üzere ülkelerin sefaretlerine gönderilerek protesto edildi.Fakat başta ifade edildiği gibi müttefiklerimizde Avusturya-Macaristan da Dom Dom kurşunu kullanmıştı.

İstihbarat Şubesi Binbası Edib'in 14 Ağustos 1915 günkü raporu "Bugünlerde düsman kesretli domdom kursunu isti‘mâl ediyor.31 Temmuz ... düsman tayyârelerinden Arıburnu'nda Hilâl-i Ahmer isaretli hastahânelerimize yeniden on iki bomba atıldı.Bu iki vak‘ayı eseflerle naklederiz."

Yine aynı rapordan: "Cenûb Grubu: Sağ cenâh karsısındaki düsman domdom kursunu ile siperlerimizdeki kum torbalarını parçaladı."

Çanakkale'den bir gazimizin domdom kurşunu ile yaralanması sonucu çene bölgesinde oluşan tahribat.

Bir başka gazimizin domdom kurşunu ile dizinden yaralanmasından sonra oluşan tahribat.

Tüm bu görsel ve fotoğraflar usulünce protesto edilmiş de olsa,Cihan Harbi'nin devam ettiği yıllarda batı cephelerinde zehirli ve boğucu gazlar ile daha büyük savaş suçları işlenmiş, domdom kurşunu pek önemsenmemiştir.Follow us on Twitter

to be informed of the latest developments and updates!


You can easily use to @tivitikothread bot for create more readable thread!
Donate 💲

You can keep this app free of charge by supporting 😊

for server charges...