Sadik Usta

Sadik Usta

23-04-2020

17:05

19. yy sonlarında Osmanlı yıkılırken aydınlar arasında yoğun bir tartışma yaşanıyordu. Dağılan Osmanlının geleceği ne olacaktı? O yıllarda Trakya'da bir sel felaketi olur. Rus konsolos Leontiev Petrograd'a bir rapor gönderir ve durumu şöyle anlatır: "Yahudilere, Yahudi cemaati>>

hemen yardımcı oldu, sığınacak yer verdiler, ortalıkta bırakmadılar. Rumlara Rum hükümeti anında sahip çıktı perişan olmaktan kurtardı. Diğer Hıristiyanlara ise Bulgar Ortodoks Kilisesi sahip çıktı fakat Müslüman Türkler sahipsiz kaldı. Ne bir cemaat ne de Babıali yardım etti">>

Osmanlının son günlerinde en çok eziyet görenler yoksul emekçi, Türk köylüleridir. Bunları bilen aydınlar kendi aralarında tartışırlar ve Osmanlıyı nasıl kurtaracaklarını düşünürler. N. Kemal, Mehmet Emin, Halide Edip, Müfide Tek, İsmail Gaspıralı, Yusuf Akçura, Z. Gökalp..>>

Kimi ümmeti bir arada tutmak için dini önerir, kimi Türkçülüğü, kimi de Osmanlıcılığı. O dönemin Türkçüleri sosyalizmden çok etkilenmiş ve eşitlikçilerdi. Hüseyin Cahit anılarında "o dönemde hepimiz sosyalisttik" der. Kimi ütopik projeler yazar, ki bunlara Türk Ütopyaları'nda>>

yer verdim. 1920-30 yılları arasında bütün halkçılar, sosyalistler, Türkçüler birbirine dosttu. Fakat hem Sovyetlerin hatası hem de ülkemizdeki Bolşevik düşmanlığı nedeniyle Türkçü sosyalistlerin çocukları önce sosyalizme düşman oldu sonra da bütünüyle (NATO'ya girişten sonra)>>

ırkçı-milliyetçiliğe kaydı. Sosyalistlerin bir kısmı ise Türklüğe düşman oldu. Sosyalistlerle Türkçüler o gün bugündür düşman durumda. Dün TKPli Ethem Nejatı paylaştım. Bugün de Kırımlı İsmail Gaspıralıyı paylaşıyorum. Muazzam ütopyaları var. Bunlar en değerli mirasımızdır.


Follow us on Twitter

to be informed of the latest developments and updates!


You can easily use to @tivitikothread bot for create more readable thread!
Donate 💲

You can keep this app free of charge by supporting 😊

for server charges...